Birger Møller-Pedersen

Bilde av Birger Møller-Pedersen
English version of this page
Telefon +47 22852437
Mobiltelefon +47 91827279
Rom 10161
Brukernavn
Besøksadresse Ole-Johan Dahls hus (IFI2) Gaustadalléen 23 D N-0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

CV

Birger Møller-Pedersen har arbeidet med objekt orientering helt tilbake til 70-årene, involvert i diverse implementasjoner av Simula og i design av programmeringsspråket BETA  (sammen med Kristen Nygaard, Ole Lehrmann Madsen og Bent Bruun Kristensen).

Sammen med Dag Belsnes definerte han den først objekt-orienterte utvidelsen av SDL, og fra1989 var han sentral i  standardiseringen av dette innen ITU, sammen med Øystein Haugen, standardisert i  SDL-92. For dette arbiede mottok de i 1997  Telenor Nordic Research Prize (extra prize).  Senere var han ansvarlig for ITU Recommendation Z.109 for kombinert bruk av UML og SDL, og i SDL-2000 versjonen var han ansvarlig for å introdusere hierarkiske tilstandsmaskiner i SDL.

Fra 1995 til 1997 var han involvert  i det nasjonale forsknings og formindlingsprosjektet SISU, som resulterte i en metode for å lage  sanntidssystemer.

I perioden 1997 til 1998 arbeidet han ved Telenor R&D, med bruk av Java til nettverksadministrasjon.

Fra 1998 til 2004 var han ved Ericsson og arbeidet da med utvikling av neste generasjons UML – UML2.0 innen OMG (Object Management Group), spesielt med strukturerte klasser og med ansvar for 'state machines' og 'templates'.

Tidligere prosjekter

2003 - 2006:  Families, et ITEA prosjekt om 'System Families' med vekt på modellering av produktfamilier ved hjelp av  UML2.0.

2003 - 2006:  SARDAS,  et Norsk Forskningsråd-finansiert forskningsprosjekt

2007 - 2010: MoSiS, et ITEA oppfølgerprosjekt til Families prosjektet.

Nåværende prosjekter

 • SWAT et  Norsk Forksningsråd-finansiert forskningsprosjekt
 • DIGIT (2007 - 2010), et  Norsk Forskningsråd -finansiert forskningsprosjekt om 'digital interoperability with trust'.
 • iFEST (2010 - 2012), et Artemis prosjekt om 'tool integration'.

Faglige interesser

 • Design og implementasjon av modellerings -og programmeringsspråk
 • Variabilitets-modellering

Undervisning

PhD-studenter

 • Andreas Svendsen
 • Weiqing Zhang
 • Henning Berg

Bakgrunn

2004 -

Professor

1997 - 2004

Principal Researcher, Ericsson Research, Software Technology – Norwegian Applied Research Center.

1995 - 1997

Seniorforsker, Telenor Forskning & Utvikling.

1994 -

Førsteammanuensis.

1977 - 1995

Forsker, Norsk Regnesentral.

1976 Cand. scient. (M.Sc.) in Computer Science, Department for Computer Science, University of Aarhus, Denmark.

Priser

Telenor Nordisk Forskningspris (ekstra programvarepris), 1997

Verv

 • Programkomitémedlem,  MODELS 2010

 • Local Chair, MODELS 2009

 • Programkomitémedlem, MODELS 2009

 • Programkomitémedlem, ECOOP 2007

 • Programkomitémedlem, ECOOP 2006.

 • Styremedlem NIK (Norsk Informatikkonferanse) fra 2006

 • Programkomitémedlem, OOPSLA workshop on Domain Specific Modeling, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

 • Conference Chair, ECOOP 2004.

 • Programkomitémedlem,, Industrial Track <<UML>> 2004

 • Programkomitémedlem, OOPSLA 2003.

