Digitalisering i helsesektoren

Programrådet for digitalisering i helsesektoren

Programrådet skal fastsette programmets innhold og oppdatere dette i henhold til den faglige utviklingen, samt holde en aktiv dialog med de involverte institutter om emnebidrag og kvaliteten på disse. Det har også ansvar for den helhetlige studiekvaliteteten, og skal i samarbeid med instituttene sikre kvaliteten av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet, samt øvrige forhold som fremkommer av fakultetets systembeskrivelse for kvalitetssikring.

                         Representanter Varamedlemmer
Programleder  Johan Ivar Sæbø  
Representant Petter Nielsen  
Representant Alexander Moltubakk Kempton  
Representant fra DIG Miria Grisot   
Representant fra Helse og samfunn Anne Moen   
Studentrepresentant informatikk Jakob Rief Magnussen   
Studentrepresentant helse  Sara Aspaas Friling  
Studieadministrasjonen Marianne Andresen Kristin Bråthen 
Ekstern programrådgiver Aud Uhlen Obstfelder, NTNU  

Dokumenter

  • Referater
Publisert 6. mai 2022 09:43 - Sist endret 27. sep. 2022 09:49