English version of this page

Presentasjon av team Rolland & Wisland

Knut H. Rolland stiller til valg som instituttleder. Han har med seg Dag T. Wisland som nestlederkandidat.

Foiler fra presentasjonen
Vil du ha økt synlighet, engasjement og kvalitet, så stem gjerne på oss. Vi lover å stå på med all energi, kompetanse og tid vi har for at IFI skal lykkes på både kort og lang sikt.

Knut H. Rolland, instituttlederkandidat

Bildet kan inneholde: person, hår, ansiktshår, dress skjorte, skjegg.Jeg stiller til valg for å gjøre IFI mer synlig i samfunnsdebatten, for studenter, for bransjen og internt på UiO. Dette er helt avgjørende for at vi skal lykkes med forskning, studieprogrammer og rekruttering fremover. Det blir også viktig å mobilisere for å øke det faglige og sosiale engasjementet blant ansatte og studenter. Dessuten vil jeg fokusere på økt kvalitet i både forskning, PhD-utdanning, og i all kommunikasjon på IFI.

Jeg er utdannet informatikker ved NTNU innen systemutvikling (1997), og har en doktorgrad fra IFI i informasjonssystemer (2003). Min arbeidserfaring er todelt. For det første har jeg lang erfaring i forskning og utdanning som førsteamanuensis i informatikk fra NTNU, NITH (nå Høyskolen Kristiania), og selvfølgelig IFI. I tillegg har jeg også flere år med jobb som programmerer, prosjektleder og virksomhetsarkitekt i konsulentbransjen (Sopra Steria, Avenir). På IFI har jeg de siste årene vært leder for EVU programmet i IT og Ledelse og seksjonsleder for Digitalisering. Gjennom dette arbeidet har jeg gjort meg godt kjent med hvordan IFI fungerer og blitt godt kjent med ulike deler av instituttet.

Selv om jeg har jobbet noen år utenfor instituttet, anser jeg IFI for å være mitt intellektuelle hjemsted der jeg trives best og som et sted jeg er stolt av.

IFI er et veldrevet institutt med god økonomi. Vi har dyktige studenter og forskningsgrupper som holder meget høy kvalitet. Likevel deler jeg synet som fremstilles i «Handlingsplan 2019-2021 for institutt for informatikk» om at «forskning og kompetanse er for lite synliggjort både overfor egne studenter og i det offentlige rom» og instituttet er «i for liten grad synlig i den offentlige debatt rundt IKT.» Om jeg blir instituttleder kommer jeg til å jobbe både strategisk og aktivt fra dag til dag for å gjøre noe med denne utfordringen. Det vil både være å iverksette noen av tiltakene nevnt i planen og skape engasjement og øke kompetanse for å formidle forskning og utdanning. Som handlingsplanen også indikerer, er jeg overbevist om at dette er helt avgjørende for forskningsfinansiering, studentrekruttering, og rekruttering av nye PhD stipendiater og forskere ved instituttet. Vi skal ikke være noe «PR byrå» men gjøre vår samfunnsplikt og formidle hvordan IT kan være med å skape verdi og løse store samfunnsoppgaver, og samtidig kommunisere etiske dilemma og potensielt uheldige sider ved bruk av IT.

Vi er heldige som har et nytt og moderne bygg. Likevel er bygget designet slik at det vanskeliggjør mer spontane treff på tvers av grupper og etasjer. Jeg vil derfor jobbe for å kompensere for dette og utvikle nye sosiale og tverrfaglige møteplasser.

Dag T. Wisland, nestlederkandidat

Jeg stiller til valg sammen med Knut H. Rolland fordi jeg ønsker at IFI skal bli mer synlig som et ledende institutt både nasjonalt og internasjonalt, jeg vil øke tverrfaglig samarbeid internt og eksternt for å møte nye samfunnsutfordringer og samtidig sikre høy kvalitet i forskning og undervisning også fremover.

Jeg kjenner IFI både som student, teknisk ansatt og vitenskapelig ansatt gjennom snart 30 år og er stolt over kvaliteten i forskningen og undervisningen vi leverer på tvers av våre mange og sterke forskningsgrupper.

IFI har alltid hatt tradisjon for stor grad av frihet, raushet og også takhøyde for gode respektfulle diskusjoner og debatter. IFI er også et dynamisk institutt i kontinuerlig vekst noe som krever fleksibilitet og evne til å finne gode og ubyråkratiske løsninger, noe vår administrasjon og driftsgruppe er gode eksempler på. Disse kvalitetene må vi ta vare på og samtidig unngå at sentrale pålegg og byråkrati tar livet av personlig engasjement og fleksibilitet.

Jeg er tok hovedfag i digitalteknikk / mikroelektronikk i 1996 og etter et kort engasjement som forsker / stipendiat gikk jeg over i fast stilling som vitenskapelig programmerer ved digitalteknikk / mikroelektronikk med tung involvering i gruppens forskningsprosjekter og samtidig medlem av driftsgruppen. Fullførte doktorgrad i mikroelektronikk i 2003 og startet i fast vitenskapelig stilling i 2004. Har vært forskningsgruppeleder i flere perioder og også leder av Profesjonsstudiet ved IFI samt vært med på å utvikle nye studieprogram og enkeltemner.

Som vitenskapelig ansatt er jeg opptatt av forskningsdrevet innovasjon, samfunnsnytte og å sikre internasjonalt perspektiv på forskning og undervisning. Jeg har brukt mye av min karriere på ledelse av internasjonale forskningsprosjekt med både akademiske og industrielle partnere og har også som gründer vært med å bygge spin-off selskap fra en idé i vår forskningsgruppe til å bli et internasjonalt ledende teknologiselskap. Jeg føler dette er nyttig ballast i forhold til å bidra til utviklingen av IFI i årene som kommer.

Knut og jeg representerer bredden av vårt institutt fra industriell systemutvikling til mikroelektronikk / sensorer, men begge med informatikk i ryggmargen.

Om du lurer på mer konkret om hva vi mener eller tenker å gjøre som IFIs nye leder. Kom og hør på oss på allmøte!

Publisert 24. sep. 2020 10:08 - Sist endret 3. feb. 2022 14:30