 • Programkomitémedlem, SDL Forum

Publikasjoner

 • Fischer, Joachim; Møller-Pedersen, Birger & Prinz, Andreas (2020). Real Models are Really on M0 - Or How to Make Programmers Use Modeling, In Slimane Hammoudi; Luís Ferreira Pires & Bran Selic (ed.),  Modelsward 2020.  SciTePress.  ISBN 978-989-758-400-8.  paper.  s 307 - 318
 • Madsen, Ole Lehrmann & Møller-Pedersen, Birger (2018). This is not a model : On development of a common terminology for modeling and programming. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  11244 LNCS, s 206- 224 . doi: 10.1007/978-3-030-03418-4_13
 • Fischer, Joachim; Møller-Pedersen, Birger & Prinz, Andreas (2016). Modelling of Systems for Real, In Slimane Hammoudi; Luís Ferreira Pires; Bran Selic & Philippe Desfray (ed.),  Proceedings of the 4th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development.  SciTePress.  ISBN 978-989-758-168-7.  kapittel.  s 427 - 434
 • Prinz, Andreas; Møller-Pedersen, Birger & Fischer, Joachim (2016). Modelling and testing of real systems. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  9953 LNCS, s 119- 130 . doi: 10.1007/978-3-319-47169-3_9
 • Prinz, Andreas; Møller-Pedersen, Birger & Fischer, Joachim (2016). Object-oriented operational semantics. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  9959 LNCS, s 132- 147 . doi: 10.1007/978-3-319-46613-2_9
 • Andresen, Kjetil; Møller-Pedersen, Birger & Runde, Ragnhild Kobro (2015). Combined Modelling and Programming Support for Composite States and Extensible State Machines, In Slimane Hammoudi; Luis Ferreira Pires; Philippe Desfray & Joaquim Filipe (ed.),  MODELSWARD 2015 - Proceedings of the 3rd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, ESEO, Angers, Loire Valley, France, 9-11 February, 2015.  SciTePress.  ISBN 978-989-758-083-3.  kapittel.  s 231 - 238
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2015). Metamodel and model composition by integration of operational semantics. Communications in Computer and Information Science.  ISSN 1865-0929.  580, s 172- 189 . doi: 10.1007/978-3-319-27869-8_10
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2015). Specialisation of metamodels using metamodel types. Communications in Computer and Information Science.  ISSN 1865-0929.  506, s 84- 99 . doi: 10.1007/978-3-319-25156-1_6
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2015). Towards Non-Intrusive Composition of Executable Models, In Slimane Hammoudi; Luis Ferreira Pires; Philippe Desfray & Joaquim Filipe (ed.),  MODELSWARD 2015 - Proceedings of the 3rd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, ESEO, Angers, Loire Valley, France, 9-11 February, 2015.  SciTePress.  ISBN 978-989-758-083-3.  Artikkel.  s 111 - 121
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2014). Typing and Subtyping of Metamodels, In Luís Ferreira Pires; Slimane Hammoudi; Joaquim Filipe & Rui César das Neves (ed.),  MODELSWARD 2014 - Proceedings of the 2nd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, Lisbon, Portugal, 7 - 9 January, 2014.  SciTePress.  ISBN 978-9-8975-8065-9.  kapittel.  s 111 - 118
 • Zhang, Weiqing & Møller-Pedersen, Birger (2014). Modeling of Tool Integration Resources with OSLC Support, In Luís Ferreira Pires; Slimane Hammoudi; Joaquim Filipe & Rui César das Neves (ed.),  MODELSWARD 2014 - Proceedings of the 2nd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, Lisbon, Portugal, 7 - 9 January, 2014.  SciTePress.  ISBN 978-9-8975-8065-9.  kapittel.  s 99 - 110
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2013). Type-Safe Symmetric Composition of Metamodels Using Templates, In Øystein Haugen; Rick Reed & Reinhard Gotzhein (ed.),  System Analysis and Modeling: Theory and Practise.  Springer.  ISBN 978-3-642-36756-4.  10.  s 160 - 178
 • Grønmo, Roy; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2013). A collection operator for graph transformation. Journal of Software and Systems Modeling.  ISSN 1619-1366.  12(1), s 121- 144 . doi: 10.1007/s10270-011-0190-3 Vis sammendrag
 • Grønmo, Roy; Runde, Ragnhild Kobro & Møller-Pedersen, Birger (2013). Confluence of aspects for sequence diagrams. Journal of Software and Systems Modeling.  ISSN 1619-1366.  12(4), s 789- 824 . doi: 10.1007/s10270-011-0212-1 Vis sammendrag
