Basil Ell

Bilde av Basil Ell
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23 B 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Basil Ell har studert informatikk (B.Sc., M.Sc.) ved University of Applied Sciences i Mannheim, Pohang University of Science and Technology (South Korea) og Indian Institute of Technology (IIT) Madras (India). I 2009 ble han med i Knowledge Management gruppen ved Institute of Applied Informatics and Formal Description Methods (AIFB) ved Karlsruhe Institute of Technology (KIT), hvor han i 2015 fulførte sin doktorgrad, veiledet av professor Rudi Studer.  Tittel på avhandlingen var “User Interfaces to the Web of Data based on Natural Language Generation.” Ved AIFB jobbet han hovedsaklig med generering av naturlig språk fra SPARQL spørringer og RDF grafer og med semantisk berikede virtuelle forskningsomgivelser innen utdanningshistorie. Han ble med i Semantic Computing gruppen ved Cluster of Excellence Cognitive Interaction Technologies (CITEC) i Bielefeld/Germany i mai 2016 som postdoctoral researcher. I tillegg til jobben i Bielefeld er han ansatt i SIRIUS SFIet vet Universitetet i Oslo i september 2018. Han pendler mellom Bielefeld og Oslo. Han er for tiden interessert i Semantic Web og Natural Language Processing generelt, og spesielt i knowledge base population, semantisk parsing, information extraction fra tekst (relation extraction), information extraction fra tabeller (table understanding), property lexicalization, generering av naturlig språk fra RDF data, og frequent pattern mining fra RDF grafer.

Publisert 2. jan. 2019 12:57 - Sist endret 3. jan. 2019 10:39