Styremøter

2022

Dato Innkalling Referat
20. januar 2022 Saksdokumenter Protokoll
7. februar 2022 (Sirkulasjon) Saksdokumenter Protokoll
10. mars 2022 Saksdokumenter Protokoll
12. mai 2022 Saksdokumenter Protokoll
17. juni 2022 (Sirkulasjon) Saksdokumenter Utkast til Protokoll
14. september 2022    
3. november 2022    
8. desember 2022    

 

2021

Dato Innkalling Referat
11. februar 2021 Saksdokumenter Protokoll
22. mars 2021 (Sirkulasjon) Saksdokumenter Protokoll
8. april 2021 Saksdokumenter Protokoll
17. juni 2021 Saksdokumenter Protokoll
30. september 2021 Saksdokumenter Protokoll
18. november 2021 Saksdokumenter Protokoll

 

Tidligere styremøter

Referater fra møter i instittstyret foreligger tilbake til året 1976.