 • Møller-Pedersen, Birger (2013). Models '67 Revisited, In Øystein Haugen; Rick Reed & Reinhard Gotzhein (ed.),  System Analysis and Modeling: Theory and Practise.  Springer.  ISBN 978-3-642-36756-4.  Kapittel.
 • Fleurey, Franck; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Svendsen, Andreas & Zhang, Xiaorui (2012). Standardizing Variability - Challenges and Solutions. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  7083, s 233- 246 . doi: 10.1007/978-3-642-25264-8_18 Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Using Variability Models to Reduce Verification Effort of Train Station Models, In . NN (ed.),  18th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC), 2011, Ho Chi Minh, 5-8 Dec. 2011.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4577-2199-1.  Session 4C: Program Analysis.  s 348 - 356 Vis sammendrag
 • Axelsen, Eyvind Wærsted; Sørensen, Fredrik; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Challenges in the Design of the Package Template Mechanism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  7271, s 268- 305 . doi: 10.1007/978-3-642-35551-6_7
 • Håvaldsrud, Tormod; Møller-Pedersen, Birger; Solhaug, Bjørnar & Stølen, Ketil (2012). DeSPoT: A Method for the Development and Specification of Policies for Trust Negotiation. Lecture Notes in Electrical Engineering.  ISSN 1876-1100.  114, s 93- 104 . doi: 10.1007/978-94-007-2792-2_9 Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Specifying a Testing Oracle for Train Stations – Going beyond with Product Line Technology. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  7167, s 187- 201 . doi: 10.1007/978-3-642-29645-1_20 Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Synthesizing Software Models: Generating Train Station Models Automatically. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  7083, s 38- 53 . doi: 10.1007/978-3-642-25264-8_5 Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Towards Evolution of Generic Variability Models. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  7167, s 53- 67 . doi: 10.1007/978-3-642-29645-1_8 Vis sammendrag
 • Zhang, Weiqing; Møller-Pedersen, Birger & Biehl, Matthias (2012). Light-weight Tool Integration Approach -- From a Tool Integration Model to OSLC Integration Services, In Slimane Hammoudi; Marten van Sinderen & José Cordeiro (ed.),  Proceedings of ICSOFT 2012.  Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication.  ISBN 978-989-8565-19-8.  MODELS Session.  s 137 - 146
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Augmenting Product Lines, In  2012 19th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), Hong Kong, 4-7 Dec. 2012.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-4930-7.  Artikkel.  s 766 - 771 Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Analyzing Variability: Capturing Semantic Ripple Effects. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  6698, s 253- 269 . doi: 10.1007/978-3-642-21470-7_18 Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Specifying a Testing Oracle for Train Station, In Stephan Weißleder; Levi Lúcio; Harald Cichos & Frédéric Fondement (ed.),  MoDeVVa : Proceedings of the 8th International Workshop on Model-Driven Engineering, Verification and Validation.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-0914-1.  Article no. 5. Vis sammendrag
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Model Comparison to Synthesize a Model-Driven Software Product Line, In . NN (ed.),  15th International Software Product Line Conference (SPLC): Munich 22-26 Aug. 2011.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4577-1029-2.  Artikkel.  s 90 - 99 Vis sammendrag
 • Berg, Henning; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2011). Application of Advanced Programming Concepts in Metamodelling, In  Norsk Informatikkonferanse NIK 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2843-4.  Application of Advanced Programming Concepts in Metamodelling.  s 207 - 218
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2011). From UML 2 Sequence Diagrams to State Machines by Graph Transformation. Journal of Object Technology.  ISSN 1660-1769.  10(8), s 1- 22 . doi: 10.5381/jot.2011.10.1.a8 Vis sammendrag
 • Møller-Pedersen, Birger (2011). Scandinavian Contributions to Object-Oriented Modeling Languages, In John Impagliazzo,; Per Lundin & Benkt Wangler (ed.),  History of Nordic Computing 3.  Springer.  ISBN 978-3-642-23314-2.  18.
