Yngve Hafting

Bilde av Yngve Hafting
English version of this page
Telefon +47-22841691
Mobiltelefon +47-41120878
Rom 4406
Brukernavn
Besøksadresse Ole Johan Dahls hus Gaustadalléen 23 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Er involvert i

in1080 (V2018)
inf5207 (V2018)

in2060 (H2018)
Inf3430 (H2018)

Verv

Labverneombud ifi.

Vara i ifi-LAMU

Bakgrunn

Cand scient. i Måleteknikk og instrumentering fra Fysisk Institutt 2000, har jobbet som Elektronikk, Firmware og Software utvikler i Mikrokrets AS og Kongsberg Devotek. Fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 2005, har jobbet som lektor i fysikk, matematikk og naturfag ved Oslo Private Gymnas og Lørenskog videregående skole. Begynte som overingeniør ved institutt for informatikk 2008, ble senere forfremmet til senioringeniør, og startet i 2018 som universitetslektor.

Ved institutt for informatikk har jeg jobbet som ingeniør med utvikling av elektronikk, programvare, 3D- print og -design, undervisning i labdelen av inf5460, innkjøp av tyngre og lettere ustyr, samt spesifikke driftsoppgaver for ROBIN. I 2010 ble jeg verneombud for labmiljøene ved ifi, og har siden blitt vara for ledende verneombud ved fakultetet 2012, lokalt hovedverneombud for MN-fakultet 2013 og vara hovedverneombud 2014-2018. Som verneombud har jeg deltatt i arbeidsmiljøutvalg på institutt, fakultet og sentralt. I rollen som vara hovedverneombud har jeg deltatt i ulike prosjekter ved UiO, som f.eks brukergrupper til livsvitenskapsbygget, styringsgruppe for HMS-avvikssystemet, brannvernorganisering, Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsdrift og styringsgruppe for HMS-risikostyring.

Fra og med 2018 har jeg jobbet som universitetslektor og undervist i IN1080, IN2060, INF5207 (2018 versjon) og INF3430. V2019 Vil jeg undervise i IN1080 og bidra til IN5590, samt delta i utviklingen av IN3160 og evt andre.

Emneord: Mekatronikk, 3D-printing, Elektronikk, HDL, FPGA

Publikasjoner

  • Nymoen, Kristian; Tørresen, Jim; Song, Sichao & Hafting, Yngve (2014). Funky Sole Music: Gait Recognition and Adaptive Mapping, In Baptiste Caramiaux; Koray Tahiroğlu; Rebecca Fiebrink & Atau Tanaka (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Goldsmiths, University of London.  ISBN 978-1-906897-29-1.  Kapittel.  s 299 - 302 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Tørresen, Jim; Hafting, Yngve & Nymoen, Kristian (2013). A new wi-fi based platform for wireless sensor data collection. In Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression, In Woon Seung Yeo; Kyogu Lee; Alexander Sigman; Haru Ji & Wakefield Graham (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Korea Advance Institute of Science and Technology.  22.  s 337 - 340

Se alle arbeider i Cristin

  • Kjos, Eirik & Hafting, Yngve (2013, 25. februar). Kveldsåpent. [Radio].  NRK P1.
  • Magnussen, Dag Løvold & Hafting, Yngve (2013, 09. april). Vitenselskapet. [Radio].  Radio Nova.
  • Utheim, Eric B.; Hafting, Yngve; Høvin, Mats Erling; Gellein, Lars Tore; Boivie, Klas Magnus & Kwekkeboom, Persijn David (2013, 17. mars). Større enn internett?. [Internett].  E24.no. Vis sammendrag
  • Vandorpe, Jochen; Vliegen, Jo; Koch, Dirk; Hafting, Yngve & Tørresen, Jim (2013). Remote FPGA design through eDiViDe - European Digital Virtual Design Lab.
  • Klem, Agnes; Hoff, Jon Roar; Tørresen, Jim; Hafting, Yngve; Elle, Ole Jakob; Mathiassen, Kim; Høvin, Mats Erling; Stavdahl, Øyvind & Hofmann, Bjørn M. (2012, 28. november). Robotikk og moral. [Internett].  Universitas.no. Vis sammendrag
  • Lystad, Karina; Jahr, Martin; Christensen, Mikkel Killingmoe; Dæhlen, Morten; Glette, Kyrre Harald; Hafting, Yngve & Myklebust, Mona (2012, 08. april). Her printer Mikkel (16) ut en dommerfløyte i 3D. [Internett].  NRK.no. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. nov. 2010 07:55 - Sist endret 3. jan. 2019 11:34

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter