English version of this page

Forskningsgruppen for nanoelektronikksystemer (NANO)

Postadresse Postboks 1080 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Gaustadalléen 23 B
Ole-Johan Dahls hus
0373 Oslo
Telefon +47 22852410
Stedkode 150544

Ansatte

Listen inneholder 18 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aunet, Snorre Professor II +47 22852703 sa@ifi.uio.no subthreshold kretser, defekt tolerante nanorarkitekturer, radhard kretser.
Bagga, Sumit Førsteamanuensis sumitb@ifi.uio.no
Berg, Yngvar Professor +47 22852701 yngvarb@ifi.uio.no Nanoelektronikk, Bionanoprotonikk, Lavspenning CMOS
Hogganvik, Pål Gunnar Stipendiat paalgh@ifi.uio.no
Häfliger, Philipp Dominik Professor +47 22840118 hafliger@ifi.uio.no Livsvitenskap, elektronikk, mikroelektronikk, nanoelektronikk, integrerte kretser, nevromorfe systemer, mikroimplantater, bildesensorer, maskinlæring
Kjelgård, Kristian Gjertsen Førsteamanuensis +47 22840914 kristigk@ifi.uio.no
Kyrvestad, Olav Stanly Sjefingeniør +47 22852412 +47 93401045 (mob) olavky@ifi.uio.no Innkjøp, HMS, Elektronikk, Nanoelektronikk og robotikk, CAD, IT-støtte til utdanning, IT-støtte til forskning
Llop Recha, Adrian Miguel Stipendiat +47 95011542 (mob) adrianml@student.matnat.uio.no
Michaelsen, Jørgen Andreas Førsteamanuensis +47 93285523 (mob) jorgenam@ifi.uio.no
Nematzadeh, Mozhdeh Stipendiat mozhdehn@ifi.uio.no
Næss, Sigbjørn Førsteamanuensis +47 22852410 sigbjorn@ifi.uio.no
Nøvik, Steffen Stipendiat steffeno@ifi.uio.no
Quinn, Candice Stipendiat candiceq@ifi.uio.no
Rahman, Habibur Stipendiat +47 22840833 +47 41220591 habiburr@student.matnat.uio.no
Sølhusvik, Johannes Førsteamanuensis johasol@ifi.uio.no
Truong, Thi Kim Nga Forsker +4560484566 (mob) ttnga@ifi.uio.no
Wisland, Dag Trygve Eckhoff Professor +47 22852705 +47 91367679 (mob) dagwis@ifi.uio.no
Østby, Joar Martin Førsteamanuensis joar@ifi.uio.no