Ernesto Jimenez-Ruiz

Bilde av Ernesto Jimenez-Ruiz
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23 B 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
Please check the English version till I find the time to create the Norwegian one. Emneord: semantic web, ontologies, ontology alignment, semantic technologies
Publisert 3. okt. 2016 13:08 - Sist endret 5. jan. 2017 13:50