2 prosjektstillinger: Talkshow for masterstudenter

Vi søker to kreative og skrivelystne masterstudenter til å utvikle manus til et talkshow.

Målgruppen er alle masterstudenter på IFI.

Talkshow-verten er Omid med gjester fra ulike forskningsgrupper. Talkshowet er en forlengelse av velkomstuken for masterstudenter. Og hensikten er å gi alle masterstudentene bedre innsikt i forskningen som foregår på instituttet og bli kjent med noen av de vitenskapelig ansatte.

Arbeidsoppgaver

  • Innspill til faglig innhold
  • Utarbeide manus
  • Dialog med studiemiljøet og fagmiljøene, Fagutvalget (FUI) og fadderansvarlige
  • Møter med studieadministrasjonen og Omid Mirmotahari

Betingelser

Lønnstrinn 37 (kr 195,80 per time). Stillingene er timelønnet og utbetaling er basert på innleverte timelister. Omfanget er estimert til ca 2,5 arbeidsuke hver. Arbeidsperioden er fra mai 2022 til studiestart i august.

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 18. mai 2022.

Spørsmål kan sendes til studentliv@ifi.uio.no

Vi søker også studenter i prosjektstillinger til:

Publisert 5. mai 2022 10:19 - Sist endret 5. mai 2022 10:28