Birger Møller-Pedersen

Bilde av Birger Møller-Pedersen
English version of this page
Rom 10161
Brukernavn
Besøksadresse Ole-Johan Dahls hus (IFI2) Gaustadalléen 23 D N-0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

CV

Birger Møller-Pedersen har arbeidet med objekt orientering helt tilbake til 70-årene, involvert i diverse implementasjoner av Simula og i design av programmeringsspråket BETA  (sammen med Kristen Nygaard, Ole Lehrmann Madsen og Bent Bruun Kristensen).

Sammen med Dag Belsnes definerte han den først objekt-orienterte utvidelsen av SDL, og fra1989 var han sentral i  standardiseringen av dette innen ITU, sammen med Øystein Haugen, standardisert i  SDL-92. For dette arbiede mottok de i 1997  Telenor Nordic Research Prize (extra prize).  Senere var han ansvarlig for ITU Recommendation Z.109 for kombinert bruk av UML og SDL, og i SDL-2000 versjonen var han ansvarlig for å introdusere hierarkiske tilstandsmaskiner i SDL.

Fra 1995 til 1997 var han involvert  i det nasjonale forsknings og formindlingsprosjektet SISU, som resulterte i en metode for å lage  sanntidssystemer.

I perioden 1997 til 1998 arbeidet han ved Telenor R&D, med bruk av Java til nettverksadministrasjon.

Fra 1998 til 2004 var han ved Ericsson og arbeidet da med utvikling av neste generasjons UML – UML2.0 innen OMG (Object Management Group), spesielt med strukturerte klasser og med ansvar for 'state machines' og 'templates'.

Tidligere prosjekter

2003 - 2006:  Families, et ITEA prosjekt om 'System Families' med vekt på modellering av produktfamilier ved hjelp av  UML2.0.

2003 - 2006:  SARDAS,  et Norsk Forskningsråd-finansiert forskningsprosjekt

2007 - 2010: MoSiS, et ITEA oppfølgerprosjekt til Families prosjektet.

Nåværende prosjekter

 • SWAT et  Norsk Forksningsråd-finansiert forskningsprosjekt
 • DIGIT (2007 - 2010), et  Norsk Forskningsråd -finansiert forskningsprosjekt om 'digital interoperability with trust'.
 • iFEST (2010 - 2012), et Artemis prosjekt om 'tool integration'.

Faglige interesser

 • Design og implementasjon av modellerings -og programmeringsspråk
 • Variabilitets-modellering

Undervisning

PhD-studenter

 • Andreas Svendsen
 • Weiqing Zhang
 • Henning Berg

Bakgrunn

2004 -

Professor

1997 - 2004

Principal Researcher, Ericsson Research, Software Technology – Norwegian Applied Research Center.

1995 - 1997

Seniorforsker, Telenor Forskning & Utvikling.

1994 -

Førsteammanuensis.

1977 - 1995

Forsker, Norsk Regnesentral.

1976 Cand. scient. (M.Sc.) in Computer Science, Department for Computer Science, University of Aarhus, Denmark.

Priser

Telenor Nordisk Forskningspris (ekstra programvarepris), 1997

Verv

 • Programkomitémedlem,  MODELS 2010

 • Local Chair, MODELS 2009

 • Programkomitémedlem, MODELS 2009

 • Programkomitémedlem, ECOOP 2007

 • Programkomitémedlem, ECOOP 2006.

 • Styremedlem NIK (Norsk Informatikkonferanse) fra 2006

 • Programkomitémedlem, OOPSLA workshop on Domain Specific Modeling, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

 • Conference Chair, ECOOP 2004.

 • Programkomitémedlem,, Industrial Track <<UML>> 2004

 • Programkomitémedlem, OOPSLA 2003.

