mariutn

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Før du kontakter meg

Du vil finne svar på svært mange spørsmål ved å orientere deg hos MN-studieinfo, eller ved på UiOs sentrale studiesider.

Hvis du kontakter meg på e-post eller telefon med spørsmål som krever at jeg sjekker deg i UiOs bakgrunnsdata, må du av personvernhensyn svare på følgende kontrollspørsmål:

  • Fullt navn
  • Studentnummer (dette finner du i StudentWeb)
  • Studieprogram

For henvendelser relatert til studier bruk: studieinfo@ifi.uio.no på den måten vil det alltid være noen som kan svare på e-posten din, selv om jeg skulle være borte.

Du må angi en overskrift som oppsummerer hva henvendelsen gjelder.

Ansvarsområder

  • Administrasjon av instituttets bachelorprogrammer
  • Klagesaker
  • Begrunnelser
  • Godkjenningssaker
  • Permisjoner
  • studieveiledning
  • Øvrige oppgaver: mottak og oppfølging av studenter på alle nivåer, løpende saksbehandling av studiesaker og andre øvrige administrative oppgaver knyttet til instituttets utdanningstilbud.
Publisert 7. aug. 2019 14:26 - Sist endret 9. mars 2020 11:00