Prosjektstillinger: gjør en forskjell for IFI-studenter høsten 2021

Har du forslag til hvordan IFI kan sørge for en god start på semesteret? Regjeringen har satt av en pott til faglig og sosial oppfølging.

Har du lyst til å dra i gang aktiviteter som kan bidra til bedre læringsutbytte, læringsmiljø eller studieprogresjon for deg og dine medstudenter høsten 2021?

Da kan du sende inn forslag alene eller sammen med andre. Det kan være faglige eller sosiale tiltak. Det kan være knyttet til et emne, studieprogram eller åpent for mange. Aktivitetene kan foregå på dagtid, kvelder og i helger.

Har du forslag til tiltak?

  • Konkrete forslag i et emne sendes til faglæreren din.
  • Forslag som ikke er direkte relatert til et spesielt emne sendes på e-post til Studieadministrasjonen på studieinfo@ifi.uio.no.
  • Søknadsfrist: så raskt som mulig. Søknader behandles fortløpende.
  • For søknader som blir innvilget oppretter vi timebetalte prosjektstillinger.

Vi håper at tiltakene kan gi en bedre avslutning på semesteret for mange IFI-studenter. Potten er en del av regjeringens tiltakspakke for studenter.

 

Publisert 26. aug. 2021 15:45 - Sist endret 26. aug. 2021 15:45