Innovasjon ved IFI

FORNY StudENT: Innovasjonsstøtte til studenter

Forskningsrådet lanserer programmet FORNY StudENT. Programmet skal bidra til at masterstudenters forskning kan gi nye bedrifter eller samfunnsnytte. Studenter kan få inntil en million kroner i stipend.

Veiledning

Hver onsdag kl. 12 frem til 2. mai kan du få veiledning i studentkjelleren Escape på IFI (Ole Johan Dahls hus).

For informasjon om hjelp og støtte til dette fra UiO se her: Facebook

Centre for Scalable Data Access (SIRIUS) utvikler ny teknologi for å identifisere og behandle informasjon fra den store mengden digitale data ("big data").

Health Information Systems Programme (HISP) er et globalt nettverk etablert for å styrke helse-informasjonssystemer i utviklingsland. Tre av forskerne våre vant UiOs innovasjonspris i 2013.

 

Studier der du kan kombinere informatikk med innovasjon