IFI søker gruppelærere til våren 2021

Institutt for informatikk søker etter dyktige og engasjerte studenter som kan tenke seg å jobbe som gruppelærere, orakler og rettere til vårsemesteret 2021. Hvis du liker informatikk og ønsker å formidle faget ditt videre, er dette jobben for deg.

Bildet kan inneholde: mennesker, rosa, moro, photography.

Arbeidsoppgaver innebærer bl.a. forberedelse og undervisning av gruppetimer, svare på faglige spørsmål og retting av obligatoriske oppgaver. Erfaringsmessig er det normalt mange søkere til begynneremnene. Det kan derfor være lurt å søke til flere emner for å øke sjansene. Som gruppelærer vil du være med på å videreføre det gode miljøet ved instituttet og du vil være en viktig ressurs for dine medstudenter.

Digital undervisning: 

Med den pågående COVID-19 pandemien er det høyst trolig at digital undervisning vil fortsette å være en stor del av undervisningstilbudet til IFI i 2021. Alle gruppelærerstillinger utlyst vil mest sannsynlig inneholde noe digital undervisning.  

Stillingstyper:

I tillegg til ordinære gruppelærere er det behov for følgende stillingstyper: sjefsgruppelærer, plenumslærer, orakel/teknisk gruppelærer, obligretter og sensor. Se fullstendig oversikt i tabellen under.  

Masteremner:

Hvis du er interessert i gruppelærer eller retterstilling i et emne på masternivå, ta kontakt med faglærer i emnet. All ansettelser i masteremner skjer direkte med den relevante fagansvarlige.   

Generelle søkertips: 

Det er svært høy konkurranse om stillinger i IN1000 og IN1010. Derfor er det lurt å søke på andre emner, ikke bare disse to. Er du helt ny søker, altså du har ikke vært ansatt i en stilling ved IFI før, skriv gjerne litt om deg selv og din motivasjon for jobben nederst i søknadskjemaet.

Hvis du logger deg inn med UiO-konto når du sender inn søknad i søknadskjema, kan du redigere svaret ditt frem til søknadsfrist ved å logge inn igjen. 

Timesats:

Bachelorstudenter u/gruppelærerkurs: 186,70 kr
Bachelorstudenter m/gruppelærerkurs: 186,70 kr - 191,30 kr
Masterstudenter u/gruppelærerkurs: 191,30 kr
Masterstudenter m/gruppelærerkurs: 191,30 kr - 198,70 kr

Emner med ekstra store behov for gruppelærere/obligrettere våren 2021:

IN1010 – Objektorientert programmering
IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser
IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid
IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon
IN3000/IN4000 (INF3151/INF4151) – Operativsystemer
IN3050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring 

Ikke nøl med å ta kontakt om du har noen spørsmål før, under eller etter innsendelse av søknad.

Oversikt over stillingstyper og relevante emner for vårens emner:

Emnekode på nettsidene Gammel kode Stillingstyper Relevante emner
IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering (vil gå V2021)   Gruppelærer, obligretter  
IN1010 – Objektorientert programmering   Sjefsgruppelærer, plenumslærer, gruppelærer, obligretter N1000, IN1900, IN1910, INF2140, IN2010/INF2220, INF2440, INF4130
IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser   Sjefsgruppelærer, gruppelærer, obligretter IN1000, IN1010, IN1050, INF1050, INF3121,INF3280, INF3290, INF3700, IN5010
IN1060 – Bruksorientert design   Gruppelærer, teknisk gruppelærer (Arduino) IN1050, IN1010, IN2020/INF2260, INF3700, IN5120/INF5205, IN5510
IN1080 – Mekatronikk   Gruppelærer, teknisk gruppelærer (labveileder) INF1400, INF2270, INF3410, INF5430, FYS1210, FYS4220
IN1150 – Logiske metoder   Sjefsgruppelærer, gruppelærer, obligretter IN1150, IN2010/INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001, MAT1100
IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid    Sjefsgruppelærer, gruppelærer IN1010, IN1030, IN3121, IN5140
IN2070 – Digital bildebehandling INF2310 Gruppelærer IN1010, MAT-INF1100, MAT1100, MAT1110
IN2080 – Beregninger og kompleksitet INF2080 (5 sp) Gruppelærer IN1150, IN2010/INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001, MAT1100
IN2100 – Logikk for systemanalyse INF3232 (8 sp) Gruppelærer IN1150, IN2080, INF3170
IN2110 – Språkteknologiske metoder   Gruppelærer INF2820, IN4080, INF4820
IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon INF1060 (9 sp) Sjefsgruppelærer, gruppelærer, retter, sensor IN1000, IN1010, INF1060, INF2270, INF3151, INF5063
IN2150 – IT i organisasjoner  INF3290 Gruppelærere  INF3290
IN3000/IN4000 – Operativsystemer INF3151/INF4151 Gruppelærer, obligretter, sensor IN1000, IN1010, INF1060, IN2010/INF2220, INF2270, INF3190, INF4130, INF5063
IN3020 – Databasesystemer   Gruppelærer IN1000, IN1010, INF1050, IN2090/INF1300, INF5100
IN3030 – Effektiv parallellprogrammering   Gruppelærer IN1000, IN1010, IN1900, IN1910, INF2140, IN2010/INF2220, INF2440, INF4130
IN3050 – Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring INF3490 (7 sp) Gruppelærer, rettere IN1010, IN2010/INF2220, INF3490
IN3060 – Semantiske Teknologier   Gruppelærer IN1000, IN1010, IN1150, IN2080, IN2010/INF2220
IN3140 – Introduksjon til robotikk INF3480 Gruppelærer IN1000, IN1010, IN2010/INF2220, INF3490, MAT-INF1100, MAT1100, MAT1110
IN3160 – Digital systemkonstruksjon   Gruppelærer INF1400, IN2060, INF2270, INF3410, INF5430, FYS1210, FYS4220
IN3170 - Microelectronics

INF3400 (5 sp) INF3410 (5 sp)

Gruppelærer 

INF3400, INF3410

IN3200 – High-Performance Computing and Numerical Projects   Gruppelærer IN1900, IN1910, INF2440
IN3240 – Testing av programvare INF3121 Gruppelærer IN1000, IN1010, INF1050, INF3290, IN5140
INEC1810 – Marked, markedsføring og produktutvikling   Gruppelærer INEC1800
INEC1831 – Strategi INEC1830 Gruppelærer INEC1800, INEC1810 eller tilsvarende emner fra et annet lærested 
Publisert 7. okt. 2020 09:33 - Sist endret 26. okt. 2020 13:41