IFI søker gruppelærere

Institutt for informatikk søker etter dyktige og engasjerte studenter som kan tenke seg å jobbe som gruppelærere, orakler og rettere til vårsemesteret 2018. Hvis du liker informatikk og ønsker å formidle faget ditt videre, er dette jobben for deg. 

Arbeidsoppgaver innebærer bl.a. forberedelse og undervisning av gruppetimer, svare på faglige spørsmål og retting av obligatoriske oppgaver. Erfaringsmessig er det normalt mange søkere til begynneremnene. Det kan derfor være lurt å søke til flere emner for å øke sjansene. Som gruppelærer vil du være med på å videreføre det gode miljøet ved instituttet og du vil være en viktig ressurs for dine medstudenter. 

 

Stillingstyper:

I tillegg til ordinære gruppelærere er det behov for følgende stillingstyper: sjefsgruppelærer, plenumslærer, orakel/teknisk gruppelærer, obligretter, sensor. Se fullstendig oversikt i tabellen under.

 

Timesats:

Bachelorstudenter u/gruppelærerkurs: 179 kr
Bachelorstudenter m/gruppelærerkurs: 179 kr - 187,1 kr
Masterstudenter u/gruppelærerkurs: 183,5 kr
Masterstudenter m/gruppelærerkurs: 183,5 kr - 192 kr

 

Oversikt over aktuelle stillingstyper og relevante emner for vårens emner:

 

Emne

Stillingstyper

Relevante emner

IN1010

 Sjefsgruppelærer, plenumslærer, ordinær gruppelærer,

obligretter, orakel/teknisk gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1100/IN1900, INF2140, INF2220,

 INF2440, INF4130

IN1030

 Sjefsgruppelærer, ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1050/INF1055,

 INF1500/IN1050, INF3121,INF3280, INF3290, INF3700, INF5011

IN1060

 Ordinær gruppelærer, teknisk gruppelærer

 INF1500/IN1050, INF1010/IN1010, INF2260, INF3700, INF5205,

 INF5261, INF5722

IN1080

 Ordinær gruppelærer, teknisk gruppelærer (labveileder)

 INF1400, INF2270, INF3410, INF5430, FYS1210, FYS4220

IN1150

 Sjefsgruppelærer, ordinær gruppelærer, obligretter

 INF1080, INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001, MAT1100

INF2080

 Ordinær gruppelærer

 INF1080/IN1150, INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001, MAT1100

INF2270

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1060, INF1400,

 INF1411, INF3151, INF3190

INF2310

 Ordinær gruppelærer

 INF1010/IN1010, INF3320, MAT-INF1100, MAT1100, MAT1110

INF2440

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1100/IN1900, INF2140, INF2220,

 INF2440, INF4130

INF2810  Ordinær gruppelærer, obligretter

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1080/IN1150,

 INF2820, INF3110, INF4820, INF5110, INF5820, INF5830

INF2820

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1080/IN1150,

 INF2810, INF4820, INF5820, INF5830

INF3100

 Ordinær gruppelærer, obligretter

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1050, INF1300, INF5100

INF3121

 Ordinær gruppelærer, 

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1050, INF3290, INF5181

INF3151

 Ordinær gruppelærer, obligretter, eksamenssensor

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1060, INF2220, INF2270,

INF3190, INF4130, INF5063

INF3190

 Plenumslærer, orakel, obligretter, eksamenssensor

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1060, INF2270,

 INF3151, INF5063

INF3280

 Ordinær gruppelærer

 INF1050, INF3290, INF3700, INF5210, INF5761, INF5890

INF3380

 Ordinær gruppelærer

 INF1050, INF3290, INF3700, INF5210, INF5761, INF5890

INF3400

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1400, INF1411, INF2270,

INF3410, FYS1210, FYS3220

INF3480

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF2220, INF3490, MAT-INF1100,

MAT1100, MAT1110

INF3510

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1080/IN1150, INF2080,

INF2220, INF3170

INF3580

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF1080/IN1150, INF2080, INF2220

INF3700

 Ordinær gruppelærer

 INF1050, INF3280, INF3290, INF5210, INF5761, INF5890

INF3800

 Ordinær gruppelærer

 INF1000/INF1001/IN1000, INF1010/IN1010, INF2140, INF2220, INF2440, INF2810

INF5050

 Ordinær gruppelærer

 INF1010/IN1010, INF1060, INF3151/4151, INF3190

INF5110

 Ordinær gruppelærer

 INF2100, INF2220, INF2270, INF3110

INF5120

 Ordinær gruppelærer

 INF1010/IN1010, INF1050, INF3121, INF5181

INF5200

 Ordinær gruppelærer

 INF1510/IN1060, INF3700, INF3280, INF3290

INF5205

 Teknisk gruppelærer

 INF1500/IN1050, INF1010/IN1010, INF1510/IN1060, INF2260, INF5591

INF5510

 Ordinær gruppelærer

 INF1010/IN1010, INF2100, INF2220, INF3110

INF5890

 Ordinær gruppelærer

 INF3290, INF5210/IN5210

Publisert 1. nov. 2017 14:15 - Sist endret 22. nov. 2017 09:12