English version of this page

Valg til Instituttstyret for perioden 2017-2020

Det gjennomføres høsten 2016 valg av representanter til instituttstyret for Institutt for informatikk for perioden 1.1.2017 – 31.12.2020. 

Valget av styrerepresentanter for perioden er nå gjennomført.

Resultater fast vitenskapelige tilsatte:

Antall stemmer: 34. Antall blanke stemmer: 0. Manntall: 69
Faste medlemmer: Andreas Austreng og Alma Leora Culén
1. vara: Stephan Oepen
2. vara: Kristin Braa

Resultater midlertidig vitenskapelige tilsatte:

Antall stemmer: 28. Antall blanke stemmer: 1. Manntall: 140
Fast medlem: Terje Aksel Sanner
Varamedlem: Suhas Govind Joshi

Resultater teknisk/administrativt tilsatte:

Antall stemmer: 20. Antall blanke stemmer: 3. Manntall: 62
Fast medlem: Lars Håkedal
Varamedlem: Kristin Broch Eliassen

 


 

For spørsmål om valget kontakt Valgstyret ved Arne Maus.

Styret er instituttets øverste organ og har ansvar for strategisk planlegging, økonomi og ansettelser.

De ulike gruppene ved instituttet velger sine egne styrerepresentanter:

  • fast vitenskapelig ansatte: 2 (+ 2 vara) for 4 år
  • midlertidig vitenskapelig ansatte: 1 (+ 1 vara) for 2 år
  • teknisk/administrativt personale: 1 (+ 1 vara) for 4 år
  • studenter: 2 (+ 2 vara) for 1 år

Hvis du har forslag på én eller flere kandidater fra din gruppe, må forslaget sendes skriftlig innen 15. november kl. 12.00 til Valgstyret v/ Arne Maus. Forslaget må være undertegnet av minst like mange ansatte som det er kandidater i forslaget. I forslagene skilles det ikke mellom faste medlemmer og varamedlemmer. Studentene avholder eget valg.

For å være valgbar må man være ansatt for mer enn ett år i minst halv stilling, eller være professor II. Eksisterende styremedlemmer som nå har sittet to perioder er ikke valgbare. I henhold til UiOs valgreglents §16 skal likestillingslovens krav om kjønnsmessig balanse være oppfylt innenfor den enkelte stemmerettsgruppe.

For deg som skal stemme

Avgi stemme

Valget er åpent fra 22/11 kl. 12:00 til 29/11 kl. 12:00.