Ghislain Guy Francois Fournous

Senioringeniør - Senter for bioinformatikk
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 23 B Ole Johan Dahls hus 0373 oslo
Postadresse Postboks 1080, Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger OUS IKT - tjenester for forskning

Publikasjoner

  • Trier, Cassandra Nicole; Fournous, Ghislain; Strand, Janne Maren; Stray-Pedersen, Asbjørg; Pettersen, Rolf Dagfinn & Rowe, Alexander D. (2020). Next-generation sequencing of newborn screening genes: the accuracy of short-read mapping. NPJ GENOMIC MEDICINE.  ISSN 2056-7944.  5(1) . doi: 10.1038/s41525-020-00142-z

Se alle arbeider i Cristin

  • Nakken, Sigve; Fournous, Ghislain; Vodak, Daniel; Aasheim, Lars Birger; Myklebost, Ola & Hovig, Eivind (2018). Personal Cancer Genome Reporter: Variant interpretation report for precision oncology. Bioinformatics.  ISSN 1367-4803.  34(10), s 1778- 1780 . doi: 10.1093/bioinformatics/btx817 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Nakken, Sigve; Vodák, Daniel; Fournous, Ghislain; Thomassen, Gard O Sundby & Hovig, Johannes Eivind (2013). Big challenges in personalized cancer medicine. META.  ISSN 1890-1956.  (2), s 8- 12 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. mars 2021 15:44 - Sist endret 24. mars 2021 15:44