 • Zhang, Weiqing; Møller-Pedersen, Birger & Kai, T. Hansen (2011). Metamodel-based Tool Integration, In  Norsk Informatikkonferanse NIK 2011.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2843-4.  innhold.  s 251 - 254
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Lind-Tviberg, Roy; Fleurey, Franck; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Olsen, Gøran Klepp (2010). Developing a Software Product Line for Train Control: A Case Study of CVL. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  6287, s 106- 120
 • Axelsen, Eyvind Wærsted; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2010). Controlling Dynamic Module Composition through an Extensible Meta-Level API. SIGPLAN notices.  ISSN 0362-1340.  45(12), s 81- 95
 • Axelsen, Eyvind Wærsted; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2010). Controlling Dynamic Module Composition through an Extensible Meta-Level API, In William D. Clinger (ed.),  Proceedings of the 6th symposium on Dynamic languages.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-0405-4.  SESSION: Experience with dynamic features.  s 81 - 96
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2010). From Sequence Diagrams to State Machines by Graph Transformation, In Tratt Laurence & Martin Gogolla (ed.),  Theory and Practice of Model Transformations, Third International Conference, ICMT 2010.  Springer.  ISBN 978-3-642-13687-0.  kapitel.  s 93 - 107
 • Madsen, Ole Lehrmann & Møller-Pedersen, Birger (2010). A Unified Approach to Modeling and Programming, In Dorina C. Petriu; Nicolas Rouquette & Øystein Haugen (ed.),  Model Driven Engineering Languages and Systems.  Springer.  ISBN 978-3-642-16144-5.  kapitel.  s 1 - 15
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Lind-Tviberg, R.; Fleurey, Frank; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Olsen, Gøran K. (2010). Developing a Software Product Line for Train Control: A Case Study of CVL, In Jan Bosch & Jaejoon Lee (ed.),  Software Product Lines: Going Beyond. 14th International Conference, SPLC 2010.  Springer.  ISBN 978-3-642-15578-9.  kapitel.  s 106 - 120
 • Oldevik, Jon; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2009). Confluence in Domain-Independent Product Line Transformations, In Marsha Chechik (ed.),  Fundamental Approaches to Software Engineering.  Springer.  ISBN 978-3-642-00592-3.  3.  s 34 - 48
 • Grønmo, Roy; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2009). A Collection Operator for Graph Transformation, In Richard F. Paige (ed.),  Theory and Practice of Model Transformations, Second International Conference, ICMT 2009, Zurich, Switzerland, June 29-30, 2009. Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-642-02407-8.  artikkel.  s 67 - 82
 • Grønmo, Roy; Møller-Pedersen, Birger & Olsen, Gøran Klepp (2009). Comparison of Three Model Transformation Languages, In Richard F. Paige; Alan Hartman & Arend Rensink (ed.),  Model Driven Architecture - Foundations and Applications, 5th European Conference, ECMDA-FA 2009, Enschede, The Netherlands, June 23-26, 2009. Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-642-02673-7.  artikkel.  s 2 - 17
 • Haavaldsrud, Tormod & Møller-Pedersen, Birger (2009). Nested and Specialized Associations, In Stephanie Balzer; Gavin Bierman; Stephen Nelson & Frank Tip (ed.),  Proceedings of the Workshop on Relationships and Associations in Object-Oriented Languages.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-60558-549-9.  kapitel.
 • Johansen, Martin Fagereng & Møller-Pedersen, Birger (2009). Frameworks and Static-Semantic Analysis, In Trond Aalberg (ed.),  Norsk informatikkonferanse NIK 2009.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2491-7.  3.  s 25 - 36
 • Krogdahl, Stein; Møller-Pedersen, Birger & Sørensen, Fredrik (2009). Exploring the use of Package Templates for flexible re-use of Collections of related Classes. Journal of Object Technology.  ISSN 1660-1769.  8(7), s 59- 85 Vis sammendrag
 • Møller-Pedersen, Birger (2009). From SDL to UML2 – from an ITU Specification Language to an OMG Modeling Language. Telektronikk.  ISSN 0085-7130.  105(1), s 35- 48
