Anne Kristin Sortehaug Ajer

Bilde av Anne Kristin Sortehaug Ajer
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo

Forskningsinteresse

Mine viktigste forskningsinteresser er relatert til virksomhetsarkitektur i inter-organisatoriske omgivelser og prosjektledelse i komplekse miljøer. Teorier jeg har brukt sorterer under institusjonelle teorier. For tiden forsker jeg på arkitekturstyring knyttet til virksomhetsarkitektur i sykehussektoren, men også mer spesifikt hvordan innovasjoner for digital hjemmeoppfølging kan være en del av dette bildet.

Høyere utdanning

Jeg har en PhD i informasjonssystemer (2020) fra Universitetet i Agder med avhandlingen "Institutional perspective on introducing enterprise architecture: The case of the Norwegian hospital sector”.

 

Emneord: Virksomhetsarkitektur, institusjonell teori, interpretative forskning.

Publikasjoner

  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug; Hustad, Eli; Vassilakopoulou, Polyxeni & Olsen, Dag Håkon (2021). Strengthening the Use of Enterprise Architecture: an Institutional Work Perspective, ECIS 2021 Proceedings. Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-1-7336325-6-0.
  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug; Hustad, Eli & Vassilakopoulou, Polyxeni (2021). Enterprise architecture operationalization and institutional pluralism: The case of the Norwegian Hospital sector. Information Systems Journal. ISSN 1350-1917. 31(4), s. 610–645. doi: 10.1111/isj.12324.
  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug & Olsen, Dag Håkon (2020). Enterprise Architecture Implementation Is a Bumpy Ride: A Case Study in the Norwegian Public Sector. Electronic Journal of e-Government. ISSN 1479-439X. 17(2), s. 79–94. doi: 10.34190/EJEG.17.2.002.
  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug; Hustad, Eli & Vassilakopoulou, Polyxeni (2019). Enterprise Architecture in Hospitals: Resolving Incongruence Issues. I Ohno-Machado, Lucila & Séroussi, Brigitte (Red.), Health and Wellbeing e-Networks for All - Proceedings of the 17th World Congress on Medical and Health Informatics . IOS Press. ISSN 978-1-64368-003-3. s. 659–663. doi: 10.3233/SHTI190305. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug & Olsen, Dag Håkon (2018). Enterprise Architecture Challenges: A Case Study of three Norwegian Public Sectors. I Bednar, P; Frank, Ulrich & Kautz, Karlheinz (Red.), European Conference on Information Systems: Beyond Digitization - Facets of Socio-Technical Change ECIS 2018 Proceedings. Association for Information Systems (AIS). ISSN 9781861376671.
  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug; Hustad, Eli & Vassilakopoulou, Polyxeni (2018). Enterprise Architects’ Logics across Organizational Levels: A Case Study in the Norwegian Hospital Sector. I Kourouthanassis, Panos; Markopoulos, Panos; Pateli, Adamantia; Pouloudi, Nancy; Pucihar, Andreja & Vieira da Cunha, João (Red.), Digital and social transformation for a better society - Proceedings of the Twelfth Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2018) . Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-960-7260-61-1.
  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug (2018). Enterprise Architecture in Healthcare and Underlying Institutional Logics: a Systematic Literature Review of IS Research. I Tanabu, Motonari & Senoo, Dai (Red.), PACIS 2018 Proceedings - Opportunities and Challenges for the Digitized Society: Are We Ready? : Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2018) . Association for Information Systems (AIS). ISSN 978-4-902590-83-8. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug & Hustad, Eli (2015). Enterprise system implementation in a franchise context: an action case study. Procedia Technology - Elsevier. ISSN 2212-0173. 64, s. 948–956. doi: 10.1016/j.procs.2015.08.612.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ajer, Anne Kristin Sortehaug; Hustad, Eli & Vassilakopoulou, Polyxeni (2020). Institutional perspective on introducing enterprise architecture. The case of the Norwegian hospital sector. . University of Agder. ISSN 978-82-7117-973-1. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juni 2021 10:00 - Sist endret 14. juni 2021 12:55

Forskergrupper