 • Programkomitémedlem, SDL Forum

Publikasjoner

 • Fischer, Joachim; Møller-Pedersen, Birger; Prinz, Andreas & Thalheim, Bernhard (2021). Models Versus Model Descriptions. I Dahanayake, Ajantha; Pastor, Oscar & Thalheim, Bernhard (Red.), Modelling to Program Second International Workshop M2P 2020, Lappeenranta, Finland, Revised Selected Papers. Springer Nature. ISSN 978-3-030-72695-9. s. 67–89. doi: 10.1007/978-3-030-72696-6_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fischer, Joachim; Møller-Pedersen, Birger & Prinz, Andreas (2020). Real Models are Really on M0 - Or How to Make Programmers Use Modeling. I Hammoudi, Slimane; Pires, Luís Ferreira & Selic, Bran (Red.), Modelsward 2020. SciTePress. ISSN 978-989-758-400-8. s. 307–318. doi: 10.5220/0008928403070318. Fulltekst i vitenarkiv
 • Madsen, Ole Lehrmann & Møller-Pedersen, Birger (2018). This is not a model : On development of a common terminology for modeling and programming. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 11244 LNCS, s. 206–224. doi: 10.1007/978-3-030-03418-4_13.
 • Prinz, Andreas; Møller-Pedersen, Birger & Fischer, Joachim (2016). Modelling and testing of real systems. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 9953 LNCS, s. 119–130. doi: 10.1007/978-3-319-47169-3_9.
 • Prinz, Andreas; Møller-Pedersen, Birger & Fischer, Joachim (2016). Object-oriented operational semantics. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 9959 LNCS, s. 132–147. doi: 10.1007/978-3-319-46613-2_9.
 • Fischer, Joachim; Møller-Pedersen, Birger & Prinz, Andreas (2016). Modelling of Systems for Real. I Hammoudi, Slimane; Pires, Luís Ferreira; Selic, Bran & Desfray, Philippe (Red.), Proceedings of the 4th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development. SciTePress. ISSN 978-989-758-168-7. s. 427–434. doi: 10.5220/0005825704270434.
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2015). Metamodel and model composition by integration of operational semantics. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. 580, s. 172–189. doi: 10.1007/978-3-319-27869-8_10.
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2015). Specialisation of metamodels using metamodel types. Communications in Computer and Information Science. ISSN 1865-0929. 506, s. 84–99. doi: 10.1007/978-3-319-25156-1_6.
 • Andresen, Kjetil; Møller-Pedersen, Birger & Runde, Ragnhild Kobro (2015). Combined Modelling and Programming Support for Composite States and Extensible State Machines. I Hammoudi, Slimane; Ferreira Pires, Luis; Desfray, Philippe & Filipe, Joaquim (Red.), MODELSWARD 2015 - Proceedings of the 3rd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, ESEO, Angers, Loire Valley, France, 9-11 February, 2015 . SciTePress. ISSN 978-989-758-083-3. s. 231–238. doi: 10.5220/0005237302310238.
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2015). Towards Non-Intrusive Composition of Executable Models. I Hammoudi, Slimane; Ferreira Pires, Luis; Desfray, Philippe & Filipe, Joaquim (Red.), MODELSWARD 2015 - Proceedings of the 3rd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, ESEO, Angers, Loire Valley, France, 9-11 February, 2015 . SciTePress. ISSN 978-989-758-083-3. s. 111–121. doi: 10.5220/0005242401110121.
 • Zhang, Weiqing & Møller-Pedersen, Birger (2014). Modeling of Tool Integration Resources with OSLC Support. I Pires, Luís Ferreira; Hammoudi, Slimane; Filipe, Joaquim & César das Neves, Rui (Red.), MODELSWARD 2014 - Proceedings of the 2nd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, Lisbon, Portugal, 7 - 9 January, 2014. SciTePress. ISSN 978-9-8975-8065-9. s. 99–110. doi: 10.5220/0004713000990110.
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2014). Typing and Subtyping of Metamodels. I Pires, Luís Ferreira; Hammoudi, Slimane; Filipe, Joaquim & César das Neves, Rui (Red.), MODELSWARD 2014 - Proceedings of the 2nd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development, Lisbon, Portugal, 7 - 9 January, 2014. SciTePress. ISSN 978-9-8975-8065-9. s. 111–118. doi: 10.5220/0004713901110118.
 • Berg, Henning & Møller-Pedersen, Birger (2013). Type-Safe Symmetric Composition of Metamodels Using Templates. I Haugen, Øystein; Reed, Rick & Gotzhein, Reinhard (Red.), System Analysis and Modeling: Theory and Practise. Springer. ISSN 978-3-642-36756-4. s. 160–178. doi: 10.1007/978-3-642-36757-1_10.
