IFI søker gruppelærere til høsten 2019

Institutt for informatikk søker etter dyktige og engasjerte studenter som kan tenke seg å jobbe som gruppelærere, orakler og rettere til høstsemesteret 2019. Hvis du liker informatikk og ønsker å formidle faget ditt videre, er dette jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver innebærer bl.a. forberedelse og undervisning av gruppetimer, svare på faglige spørsmål og retting av obligatoriske oppgaver. Erfaringsmessig er det normalt mange søkere til begynneremnene. Det kan derfor være lurt å søke til flere emner for å øke sjansene. Som gruppelærer vil du være med på å videreføre det gode miljøet ved instituttet og du vil være en viktig ressurs for dine medstudenter.

Stillingstyper:

I tillegg til ordinære gruppelærere er det behov for følgende stillingstyper: sjefsgruppelærer, plenumslærer, orakel/teknisk gruppelærer, obligretter og sensor. Se fullstendig oversikt i tabellen under.

Timesats:

Bachelorstudenter u/gruppelærerkurs: 183,4 kr
Bachelorstudenter m/gruppelærerkurs: 183,4 kr - 190,3 kr
Masterstudenter u/gruppelærerkurs: 187,9 kr
Masterstudenter m/gruppelærerkurs: 187,9 kr - 195,2 kr

Høstens emner:

Årets søknadsskjema vil se litt annerledes ut enn tidligere i forbindelse med den pågående overgangen til nye IN-emner. Se gjerne gjennom emnebeskrivelsen for de nye emnene oppgitt under. Alle som får tilbud om jobb i et emne som er nytt vil få nødvendig opplæring (mot betaling) slik at de kan bli kjent med det nye emnets pensum og oppgaver. Det kan også gjøres avtaler om forberedelse på egenhånd (mot betaling) med faglærer etter ansettelse.

PS. Vi skjønner om oversikten under kan virke mer til forvirring enn til hjelp for enkelte studenter som må forholde seg til både gamle og nye emnekoder, så ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål før, under eller etter innsendelse av søknad.

Emner med ekstra store behov for gruppelærere/obligrettere høsten 2019:

IN2010 - Algoritmer og datastrukturer
IN2060 - Digitalteknikk og datamaskinarkitektur
IN2030 - Prosjektoppgave i programmering
IN3070 - Logikk
INF3110 - Programmeringsspråk
IN3120 - Søketeknologi
IN3130 - Algoritmer: design og effektivitet
IN3190 - Digital signalbehandling
IN4080 - Natural Language Processing

Oversikt over stillingstyper og relevante emner for høstens emner:

