Viktige årstal i IFI-historia

1977

Institutt for informatikk vart oppretta med tre faggrupper; databehandling, numerisk analyse og kybernetikk.

1980

Flytta frå Matematikkbygningen til austfløyen i Fysikkbygningen.

1987

Informasjonsteknologiprogrammet vart initiert av regjeringa og driftsmidla til instituttet vart firedobla.

1988

Innflytting i eige informatikkbygg, Kristen Nygaards hus, saman med Norsk Regnsentral.

1997

Oppdeling av 5 studieretningar til 9 forskingsgrupper.

1999

Gründerskulen vart starta opp.

2001

Delar av instituttet vart skilt ut for å etablere Simula-senteret på Fornebu. Oppstart av profesjonsstudium I informatikk.

2003

Nasjonal reform med første opptak til bachelor- og masterstudium.

2010

Ny studiereform med 5 studieprogram. Eit eige EVU-program vart starta opp. Studielaben vart etablert.

2011

Innflytting i Ole-Johan Dahls hus i Gaustadbekkdalen.

2012

Rekordmange studentar på våre 5 studieretningar, 13 forskingsgrupper og ny satsing på Jenter og IT. Senter for Entrepenørskap (SFE) vart organisatorisk plassert ved IFI.

2014

SIRIUS (Centre for Scalable Data Access) ble opprettet som et eget Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

1988: eige informatikkbygg, Kristen Nygaards hus
2011: nytt informatikkbygg, Ole-Johan Dahls hus
2014: nytt SFI, SIRIUS