 • Grønmo, Roy; Runde, Ragnhild Kobro & Møller-Pedersen, Birger (2013). Confluence of aspects for sequence diagrams. Software and Systems Modeling (SoSyM). ISSN 1619-1366. 12(4), s. 789–824. doi: 10.1007/s10270-011-0212-1.
 • Grønmo, Roy; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2013). A collection operator for graph transformation. Software and Systems Modeling (SoSyM). ISSN 1619-1366. 12(1), s. 121–144. doi: 10.1007/s10270-011-0190-3.
 • Møller-Pedersen, Birger (2013). Models '67 Revisited. I Haugen, Øystein; Reed, Rick & Gotzhein, Reinhard (Red.), System Analysis and Modeling: Theory and Practise. Springer. ISSN 978-3-642-36756-4. doi: 10.1007/978-3-642-36757-1_1.
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Towards Evolution of Generic Variability Models. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 7167, s. 53–67. doi: 10.1007/978-3-642-29645-1_8.
 • Axelsen, Eyvind Wærsted; Sørensen, Fredrik; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Challenges in the Design of the Package Template Mechanism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 7271, s. 268–305. doi: 10.1007/978-3-642-35551-6_7.
 • Zhang, Weiqing; Møller-Pedersen, Birger & Biehl, Matthias (2012). Light-weight Tool Integration Approach -- From a Tool Integration Model to OSLC Integration Services. I Hammoudi, Slimane; Sinderen, Marten van & Cordeiro, José (Red.), Proceedings of ICSOFT 2012. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication. ISSN 978-989-8565-19-8. s. 137–146.
 • Håvaldsrud, Tormod; Møller-Pedersen, Birger; Solhaug, Bjørnar & Stølen, Ketil (2012). DeSPoT: A Method for the Development and Specification of Policies for Trust Negotiation. Lecture Notes in Electrical Engineering. ISSN 1876-1100. 114, s. 93–104. doi: 10.1007/978-94-007-2792-2_9.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Using Variability Models to Reduce Verification Effort of Train Station Models. I NN, . (Red.), 18th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC), 2011, Ho Chi Minh, 5-8 Dec. 2011. IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4577-2199-1. s. 348–356. doi: 10.1109/apsec.2011.21.
 • Fleurey, Franck; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Svendsen, Andreas & Zhang, Xiaorui (2012). Standardizing Variability - Challenges and Solutions. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 7083, s. 233–246. doi: 10.1007/978-3-642-25264-8_18.
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Augmenting Product Lines, 2012 19th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), Hong Kong, 4-7 Dec. 2012. IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4673-4930-7. s. 766–771. doi: 10.1109/apsec.2012.76.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Specifying a Testing Oracle for Train Stations – Going beyond with Product Line Technology. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 7167, s. 187–201. doi: 10.1007/978-3-642-29645-1_20.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Synthesizing Software Models: Generating Train Station Models Automatically. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 7083, s. 38–53. doi: 10.1007/978-3-642-25264-8_5.
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Model Comparison to Synthesize a Model-Driven Software Product Line. I NN, . (Red.), 15th International Software Product Line Conference (SPLC): Munich 22-26 Aug. 2011. IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4577-1029-2. s. 90–99. doi: 10.1109/splc.2011.24.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Specifying a Testing Oracle for Train Station. I Weißleder, Stephan; Lúcio, Levi; Cichos, Harald & Fondement, Frédéric (Red.), MoDeVVa : Proceedings of the 8th International Workshop on Model-Driven Engineering, Verification and Validation. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-0914-1. doi: 10.1145/2095654.2095661.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Analyzing Variability: Capturing Semantic Ripple Effects. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 6698, s. 253–269. doi: 10.1007/978-3-642-21470-7_18.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2011). From UML 2 Sequence Diagrams to State Machines by Graph Transformation. Journal of Object Technology. ISSN 1660-1769. 10(8), s. 1–22. doi: 10.5381/jot.2011.10.1.a8.
 • Berg, Henning; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2011). Application of Advanced Programming Concepts in Metamodelling, Norsk Informatikkonferanse NIK 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2843-4. s. 207–218.
