Planlagte Møter i Ph.d.-utvalget i 2020

  • 06.02.2020 (dokumentfrist 27.01.2020)
  • 12.03.2020 (dokumentfrist 02.03.2020)
  • 16.04.2020 (dokumentfrist 06.04.2020)
  • 15.05.2020 (dokumentfrist 04.05.2020)
  • 11.06.2020 (dokumentfrist 01.06.2020)
Publisert 12. feb. 2018 10:24 - Sist endret 3. jan. 2020 08:43