IFI søker gruppelærere til høsten 2018

Institutt for informatikk søker etter dyktige og engasjerte studenter som kan tenke seg å jobbe som gruppelærere, orakler og rettere til høstsemesteret 2018. Hvis du liker informatikk og ønsker å formidle faget ditt videre, er dette jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver innebærer bl.a. forberedelse og undervisning av gruppetimer, svare på faglige spørsmål og retting av obligatoriske oppgaver. Erfaringsmessig er det normalt mange søkere til begynneremnene. Det kan derfor være lurt å søke til flere emner for å øke sjansene. Som gruppelærer vil du være med på å videreføre det gode miljøet ved instituttet og du vil være en viktig ressurs for dine medstudenter.

Stillingstyper:

I tillegg til ordinære gruppelærere er det behov for følgende stillingstyper: sjefsgruppelærer, plenumslærer, orakel/teknisk gruppelærer, obligretter og sensor. Se fullstendig oversikt i tabellen under.

Timesats:

Bachelorstudenter u/gruppelærerkurs: 179 kr
Bachelorstudenter m/gruppelærerkurs: 179 kr - 187,1 kr
Masterstudenter u/gruppelærerkurs: 183,5 kr
Masterstudenter m/gruppelærerkurs: 183,5 kr - 192 kr

Høstens emner:

Årets søknadsskjema vil se litt annerledes ut enn tidligere i forbindelse med den pågående overgangen til nye IN-emner. Se gjerne gjennom emnebeskrivelsen for de nye emnene oppgitt under. I utgangspunktet vil 1., 2., 4., og 5. årsemner ha IN-emnekoder fra høsten av, mens 3. årsemner først bytter til IN-emnekode neste høst. Alle som får tilbud om jobb i et emne som er nytt vil få nødvendig opplæring (mot betaling) slik at de kan bli kjent med det nye emnets pensum og oppgaver. Det kan også gjøres avtaler om forberedelse på egenhånd (mot betaling) med faglærer etter ansettelse.

PS. Vi skjønner om oversikten under kan virke mer til forvirring enn til hjelp for enkelte studenter som må forholde seg til både gamle og nye emnekoder, så ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål før, under eller etter innsendelse av søknad.

Oversikt over aktuelle stillingstyper og relevante emner for høstens emner:

Emnekode på nettsidene Gammel/ny kode Stillingstyper Relevante emner (kun INF-variant oppgitt)
IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering INF1000 Sjefsgruppelærer, gruppelærere, rettere INF1000, INF1001, INF1010, INF2140, INF2220, INF2440, INF4130
IN1020 - Introduksjon til datateknologi Nytt kurs (Høst 2017) Sjefsgruppelærer, orakler, rettere INF1000, INF1010, INF1060, INF1080, INF1400, INF1411, INF2270, INF3410
IN1050 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon INF1500 Sjefsgruppelærer, plenumslærere, gruppelærere, rettere INF1510, INF2260, INF3700, INF5205, INF5207, INF5220, INF5591
IN1140 - Introduksjon til språkteknologi INF1820 Gruppelærere INF1000, INF1010, INF1820, INF2810, INF2820, INF4820, INF5820
IN1150 - Logiske metoder INF1080 Gruppelærere INF2080, INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001
IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser INF1100 Sjefsgruppelærere, gruppelærere INF1010, INF3331, INF-MAT2351, MAT-INF1100, MAT1100
IN1910 - Programmering for naturvitenskapelige anvendelser Nytt kurs (Høst 2018) Gruppelærere, rettere (master) INF1010, INF3331, INF-MAT2351, MAT-INF1100, MAT1100
IN2010 - Algoritmer og datastrukturer INF2220 Gruppelærere, rettere INF1000, INF1010, INF2140, INF2440, INF4130
IN2020 - Interaksjonsdesign INF2260 Gruppelærere, tekniske gruppelærere INF1500, INF1510, INF5205, INF5207,INF5220, INF5591
IN2060 - Digitalteknikk og datamaskinarkitektur Nytt kurs (Høst 2018) Gruppelærere INF1000, INF1010, INF1060, INF1400, INF1411, INF3151, INF3190
IN2090 - Databaser og datamodellering INF1300 Sjefsgruppelærer, plenumslærere, gruppelærere INF1000, INF1050, INF3100, INF5100
IN4010 - Acoustic Imaging Nytt kurs (Høst 2017) Gruppelærere INF1010, INF3470, MAT1120
IN4080 - Natural Language Processing  Nytt kurs (Høst 2018) Gruppelærere INF5830
IN5040 - Avanserte databaser INF5100 Gruppelærere INF1050, INF1300, INF3100
IN5120 - Tangible Interaction INF5205 Tekniske gruppelærere INF1500, INF1510, INF2260, INF5207, INF5220, INF5591
IN5140 - Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling INF5181 Gruppelærere INF1050, INF3121
IN5210 - Information Systems INF5210 Gruppelærere INF1050, INF3290, INF5890
IN5270 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger INF5620 Gruppelærere INF1100, INF1010, INF2220, INF3331, MAT-INF4130, MAT-INF3360, INF-MAT2351
IN5320 - Development in platform ecosystems  INF5750 Gruppelærere, rettere INF1000, INF1010, INF1050, INF1300, INF2100, INF3121
IN5510 - Participatory experimental design INF5722 Gruppelærere INF1510, INF3700, INF5011, INF5200, INF5220
INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap Nytt kurs (Høst 2017) Gruppelærere INEC1810, INEC1820, INEC1830, INF1000, INF1010
INEC1820 - Organisasjon og ledelse Nytt kurs (Høst 2017) Gruppelærere INEC1810, INEC1820, INEC1830, IN2000
INF2100 - Prosjektoppgave i programmering (IN2030) Gruppelærere INF1000, INF1010, INF2220, INF2270
INF3110 - Programmeringsspråk (IN3040) Gruppelærere INF1010, INF1100, INF2100, INF2440, INF2220, INF5110
INF3170 - Logikk (IN3070) Gruppelærere INF1080, INF2080, INF2220, MAT1001
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer IN3010 Gruppelærere INF1050, INF5210, INF5890
INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk (IN3110) Sjefsgruppelærer, gruppelærere, rettere INF1000, INF1100, INF1010, INF1820
INF3410 - Analog mikroelektronikk (IN3170) Gruppelærere INF1411, INF3400, FYS1210, FYS3220
INF3430 - Digital systemkonstruksjon (IN3130) Gruppelærere INF1400, INF2270, FYS4220, INF5430
INF3470 - Digital signalbehandling (IN3160) Gruppelærere INF1100, INF2310, MAT1100, MAT1110
INF3490 - Biologically inspired computing   Gruppelærere INF1010, INF2220, INF2440, INF4130
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet IN3130 Gruppelærere, rettere INF1010, INF2220, INF2140, INF2440
INF4300 - Digital bildeanalyse   Gruppelærere INF1010, INF2310, MAT1100
IN-KJM1900 - Introduksjon i programmering for kjemikere Nytt kurs (Høst 2017) Gruppelærere INF1010, INF3331, INF-MAT2351, MAT-INF1100, MAT1100
Publisert 24. apr. 2018 14:55 - Sist endret 9. aug. 2018 11:23