 • Zhang, Weiqing; Møller-Pedersen, Birger & Kai, T. Hansen (2011). Metamodel-based Tool Integration, Norsk Informatikkonferanse NIK 2011. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2843-4. s. 251–254.
 • Møller-Pedersen, Birger (2011). Scandinavian Contributions to Object-Oriented Modeling Languages. I Impagliazzo,, John; Lundin, Per & Wangler, Benkt (Red.), History of Nordic Computing 3. Springer. ISSN 978-3-642-23314-2. doi: 10.1007/978-3-642-23315-9_38.
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Lind-Tviberg, Roy; Fleurey, Franck; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Developing a Software Product Line for Train Control: A Case Study of CVL. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 6287, s. 106–120.
 • Axelsen, Eyvind Wærsted; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2010). Controlling Dynamic Module Composition through an Extensible Meta-Level API. SIGPLAN notices. ISSN 0362-1340. 45(12), s. 81–95.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2010). From Sequence Diagrams to State Machines by Graph Transformation. I Laurence, Tratt & Gogolla, Martin (Red.), Theory and Practice of Model Transformations, Third International Conference, ICMT 2010. Springer. ISSN 978-3-642-13687-0. s. 93–107.
 • Madsen, Ole Lehrmann & Møller-Pedersen, Birger (2010). A Unified Approach to Modeling and Programming. I Petriu, Dorina C.; Rouquette, Nicolas & Haugen, Øystein (Red.), Model Driven Engineering Languages and Systems. Springer. ISSN 978-3-642-16144-5. s. 1–15.
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Lind-Tviberg, R.; Fleurey, Frank; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Developing a Software Product Line for Train Control: A Case Study of CVL. I Bosch, Jan & Lee, Jaejoon (Red.), Software Product Lines: Going Beyond. 14th International Conference, SPLC 2010. Springer. ISSN 978-3-642-15578-9. s. 106–120.
 • Axelsen, Eyvind Wærsted; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2010). Controlling Dynamic Module Composition through an Extensible Meta-Level API. I Clinger, William D. (Red.), Proceedings of the 6th symposium on Dynamic languages. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-0405-4. s. 81–96.
 • Haavaldsrud, Tormod & Møller-Pedersen, Birger (2009). Nested and Specialized Associations. I Balzer, Stephanie; Bierman, Gavin; Nelson, Stephen & Tip, Frank (Red.), Proceedings of the Workshop on Relationships and Associations in Object-Oriented Languages. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-60558-549-9.
 • Grønmo, Roy; Krogdahl, Stein & Møller-Pedersen, Birger (2009). A Collection Operator for Graph Transformation. I Paige, Richard F. (Red.), Theory and Practice of Model Transformations, Second International Conference, ICMT 2009, Zurich, Switzerland, June 29-30, 2009. Proceedings. Springer. ISSN 978-3-642-02407-8. s. 67–82.
 • Grønmo, Roy; Møller-Pedersen, Birger & Olsen, Gøran Klepp (2009). Comparison of Three Model Transformation Languages. I Paige, Richard F.; Hartman, Alan & Rensink, Arend (Red.), Model Driven Architecture - Foundations and Applications, 5th European Conference, ECMDA-FA 2009, Enschede, The Netherlands, June 23-26, 2009. Proceedings. Springer. ISSN 978-3-642-02673-7. s. 2–17.
 • Johansen, Martin Fagereng & Møller-Pedersen, Birger (2009). Frameworks and Static-Semantic Analysis. I Aalberg, Trond (Red.), Norsk informatikkonferanse NIK 2009. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2491-7. s. 25–36.
 • Oldevik, Jon; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2009). Confluence in Domain-Independent Product Line Transformations. I Chechik, Marsha (Red.), Fundamental Approaches to Software Engineering. Springer. ISSN 978-3-642-00592-3. s. 34–48.
 • Møller-Pedersen, Birger (2009). From SDL to UML2 – from an ITU Specification Language to an OMG Modeling Language. Telektronikk. ISSN 0085-7130. 105(1), s. 35–48.
 • Krogdahl, Stein; Møller-Pedersen, Birger & Sørensen, Fredrik (2009). Exploring the use of Package Templates for flexible re-use of Collections of related Classes. Journal of Object Technology. ISSN 1660-1769. 8(7), s. 59–85.
 • Svendsen, Andreas & Møller-Pedersen, Birger (2008). Generic traits in typed languages - how to do it. I Cordeiro, José (Red.), ICSOFT 2008 - Proceedings of the Third International Conference on Software and Data Technologies. Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication. ISSN 978-989-8111-51-7.
