Anne Lene Østli

- permisjon

Kommunikasjon

  • Nettsider
  • Sosiale medier

Programkoordinator Sosialt entreprenørskap

  • Rekruttering
  • Opptak
  • Veiledning
  • Oppfølging av studenter
  • Infomøter nye søkere
Publisert 13. juni 2018 12:31 - Sist endret 29. juni 2022 13:07