App-utvikling som vår-/sommerjobb?

Vi søker en vitenskapelig assistent til å utvikle en iPhone-app til bruk i musikkundervisning, analyse av tonehøyde.

Tidsramme:
Våren/forsommeren 2018 (innen 1. juli)

Arbeidsmengde:
I første omgang 100 timer i vår, med mulighet for utvidelse.

Arbeidsoppgaver:

  • Velge utviklingsplatform (Swift/webapp/…)
  • Porting av Matlabkode til iPhone (vi har utviklet et Matlabscript som inneholder grunnfunksjonaliteten og gjør tonehøydeanalyse ved hjelp av autokorrelasjon)
  • Utforme grensesnitt
  • Utvide funksjonaliteten i appen etter en prioritert liste over funksjoner

Ønskede kvalifikasjoner/kompetanseområder:

  • Apputvikling for iPhone
  • Signalbehandling, særlig innen audio/lyd/akustikk
  • Matlab
  • Musikk

Kontaktpersoner:
Åshild Watne, Institutt for musikkvitenskap, ashild.watne@imv.uio.no 95998336
Kristian Nymoen, IFI / IMV krisny@ifi.uio.no, mobil 99708138

Send CV + en kortfattet søknad, maks 1 A4-side til ashild.watne@imv.uio.no hvor du beskriver relevante kvalifikasjoner og erfaringer, hvorfor du tror du kan gjøre denne jobben. Oppgi en faglig referanse, f. eks. en underviser ved UiO.

Søknadsfrist: 15. mars. Avgjørelse før påske

Publisert 5. mars 2018 15:02 - Sist endret 6. mars 2018 13:57