Gisle Hannemyr

Bilde av Gisle Hannemyr
English version of this page
Telefon +47 22852432
Mobiltelefon +47 90553659
Rom 7162
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Personvern, privacy, informasjonssikkerhet, data­sikkerhet, sosiale medier, nettmedier, konvergens, teknologi og samfunn, e-handel, rettsinformatikk, informasjonsarkitektur, digitale medier, CMS, WCMS, IKT-standard­isering, åpne systemer, fri programvare, åpen aksess, informasjonsinfra­struktur, og ressursoppdagelse i store informasjonsrom.

Undervisning

INF3272

Emneord: personvern, digitale medier, åpen aksess, personvern, åpne systemer, datasikkerhet, privacy, design, web, konvergens

Publikasjoner

 • Hannemyr, Gisle (2003). Behold retten til egne data. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (1), s 10- 10
 • Hannemyr, Gisle (2003). The Internet as Hyperbole. A Critical Examination of Adoption Rates. The Information Society.  ISSN 0197-2243.  19(2), s 111- 121
 • Hannemyr, Gisle (2002). Foucault i Kyberromet. Forbrukerrettigheter og teknologiskesperrer i vår digitale hverdag, I:  Digital makt.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-30678-8.  s 41 - 63 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999). Technology and Pleasure: Considering Hacking Constructive. First Monday.  ISSN 1396-0466.  4(2) Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999). Begynnelsen på en historie om Internett, I: Kristin Braa; Per Hetland & Gunnar Liestøl (red.),  Nettsamfunn.  Tano, Oslo.  s 11 - 27 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hannemyr, Gisle; Liestøl, Gunnar; Lüders, Marika & Rasmussen, Terje (2015). Digitale Medier. Teknologi, anvendelser og samfunn. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025025.  217 s.
 • Liestøl, Gunnar; Fagerjord, Anders & Hannemyr, Gisle (2009). Sammensatte tekster. Arbeid med digital kompetanse i skolen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27826-7.  166 s.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Caplex. Cappelen Damm AS.  37 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hannemyr, Gisle (2014). EU-dom: Godt nytt for demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hannemyr, Gisle (2014). Rettighetshåndtering og lisensiering av læremidler ved MOOC, I:  NOU 2014: 5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning.  Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.  ISBN 978-82-583-1198-7.  Vedlegg 2.  s 102 - 106
 • Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle & Tranvik, Tommy (2014). Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects. Complex. 1/2014.
 • Hannemyr, Gisle (2012). Biometri - kommentar til N. Y. Liu. Lov & Data.  ISSN 0800-7853.  (110), s 12- 14
 • Hannemyr, Gisle (2011). Opprører med kontrollbehov. Walter Isaacson: Steve Jobs. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  101(43), s 41
 • Hannemyr, Gisle (2009). Nettnøytralitet - økonomi eller politikk?, I: Heidi Grande Røys (red.),  Delte meninger. Om nettets sosiale side.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014968.  kapittel.  s 94 - 105
 • Hannemyr, Gisle (2009). Personvern i deltagerskapte, rike medier, I: Heidi Grande Røys (red.),  Delte meninger. Om nettets sosiale side.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014968.  kapittel.  s 161 - 175
 • Hannemyr, Gisle; Lunde, Kjellbjørg; Coll, Line Marianne; Ulrichsen, Christine Lie & Bygrave, Lee Andrew (red.) (2009). NOU 2009:1 Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. NOU - Norges offentlige utredninger. 1.
 • Sætnan, Ann Rudinow; Lunde, Kjellbjørg; Antonsen, Hans; Snortheimsmoen, Gro; Bygrave, Lee A; Carlèn, Inge; Fjørtoft, Kjersti; Flikke, Gunnar; Fløisbonn, Rune; Hannemyr, Gisle; Haugstad, Mari Bø; Myhre, Grete; Tetzchner, Michael; Xiao, Sandra Qian & Aasen, Henriette Sinding (2009). Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. NOU - Norges offentlige utredninger. 1/2009.
 • Hannemyr, Gisle (2008). Gull-Google skapt i garasjen. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.  s 46- 46
 • Hannemyr, Gisle (2007). Fødselsnummer og personvern. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 15
 • Karlsen, Joakim & Hannemyr, Gisle (2005). Fortellerteknikk og design av politiske partiers nettsteder.
 • Karlsen, Joakim & Hannemyr, Gisle (2005). Navigating Web Sites: Considering Navigational and Semantic Constraints.
 • Bore, Bjørn; Hannemyr, Gisle & Steen, Birger (2003). Hvorfor får vi datavirus?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  (6. sep.), s 10- 10
 • Hannemyr, Gisle (2003, 26. november). Beskyttelse av digitalt innhold og iTunes. [Radio].  NRK P2: Verdt å vite.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital makt. Teknologien som tvangstrøye og maktmiddel.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital rettighetsadminstrasjon. Digital disiplin og kontrollens konsevenser.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital tilgjengelighet.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digital tilgjengelighet.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Digitale laster. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  35(267), s 3- 3