Emnekode på nettsidene Stillingstyper Gammel emnekode Relevante emner
IN1000  -  Introduksjon i objektorientert programmering 2 sjefsgruppelærere, 16 gruppelærere, 6 obligrettere INF1000 IN1000, IN1010, IN2010/INF2220, IN3030/INF2440, INF4130
IN1020  -  Introduksjon til datateknologi 14 gruppelærere Nytt emne
(høst 2017)
IN1000, IN1010, IN2140/INF1060, IN1150, INF1400, IN1080/INF1411, INF2270, INF3410
IN1050  -  Introduksjon til design, bruk, interaksjon 2 plenumslærere, 5 gruppelærere, 2 obligrettere INF1500 IN1060, IN2020/INF2260, IN3010/INF3700, IN5000/INF5220, IN5120, IN5530
IN1140  -  Introduksjon til språkteknologi 2 gruppelærere INF1820 
(våren 2017)
IN1000, IN1010, IN1140, INF2810, IN2110/INF2820, INF4820, INF5820
IN1150  -  Logiske metoder 2-3 obligrettere INF1080 IN2080, IN2010/INF2220, INF3170, IN3060/INF3580, MAT1001
IN1900  -  Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser 1 sjefsgruppelærer, 13 gruppelærere INF1100 IN1010, INF3331, INF-MAT2351, MAT-INF1100, MAT1100
IN-KJM1900 -  Introduksjon i programmering for kjemikere 3 gruppelærere Nytt emne
(høst 2017)
IN1010, INF3331, INF-MAT2351, MAT-INF1100, MAT1100
INEC1800  -  Økonomi, finans og regnskap 3 gruppelærere Nytt emne
(høst 2017)
INEC1810, INEC1820, INEC1830, IN1000, IN1010
INEC1820  -  Organisasjon og ledelse 2-3 gruppelærer Nytt emne
(høst 2018)
INEC1800, INEC1810, INEC1830, IN1000, IN1010, IN2000
IN1910  -  Programmering for naturvitenskapelige anvendelser 4 gruppelærere Nytt emne
(høst 2018)
IN1010, INF3331, INF-MAT2351, MAT-INF1100, MAT1100
IN2010  -  Algoritmer og datastrukturer 1 sjefsgruppelærere, 4-6 gruppelærere, 7-8 obligrettere INF2220 IN1000, IN1010, IN3030/INF2440, INF4130
IN2020  -  Metoder i interaksjonsdesign 4 gruppelærere INF2260 IN1050, IN1060, IN5000/INF5220, IN5120, IN5530
IN2030  -  Prosjektoppgave i programmering 3 gruppelærere INF2100 IN1000, IN1010, IN3030/INF2440, INF4130
IN2040  -  Funksjonell Programmering 1 sjefsgruppelærer, 4 gruppelærere, 4 obligrettere INF2810
(våren 2018)
IN1000, IN1010, IN1150, IN2110/INF2820, IN4080, INF4820
IN2060  -  Digitalteknikk og datamaskinarkitektur 4 gruppelærere Nytt emne
(høst 2018)
IN1000, IN1010, IN2140/INF1060, INF1400, IN1080/INF1411, INF3151, INF3190
IN2090  -  Databaser og datamodellering 1 sjefsgruppelærer, 4-6 gruppelærere, 3 obligrettere INF1300 IN1000, INF1050, IN3020/INF3100, INF5100
IN3070  -  Logikk 1 gruppelærer INF3170 IN1150, IN2080, IN2010/INF2220, MAT1001
IN3110  -  Problemløsning med høynivå-språk 1 sjefsgruppelærer, 6 gruppelærere, 8 obligrettere/sensorer INF3331 IN1000, IN1900, IN1010, IN1140
INF3110  -  Programmeringsspråk 1-2 gruppelærere - IN1010, IN1900, INF2100, IN3030/INF2440, IN2010/INF2220, INF5110
IN3120  -  Søketeknologi 1 gruppelærer INF3800
(våren 2018)
IN1010, IN2010/INF2220, INF2810
IN3130  -  Algoritmer: design og effektivitet 1 gruppelærer, 1 obligretter INF4130 IN1000, IN1010, IN2010/INF2220, IN3030/INF2440
IN3190  -  Digital signalbehandling 2 gruppelærere, 1 obligretter INF3470
(våren 2018)
IN1900, INF2310, MAT1100, MAT1110
IN3230  -  Nettverk 2-3 obligrettere/sensorer INF3190 IN1000, IN1010, IN2140/INF1060, INF2270,  INF3151, INF5063
IN4080  -  Natural Language Processing 1 gruppelærer INF5830 INF2810, IN2110/INF2820, INF4820
IN5020  -  Distribuerte Systemer 1 gruppelærer INF5040 IN1010, IN2140, INF3151, IN2010/INF2220
IN5040  -  Advanced Database Systems for Big Data 1 gruppelærer INF5100 INF1050, IN2090/INF1300, IN3020/INF3100
IN5120  -  Tangible Interaction 2-3 gruppelærere INF5205 IN1050, IN1060, IN2020/INF2260, INF5530
IN5140  -  Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling 1-2 gruppelærere INF5181 INF1050, IN2000, IN3240/INF3121
IN5150  -  Recent Advancements in Internet Protocols 1 gruppelærer Nytt emne
(høst 2019)
INF3190, IN2140/INF1060, IN1020
IN5170  -  Modeller for parallellitet 1 gruppelærer INF4140 IN1020, IN2010/INF2220
IN5210  -  Information Systems 1 obligretter INF5210 INF1050, INF3290, IN5430/INF5890
IN5230  -  Elektrisk støy - beregning og mottiltak 1 gruppelærer INF5460 INF3400, INF3410, INF4420, FYS1210
IN5270  -  Numeriske metoder for partielle differensiallikninger 1 gruppelærer INF5620 IN1900, IN1010, IN2010/INF2220, INF3331, MAT-INF4130, MAT-INF3360, INF-MAT2351
IN5320  -  Development in Platform Ecosystems 1 plenumslærer, 4 gruppelærere, 1 obligretter INF5750 IN1000, IN1010, INF1050, IN2090/INF1300, INF2100, IN3240/INF3121
IN5350  -  Design av CMOS bildesensor 1 gruppelærer INF5442 -
IN5510  -  Deltakende eksperimentell design 1 gruppelærer INF5722 IN1060, IN3100/INF3700, IN5010/INF5011, IN5500, IN5000/INF5220
IN5520  -  Digital bildeanalyse 1 gruppelærer INF4300 IN1000, IN1900, INF2310, MAT1110
IN5540  -  Privacy by design 1 gruppelærer Nytt emne IN2120, IN5280
Publisert 26. apr. 2019 13:18 - Sist endret 8. mai 2019 09:32