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Oldevik, Jon; Olsen, Gøran K. & Svendsen, Andreas (2008). Adding Standardized Variability to Domain Specific Languages, In Birgit Geppert & Klaus Pohl (ed.),  Proceedings of the 12th International Software Product Line Conference, SPLC 2008.  IEEE.  ISBN 978-0-7695-3303-2.  Artikkel.  s 139 - 148
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2008). Aspect Diagrams for UML Activity Models, In Andy Schürr; Manfred Nagel & Albert Zündorf (ed.),  Applications of Graph Transformation with Industrial Relevance, Proceedings of the Third International AGTIVE 2007 Symposium,Schlosshotel am Bergpark Wilhelmshöhe, Kassel, Germany.  Springer.  ISBN 978-3-540-89019-5.  Kapittel.
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). A Semantics-Based Aspect Language for Interactions with the Arbitrary Events Symbol, In Ina Schieferdecker & Alan Hartman (ed.),  Model Driven Architecture – Foundations and Applications.  Springer.  ISBN 978-3-540-69095-5.  artikkel.  s 262 - 277
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). Semantics-Based Weaving of UML Sequence Diagrams, In Antonio Vallecillo & Alfonso Pierantonio (ed.),  Theory and Practice of Model Transformations, First International Conference, ICMT 2008.  Springer.  ISBN 978-3-540-69926-2.  artikkel.  s 122 - 136
 • Svendsen, Andreas & Møller-Pedersen, Birger (2008). Generic traits in typed languages - how to do it, In José Cordeiro (ed.),  ICSOFT 2008 - Proceedings of the Third International Conference on Software and Data Technologies.  Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication.  ISBN 978-989-8111-51-7.  kapittel.
 • Kristensen, Bent Bruun; Madsen, Ole Lehrmann & Møller-Pedersen, Birger (2007). The when, why and why not of the BETA programming language, In Barbara Ryder (ed.),  Proceedings of the third ACM SIGPLAN conference on History of programming languages.  ACM Publications.  ISBN 0000000000.  kapittel.  s 1 - 57 Vis sammendrag
 • Møller-Pedersen, Birger & Østerås, Ketil (2007). Interfaces with traits, I: Frode Eika Sandnes (red.),  Norsk informatikkonferanse NIK 2007.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2272-2.  21.
 • Bayer, Joachim; Gerard, Sebastien; Haugen, Øystein; Mansell, Jason; Møller-Pedersen, Birger; Oldevik, Jon; Tessier, Patrick & Widen, Tanya (2006). Consolidated Product Line Variability Modeling, In Timo Käkölä & Juan Carlos Dueñas (ed.),  Software Product Lines. Research Issues in Engineering and Management.  Springer.  ISBN 3-540-33252-9.  Chapter 6.  s 195 - 241
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Configurations by UML. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  4344, s 98- 113
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Modeling Variability - From Direct Modeling to Generative Modeling, In Chunming Rong & Arne Løkketangen (ed.),  NIK'2006 : Norsk informatikkonferanse.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2186-4.  kapittel.
 • Oldevik, Jon; Solberg, Arnor; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Evaluation Framework for Model-Driven Product Line Engineering Tools, In Timo Käkölä & Juan Carlos Dueñas (ed.),  Software Product Lines. Research Issues in Engineering and Management.  Springer.  ISBN 3-540-33252-9.  Chapter 16.  s 589 - 618
 • Shakari, Payman & Møller-Pedersen, Birger (2006). On the Implementation of a Tool for Feature Modeling with a Base Model Twist, In Chunming Rong & Arne Løkketangen (ed.),  NIK'2006 : Norsk informatikkonferanse.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2186-4.  kapittel.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Oldevik, Jon (2005). Comparison of System Family Modeling Approaches. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  (3714), s 102- 112
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2005). Introduction to UML and the Modeling of Embedded Systems, In Richard Zurawski (ed.),  Embedded Systems Handbook.  CRC Press.  ISBN 0849328241.  Chapter 9.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2003). Structural Modeling with UML 2.0, In Luciano Lavagno; Grant Martin & Bran Selic (ed.),  UML for Real.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 1-4020-7501-4.  Kapittel 3.
 • Møller-Pedersen, Birger (2000). SDL combined with UML. Telektronikk.  ISSN 0085-7130.  96(4), s 36- 53

