Lærling ved Institutt for informatikk

Institutt for informatikk er godkjent lærebedrift for IKT-servicefaget, og har hatt lærlinger tilknyttet siden 2006. Hos oss er det mulighet for både praksisplass og tilsetting som lærling.

Vi har i øyeblikket ingen ledige plasser til verken lærling eller praksiselev, men du er likevel velkommen til å ta kontakt hvis du har spørsmål.

 

Institutt for informatikk utdanner bachelor-, master- og phd-kandidater innen informatikkfaget. Studietilbudet spenner bredt, fra digitalteknikk, robotikk, matematisk modellering, software engeneering til design og bruk.

I tillegg drives forskning på høyt internasjonalt nivå innen et bredt spekter av ulike fagfelt innen informasjonsteknologi.

Informasjon om Institutt for informatikk, studier og forskning finner du på instituttets nettsider.

Søknad og opptak

Etter å ha fullført IKT-servicefaget Vg2 kan du bli lærling hos oss. Det er vanlig med oppstart i august, men vi er fleksible med tanke på tidspunkt for oppstart av læreperioden.

Søknad, CV og karakterutskrift sendes til IT-avdelingen v/Kristin Skar (kritisk@ifi.uio.no). Eventuelle spørsmål rettes også hit. Ved vurdering av søkere blir det lagt vekt på fravær, karakterer, faglig forståelse og samarbeidsevner.

Jenter oppfordres til å søke.

Om deg

Du er interessert og lærevillig, en som tar ansvar for at oppgavene dine følges opp, og du tør å møte utfordringer - også når de virker uoverkommelige - for å kunne lære mer. Du trives i et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø.

Vi kan tilby

Ifi har et stort og variert miljø med stor faglig bredde. Støttede plattformer er Windows, Linux og MacOS, med et uttall tilhørende tjenester. Oppgaver du som lærling vil bli involvert i er mange:

  • Brukerstøtte for instituttets studenter og ansatte
  • Dokumentasjon og opplæring
  • Installasjon og drift av klientmaskiner (både stasjonære og bærbare), skrivere og annet tilhørende utstyr
  • Drift av nettverksbasert AV-utstyr
  • Nettverskdrift
  • Drift av servere og servertjenester

Hos oss vil du samlokaliseres med og fungere som et fullverdig medlem av instituttets faste IT-stab, som i dag består av 8 fast ansatte. Du vil møte varierte oppgaver, men vil også ha mulighet til å spesialisere deg i en retning hvis du finner dette interessant (f.eks. AV-utstyr, Windows, Mac, Linux, servertjenester).

Lærlingen(e) vil, sammen med et korps av studenter ansatt på timesbasis, utgjøre et team som utfører førstelinjesupport mot instituttets ansatte og master-/php-studenter. Kontakt med mennesker er en viktig del av jobben, og med et internasjonalt miljø vil du også få trening i å både snakke og skrive engelsk.

Jobbmuligheter

Vi erfarer at lærlinger med avlagt fagprøve fra Institutt for informatikk raskt får seg jobb i etterkant av endt utdannelse. De er meget godt kvalifisert som IT-medarbeidere ved ulike enheter på UiO, men de har også tilegnet seg en bred erfaring og forståelse for IKT som gjør dem godt egnet i andre statlige/kommunale virksommheter samt i næringslivet generelt.

 

Publisert 12. jan. 2016 11:17 - Sist endret 15. sep. 2020 13:31