Likestillings- og mangfoldsutvalget

I mars 2022 ble det oppnevnt et nytt likestillings- og mangfoldsutvalg (LMU) ved institutt for informatikk. Utvalget hadde et konstitusjonsmøte i april.

Medlemmer

  • Amirhosein Taherkordi, vitenskapelig ansatt
  • Dag Aleksander Hagebø Sommer, studentrepresentant fra Cyb
  • Eli Berge, teknisk-admininstrativt ansatt
  • Helene Beate Jansen, teknisk-admininstrativt ansatt
  • Liv Hilde Sjøflot, studentrepresentant fra FUI
  • Maja Van Der Velden, vitenskapelig ansatt
  • Stephan Oepen, instituttleder
  • Viktoria Stray, vitenskapelig ansatt