English version of this page

Helseinformasjonssystem-program (HISP)

HISP er et globalt aksjonsforskningsprosjekt som regnes som en av Universitetet i Oslos største internasjonale suksesser. HISP har utviklet programvaren DHIS2 – et IT-system for å samle inn, validere, analysere og presentere pasientdata.

Systemet har revolusjonert innsamling og bruk av helsedata i utviklingsland. DHIS2 ble opprinnelig laget for helsesektoren, men benyttes i dag også på andre områder, som vann, sanitær- og hygiene, logistikk, utdanning og landbruk.

Informasjonssystemer (IS)

Forskningsgruppen er interessert i å forstå og forme utviklingen av stor-skala og komplekse informasjonssystemer, gjennom empiriske analyser og design intervensjon.


DHIS2 Software

Leder: Lars Helge Øverland

DHIS2 Implementation

Leder: Ola Hodne Titlestad

DHIS2 Project Support

Leder: Max Krafft

Kontakt

Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo Besøksadresse NEMKO-bygget Gaustadalléen 30 0373 Oslo