Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget skal styrke Ifis arbeid innen innovasjon gjennom å foreslå tiltak for instituttledelsen og styret og ha ansvar for å følge opp tiltakene. Innovasjon defineres i denne sammenheng som nyskapning innen offentlig og privat sektor i tillegg til patentering og etablering av nye selskaper.

For mer om Innovasjon ved IFI se her: Innovasjon ved IFI

Representanter

  Representant
Utvalgets leder Nils D Christophersen
Medlemmer Anna M E Jarbekk
David Cameron
Sverre Holm
Truls Erikson
Studentrepresentant Martine Rolid Leonardsen
Publisert 2. mars 2016 10:22 - Sist endret 11. feb. 2020 09:11