IFI søker gruppelærere til våren 2023

Institutt for informatikk søker etter dyktige og engasjerte studenter som kan tenke seg å jobbe som gruppelærere, orakler og rettere til vårsemesteret 2023. 

Hvis du liker informatikk og ønsker å formidle faget ditt videre, er dette jobben for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og fasilitering av gruppearbeid
 • Svare på henvendelser fra studenter
 • Retting av obligatoriske oppgaver
 • Deltagelse på ukentlig gruppelærermøte

Kvalifikasjoner

 • Du har tatt minst ett emne ved institutt for informatikk
 • Ambisjoner om å bli en trygg og dyktig formidler
 • Engasjement for faget ditt som du ønsker å dele med medstudenter

Vil tilbyr

 • Opplæring og oppfølging
 • En relevant og spennende deltidsjobb
 • Kort vei mellom jobb og studiested
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn

 • Bachelorstudenter u/gruppelærerkurs: 196,30 kr
 • Bachelorstudenter m/gruppelærerkurs: 198,50 kr - 201,00 kr
 • Masterstudenter u/gruppelærerkurs: 203,40 kr
 • Masterstudenter m/gruppelærerkurs: 205,80 kr - 208,50 kr

Søknad

Det er svært høy konkurranse om stillinger i IN1000 og IN1010. Derfor er det lurt å søke på andre emner, ikke bare disse to.

Søknadsskjema

søknadsfrist 11. november

Til nye søkere

Hvis du ikke har erfaring som gruppelærer eller retter, ber vi deg om å skrive litt om deg selv og din motivasjon for jobben nederst i søknadskjemaet.

Stillingstyper og emner våren 2023

Våre gruppelærere er viktige ressurser for medstudentene og bidrar til å skape et godt studiemiljø.

Emner med ekstra behov for gruppelærere/obligrettere

IN1010 – Objektorientert programmering
IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid
IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon
IN3000/IN4000 (INF3151/INF4151) – Operativsystemer
IN3030 – Effektiv parallellprogrammering
IN3050 – Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring 
IN3140 – Introduksjon til robotikk

Oversikt over alle emner

Emnekode på nettsidene Gammel kode Stillingstyper Relevante emner
IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering    Gruppelærer, obligretter  
IN1010 – Objektorientert programmering   Sjefsgruppelærer, plenumslærer, gruppelærer, obligretter N1000, IN1900, IN1910, INF2140, IN2010/INF2220, INF2440, INF4130
IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser   Sjefsgruppelærer, gruppelærer, obligretter IN1000, IN1010, IN1050, INF1050, INF3121,INF3280, INF3290, INF3700, IN5010
IN1060 – Bruksorientert design   Gruppelærer, teknisk gruppelærer (Arduino) IN1050, IN1010, IN2020/INF2260, INF3700, IN5120/INF5205, IN5510
IN1080 – Mekatronikk   Gruppelærer, teknisk gruppelærer (labveileder) INF1400, INF2270, INF3410, INF5430, FYS1210, FYS4220
IN1150 – Logiske metoder   Sjefsgruppelærer, gruppelærer, obligretter IN1150, IN2010/INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001, MAT1100
IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid    Sjefsgruppelærer, gruppelærer IN1010, IN1030, IN3121, IN5140
IN2070 – Digital bildebehandling INF2310 Gruppelærer IN1010, MAT-INF1100, MAT1100, MAT1110
IN2080 – Beregninger og kompleksitet   Gruppelærer IN1150, IN2010/INF2220, INF3170, INF3580, MAT1001, MAT1100
IN2100 – Logikk for systemanalyse   Gruppelærer IN1150, IN2080, INF3170
IN2110 – Språkteknologiske metoder   Gruppelærer INF2820, IN4080, INF4820
IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon   Sjefsgruppelærer, gruppelærer, retter, sensor IN1000, IN1010, INF1060, INF2270, INF3151, INF5063
IN2150 – IT i organisasjoner    Gruppelærere  INF3290
IN3000/IN4000 – Operativsystemer INF3151/INF4151 Gruppelærer, obligretter, sensor IN1000, IN1010, INF1060, IN2010/INF2220, INF2270, INF3190, INF4130, INF5063
IN3020 – Databasesystemer   Gruppelærer IN1000, IN1010, INF1050, IN2090/INF1300, INF5100
IN3030 – Effektiv parallellprogrammering  

Gruppelærer,
obligretter

IN1000, IN1010, IN1900, IN1910, INF2140, IN2010/INF2220, INF2440, INF4130
IN3050 – Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring   Gruppelærer, obligrettere IN1010, IN2010/INF2220, INF3490
IN3060 – Semantiske Teknologier   Gruppelærer IN1000, IN1010, IN1150, IN2080, IN2010/INF2220
IN3140 – Introduksjon til robotikk   Gruppelærer IN1000, IN1010, IN2010/INF2220, INF3490, MAT-INF1100, MAT1100, MAT1110
IN3160 – Digital systemkonstruksjon   Gruppelærer INF1400, IN2060, INF2270, INF3410, INF5430, FYS1210, FYS4220
IN3170 - Microelectronics

 

Gruppelærer 

INF3400, INF3410

IN3200 – High-Performance Computing and Numerical Projects   Gruppelærer IN1900, IN1910, INF2440
IN3240 – Testing av programvare   Gruppelærer IN1000, IN1010, INF1050, INF3290, IN5140
INEC1831 – Strategi INEC1830 Gruppelærer INEC1800, INEC1810 eller tilsvarende emner fra et annet lærested 

Masteremner

Hvis du er interessert i gruppelærer eller retterstilling i et emne på masternivå, ta kontakt med faglærer i emnet. All ansettelser i masteremner skjer direkte med den relevante fagansvarlige.   

Kontaktinformasjon

Image may contain: Flooring, Body jewelry, Jewellery, Ceiling, Ornament.

Har du spørsmål om hvordan det er å være gruppelærer?

Ikke nøl med å ta kontakt med: studieinfo@ifi.uio.no