Likestillings- og mangfoldsutvalget (LMU)

Sist endret 30. mai 2022 12:32 av Eli Berge

I mars 2022 ble det oppnevnt et nytt likestillings- og mangfoldsutvalg (LMU) ved institutt for informatikk. Utvalget hadde et konstitusjonsmøte i april.