IFI søker flere studentrekrutterere

IFI søker engasjerte studenter som vil være vårt ansikt utad overfor potensielle søkere. Rekrutteringsgruppen, Informativ, arrangerer skolebesøk med foredrag, workshop og omvisning i Ole-Johan Dahls hus.

Hva er Informativ?

Informativ er en gjeng engasjerte studenter som holder foredrag om informatikk og arrangerer verksted for skoleklasser på videregående trinn. Skolebesøkene foregår på Sonen (Åpen sone for eksperimentell informatikk).

Informativ søker flere studenter som kan bidra til at elevene får størst mulig utbytte av å besøke oss.

Hva forventes av deg?

Arbeidsoppgavene er å tilrettelegge workshops, hjelpe elvene med oppgaver, svare på spørsmål underveis og sørge for å holde orden. Vi søker deg som kan vekke læringslysten, trigge nysgjerrigheten og utfordre elevene. Du vil få nærmere opplæring i hvilke oppgaver som forventes i forkant, under og i etterkant av et skolebesøk.

Det anbefales at du har bestått faget INF1000, eller tilsvarende. Og det er en fordel om du har kjennskap til minst to av temaene for verkstedene: Micro:bit, processing og 3D-printing.

Andre arbeidsoppgaver er oppfølging og løpende kontakt med skolene og samarbeid med de andre i Informativ. Arbeidet vil også kunne inkludere andre rekrutteringsaktiviteter som deltakelse på arrangementer, f.eks. Åpen dag, Ungforsk og IT-campen.

What's in it for you?

Engasjementet varer ut semesteret, men de fleste skolebesøkene avholdes før søknadsfristen 15. april 2020. Du vil få lønn basert på innleverte timelister. Lønnstrinn 35-38 avhengig av tidligere erfaring.

Du blir en del av en inspirerende gjeng IFI-studenter. Ingen arbeidsøkter er like. Du kan påvirke utdanningsvalget til enkeltelever. Det er meningsfylt. Du tjener penger. Og det er helt overkommelig å kombinere jobben med fulltidsstudier, da det er snakk om relativt få arbeidstimer per semester.

Rekrutteringsjobben er fin å ha på CV'en, samtidig med at den kan være et springbrett til andre relevante jobber.

Nye søkere vil bli innkalt til en samtale. For å finne passende tidspunkt vil du bli kontaktet pr. e-post til din UiO-adresse.

Publisert 12. juni 2019 12:23 - Sist endret 19. aug. 2019 12:58