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugen, Øystein; Jezequel, Jean-Marc; Wasowski, Andrzej; Møller-Pedersen, Birger & Czarnecki, Krzysztof (2012). Proceedings of the VARiability for You Workshop: Variability Modeling Made Useful for Everyone. Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-1809-9.  39 s.
 • Bjørndalen, John Markus; Bongo, Lars Ailo; Haugland, Dag; Hjelmås, Erik; Løkketangen, Arne; Møller-Pedersen, Birger; Prinz, Andreas; Runde, Ragnhild Kobro; Sandnes, Frode Eika & Aalberg, Trond (2011). Norsk Informatikkonferanse NIK 2011. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2843-4.  262 s.
 • Bjørndalen, John Markus; Haugland, Dag; Hjelmås, Erik; Løkketangen, Arne; Møller-Pedersen, Birger; Prinz, Andreas; Kobro Runde, Ragnhild; Sandnes, Frode Eika & Aalberg, Trond (2009). Norsk informatikkonferanse : NIK 2009 : Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU, 23.-25. november 2009. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2491-7.  170 s.
 • Bjørndalen, John Markus; Haugland, Dag; Heegaard, Poul Einar; Løkketangen, Arne; Møller-Pedersen, Birger; Rong, Chunming; Runde, Ragnhild Kobro; Sandnes, Frode Eika; Strøm, Torbjørn & Trætteberg, Hallvard (ed.) (2007). NIK 2007. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2272-2.  224 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Møller-Pedersen, Birger & Runde, Ragnhild Kobro (2016). State Pattern supporting both composite States and extension/specialization of State Machines.
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2013). Semantic Differencing for Product Line Evolution. SINTEF Rapport. A25398. Vis sammendrag
 • Haugen, Øystein; Jezequel, Jean-Marc; Wasowski, Andrzej; Møller-Pedersen, Birger & Czarnecki, Krzysztof (2012). VARY 2012: VARiability for You, In  Proceedings of the VARiability for You Workshop: Variability Modeling Made Useful for Everyone.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-1809-9.  Summary of workshop.  s 1 - 2 Vis sammendrag
 • Håvaldsrud, Tormod; Møller-Pedersen, Birger; Solhaug, Bjørnar & Stølen, Ketil (2012). DeSPoT: A Method for the Development and Specification of Policies for Trust Negotiation. SINTEF Rapport. A20174. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Møller-Pedersen, Birger (2012). Models ´67 Revisited. Invited talk at SDL Forum Society as part of MODELS 2012, Innsbruck 1.10.2012 - 2.10.2012. Vis sammendrag
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Augmenting Product Lines. Vis sammendrag
 • Zhang, Xiaorui & Møller-Pedersen, Birger (2012). Towards Correct Product Derivation in Model-Driven Product Lines. Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Analyzing Variability: Capturing Semantic Ripple Effects.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Specifying a Testing Oracle for Train Stations.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Synthesizing Software Models: Generating Train Station Models Automatically.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Using Variability Models to Reduce Verification Effort of Train Station Models.
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Towards Evolution of Generic Variability Models.
 • Berg, Henning; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2011). Advancing Generic Metamodels. Domain-Specific Modeling (DSM'11), Workshop at SPLASH, Portland USA, 23.10.2011-24.10.2011.
 • Fleurey, Franck; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Svendsen, Andreas & Zhang, Xiaorui (2011). Standardizing Variability - Challenges and Solutions.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Improving Domain-Specific Languages by Analyzing, Constraining and Enhancing Metamodels. SINTEF Rapport. A21093. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Optimizing Alloy Models. SINTEF Rapport. A21094. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fleurey, Franck; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Olsen, Gøran Klepp; Svendsen, Andreas & Zhang, Xiaorui (2009). A Generic Language and Tool for Variability Modeling. SINTEF Rapport. A13505. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2008). Semantics-based Weaving of UML 2 Sequence Diagrams.
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). A Semantics-based Aspect Language for Interactions with the Arbitrary Events Symbol.
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). Semantics-based Weaving of UML Sequence Diagrams.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2007). Aspect Diagrams for UML Activity Models.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2007). Aspect Diagrams for UML Activity Models.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Configurations by UML.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Modeling Variability - From Direct Modeling to Generative Modeling.
 • Shakari, Peyman & Møller-Pedersen, Birger (2006). On the Implementation of a Tool for Feature Modeling with a Base Model Twist.
 • Møller-Pedersen, Birger; Haugen, Øystein & Oldevik, Jon (2005). Comparison of System Family Modeling Approaches.
 • Møller-Pedersen, Birger (2004). On the use of UML 2.0 for System Family Modeling.
 • Møller-Pedersen, Birger; Haugen, Øystein; Oldevik, Jon & Solberg, Arnor (2004). An MDA®-based framework for model-driven product derivation. Vis sammendrag
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2002). Proposals for the next version of UML (2.0). Vis sammendrag
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2001). How to successfully Leverage UML in Real-Time Applications: Using SDL and UML together.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2001). How to Successfully Leverage UML in Real-time Applications: Using SDL and UML Together. (Tutorial).
 • Møller-Pedersen, Birger (2001). Hvordan blir neste versjon av UML - UML2.0?.
 • Møller-Pedersen, Birger (2001). Modellering og programmering for sanntidsanvendelser – UML og Java.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2000). JavaFrame: Framework for Java Enabled Modelling. Vis sammendrag
 • Fischer, Joachim; Holz, Eckhard & Møller-Pedersen, Birger (2000). Structural and Behavioral Decomposition in Object Oriented Models.
 • Garlan, David; Knapman, John; Møller-Pedersen, Birger; Bran, Selic & Weigert, Thomas (2000). Modeling of Architectures with UML.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:09 - Sist endret 22. mai 2019 11:56

Prosjekter