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). A Semantics-Based Aspect Language for Interactions with the Arbitrary Events Symbol. I Schieferdecker, Ina & Hartman, Alan (Red.), Model Driven Architecture – Foundations and Applications. Springer. ISSN 978-3-540-69095-5. s. 262–277.
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). Semantics-Based Weaving of UML Sequence Diagrams. I Vallecillo, Antonio & Pierantonio, Alfonso (Red.), Theory and Practice of Model Transformations, First International Conference, ICMT 2008. Springer. ISSN 978-3-540-69926-2. s. 122–136.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2008). Aspect Diagrams for UML Activity Models. I Schürr, Andy; Nagel, Manfred & Zündorf, Albert (Red.), Applications of Graph Transformation with Industrial Relevance, Proceedings of the Third International AGTIVE 2007 Symposium,Schlosshotel am Bergpark Wilhelmshöhe, Kassel, Germany. Springer. ISSN 978-3-540-89019-5.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Oldevik, Jon; Olsen, Gøran K. & Svendsen, Andreas (2008). Adding Standardized Variability to Domain Specific Languages. I Geppert, Birgit & Pohl, Klaus (Red.), Proceedings of the 12th International Software Product Line Conference, SPLC 2008. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-0-7695-3303-2. s. 139–148.
 • Møller-Pedersen, Birger & Østerås, Ketil (2007). Interfaces with traits. I Sandnes, Frode Eika (Red.), Norsk informatikkonferanse NIK 2007. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2272-2.
 • Kristensen, Bent Bruun; Madsen, Ole Lehrmann & Møller-Pedersen, Birger (2007). The when, why and why not of the BETA programming language. I Ryder, Barbara (Red.), Proceedings of the third ACM SIGPLAN conference on History of programming languages. ACM Publications. ISSN 0000000000. s. 1–57.
 • Oldevik, Jon; Solberg, Arnor; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Evaluation Framework for Model-Driven Product Line Engineering Tools. I Käkölä, Timo & Dueñas, Juan Carlos (Red.), Software Product Lines. Research Issues in Engineering and Management. Springer. ISSN 3-540-33252-9. s. 589–618.
 • Bayer, Joachim; Gerard, Sebastien; Haugen, Øystein; Mansell, Jason; Møller-Pedersen, Birger & Oldevik, Jon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Consolidated Product Line Variability Modeling. I Käkölä, Timo & Dueñas, Juan Carlos (Red.), Software Product Lines. Research Issues in Engineering and Management. Springer. ISSN 3-540-33252-9. s. 195–241.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Modeling Variability - From Direct Modeling to Generative Modeling. I Rong, Chunming & Løkketangen, Arne (Red.), NIK'2006 : Norsk informatikkonferanse. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2186-4.
 • Shakari, Payman & Møller-Pedersen, Birger (2006). On the Implementation of a Tool for Feature Modeling with a Base Model Twist. I Rong, Chunming & Løkketangen, Arne (Red.), NIK'2006 : Norsk informatikkonferanse. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2186-4.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Configurations by UML. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 4344, s. 98–113.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2005). Introduction to UML and the Modeling of Embedded Systems. I Zurawski, Richard (Red.), Embedded Systems Handbook. CRC Press. ISSN 0849328241.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Oldevik, Jon (2005). Comparison of System Family Modeling Approaches. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. s. 102–112.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2003). Structural Modeling with UML 2.0. I Lavagno, Luciano; Martin, Grant & Selic, Bran (Red.), UML for Real. Kluwer Academic Publishers. ISSN 1-4020-7501-4.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Møller-Pedersen, Birger & Runde, Ragnhild Kobro (2016). State Pattern supporting both composite States and extension/specialization of State Machines.
 • Møller-Pedersen, Birger (2012). Models ´67 Revisited. Invited talk at SDL Forum Society as part of MODELS 2012, Innsbruck 1.10.2012 - 2.10.2012.
