Studiereformen 2017

Ressursside for arbeidet med studiereformen 2017

Studielabens ressurser for undervisningsutvikling.

Tidsplan

  • Fase 1 (frist 1.11.2014): Velge bachelorprogrammer.
  • Fase 2 (frist 1.3.2015): Definere læringsmål og opptakskrav for bachelor- og masterprogrammene.
  • Fase 3a (frist 1.2.2016): Definere sammensetningen av studieprogrammene.
  • Fase 3b (frist 1.3.2017): Definere innholdet i emnene.

For mer informasjon, se den detaljerte tidsplanen (oppdatert januar 2016).

Dokumenter fra Ifi

Oppstartmøte 13.11.2014

Ifis allmøte 5.2.2015

Undervisningsseminar Sundvolden

Ifis allmøte om førsteårsundervisningen 17.9.2015

Allmøter desember 2015

I:design

Bachelorprogrammene

Nyeste forslag

Forslag per 11.12.2015

Tidligere forslag

Forslag per 13.11.2015

Forslag mai 2015 for Informatikk: design, bruk, interaksjon bachelor

Forslag mai 2015 for Informatikk: programmering og systemarkitektur bachelor

Forslag mai 2015 for Informatikk: robotikk og intelligente systemer bachelor

Forslag mai 2015 for Informatikk: språkteknologi bachelor

 

Ledergruppe

Kristin Broch Eliassen

Dag Langmyhr

Knut Liestøl

Ragnhild Kobro Runde