English version of this page

Health Information Systems Programme (HISP)

HISP er et globalt aksjonsforskningsprosjekt som regnes som en av Universitetet i Oslos største internasjonale suksesser. HISP har utviklet programvaren DHIS2 – et IT-system for å samle inn, validere, analysere og presentere pasientdata. Systemet har revolusjonert innsamling og bruk av helsedata i utviklingsland. DHIS2 ble opprinnelig laget for helsesektoren, men benyttes i dag også på andre områder, som vann, sanitær- og hygiene, logistikk, utdanning og landbruk.

Informasjonssystemer (IS)

Forskningsgruppen er interessert i å forstå og forme utviklingen av stor-skala og komplekse informasjonssystemer, gjennom empiriske analyser og design intervensjon.

DHIS2 Software

DHIS2 Implementation

DHIS2 Project Support