 • Haugen, Øystein; Jezequel, Jean-Marc; Wasowski, Andrzej; Møller-Pedersen, Birger & Czarnecki, Krzysztof (2012). VARY 2012: VARiability for You, Proceedings of the VARiability for You Workshop: Variability Modeling Made Useful for Everyone. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-1809-9. s. 1–2.
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2012). Augmenting Product Lines.
 • Zhang, Xiaorui & Møller-Pedersen, Birger (2012). Towards Correct Product Derivation in Model-Driven Product Lines.
 • Fleurey, Franck; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Svendsen, Andreas & Zhang, Xiaorui (2011). Standardizing Variability - Challenges and Solutions.
 • Svendsen, Andreas; Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Towards Evolution of Generic Variability Models.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Specifying a Testing Oracle for Train Stations.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Using Variability Models to Reduce Verification Effort of Train Station Models.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Synthesizing Software Models: Generating Train Station Models Automatically.
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Analyzing Variability: Capturing Semantic Ripple Effects.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2008). Semantics-based Weaving of UML 2 Sequence Diagrams.
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). Semantics-based Weaving of UML Sequence Diagrams.
 • Grønmo, Roy; Sørensen, Fredrik; Møller-Pedersen, Birger & Krogdahl, Stein (2008). A Semantics-based Aspect Language for Interactions with the Arbitrary Events Symbol.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2007). Aspect Diagrams for UML Activity Models.
 • Grønmo, Roy & Møller-Pedersen, Birger (2007). Aspect Diagrams for UML Activity Models.
 • Shakari, Peyman & Møller-Pedersen, Birger (2006). On the Implementation of a Tool for Feature Modeling with a Base Model Twist.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Modeling Variability - From Direct Modeling to Generative Modeling.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2006). Configurations by UML.
 • Møller-Pedersen, Birger; Haugen, Øystein & Oldevik, Jon (2005). Comparison of System Family Modeling Approaches.
 • Møller-Pedersen, Birger (2004). On the use of UML 2.0 for System Family Modeling.
 • Møller-Pedersen, Birger; Haugen, Øystein; Oldevik, Jon & Solberg, Arnor (2004). An MDA®-based framework for model-driven product derivation.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2002). Proposals for the next version of UML (2.0).
 • Møller-Pedersen, Birger (2001). Modellering og programmering for sanntidsanvendelser – UML og Java.
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2001). How to successfully Leverage UML in Real-Time Applications: Using SDL and UML together.
 • Møller-Pedersen, Birger (2001). Hvordan blir neste versjon av UML - UML2.0?
 • Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger & Weigert, Thomas (2001). How to Successfully Leverage UML in Real-time Applications: Using SDL and UML Together. (Tutorial).
 • Weigert, Thomas; Garlan, David; Knapman, John; Møller-Pedersen, Birger & Selic, Bran (2000). Modeling of Architectures with UML.
 • Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2000). JavaFrame: Framework for Java Enabled Modelling.
 • Garlan, David; Knapman, John; Møller-Pedersen, Birger; Bran, Selic & Weigert, Thomas (2000). Modeling of Architectures with UML.
 • Zhang, Xiaorui; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2013). Semantic Differencing for Product Line Evolution. SINTEF. ISSN 9788214053326.
 • Håvaldsrud, Tormod; Møller-Pedersen, Birger; Solhaug, Bjørnar & Stølen, Ketil (2012). DeSPoT: A Method for the Development and Specification of Policies for Trust Negotiation . S. ISSN 9788214049886. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Optimizing Alloy Models . SINTEF. ISSN 9788214049961. Fulltekst i vitenarkiv
 • Svendsen, Andreas; Haugen, Øystein & Møller-Pedersen, Birger (2011). Improving Domain-Specific Languages by Analyzing, Constraining and Enhancing Metamodels . SINTEF. ISSN 9788214049954. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fleurey, Franck; Haugen, Øystein; Møller-Pedersen, Birger; Olsen, Gøran Klepp; Svendsen, Andreas & Zhang, Xiaorui (2009). A Generic Language and Tool for Variability Modeling. SINTEF. ISSN 9788214044676. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 14:09 - Sist endret 22. mai 2019 11:56

Prosjekter