 • Hannemyr, Gisle (2003). Fra Oslonett til Scandinavia Online.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Hvordan stoppe spam. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (12), s 12- 12
 • Hannemyr, Gisle (2003). IPR protection, patentability and piracy.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Kan man vinne krigen mot Spam?.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Microsofts skjulte imperium. Le Monde Diplomatique.  ISSN 0026-9395.  (11. april), s 26- 27
 • Hannemyr, Gisle (2003). Mot den semantiske veven.
 • Hannemyr, Gisle (2003, 28. november). Nedlasting av film fra Internett. [Radio].  NRK P2: Kulturbeitet.
 • Hannemyr, Gisle (2003, 28. november). Nettets fortid og framtid. [Radio].  NRK P2: Verdt å vite spesial.
 • Hannemyr, Gisle (2003, 27. november). Svindel på Internett. [TV].  NRK TV1: Frokost TV.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Teknologisk og industrielt fremtidsblikk: IT-sikkerhet.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Tema: Marked.
 • Hannemyr, Gisle (2003). The Convergence of Open Source.
 • Hannemyr, Gisle (2003). The Rationale Behind the Semantic Web.
 • Hannemyr, Gisle (2003). Åndsverk og opphavsrett. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  (2. jan.), s 17- 17
 • Hannemyr, Gisle (2002). Den semantiske veven. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (4), s 12- 12
 • Hannemyr, Gisle (2002). Makt og avmakt i nettverksvirksomheten. En diskusjon av maktbegrepet hos Manuel Castells. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2002). Musikk til arbeidet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  (5. april), s 43- 43
 • Hannemyr, Gisle (2002). Ormens år. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (2), s 12- 12
 • Hannemyr, Gisle (2002). Redaktøransvar redux. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (12), s 9- 9
 • Hannemyr, Gisle (2002). Seks spørsmål om sikkerhet. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (6), s 12- 12
 • Hannemyr, Gisle (2002). Allmenningens muligheter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2002). EU-direktiv betyr redaktørsansvar for nettverter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  (morgen), s 16- 16
 • Hannemyr, Gisle (2002). Electronic Disturbance.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Full seier til Microsoft. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2002). Internetts historie som bakgrunn for dagens forskningsspørsmål.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Konvergens i praksis.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Sikkerhetsmodeller for distribuerte anvendelser.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Storebror og småbrødre. Utfordringer for personvernet.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Tekniske muligheter.
 • Hannemyr, Gisle (2002). Teknologisk utvikling, ønskedrøm eller mareritt.
 • Hannemyr, Gisle (2002). XML and the Semantic Web.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Den digitale allemannsretten. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2001). En sovende terrortrussel. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2001). The Internet as Hyperbole. A Critical Examination of Adoption Rates. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2001). Datahelter. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 45- 45
 • Hannemyr, Gisle (2001, 03. september). Digital Millenium Copyright Act. [Radio].  Oslo : Radio Rakel.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Internett 10 år i Norge. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (13), s 10- 10
 • Hannemyr, Gisle (2001). Konvergens og nye medier.
 • Hannemyr, Gisle (2001, 26. september). Kunstig intelligens en trussel mot menneskeheten. [Radio].  Oslo : NRK P2, Sånn er livet. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2001). Loven vest for Chiba City. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  s 10- 10
 • Hannemyr, Gisle (2001). Ofres personvernet i kampen mot terrorisme?. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  s 14- 14 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2001). Regulering gjennom teknologi. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2001). Slangeolje i kyberrommet. Barneombudet vil ha påbud om "pornofiltre" for PCer. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  117(60), s 2- 2 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2001, 04. september). Slutt for nettavisene. [Radio].  Oslo : NRK, Nyhetsblikk.
 • Hannemyr, Gisle (2001). Ytringer, makt og rettigheter. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2000). Cartoon Heroes. Critical Reflections on Software Agents. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2000). Conceptualising Resource Discovery on the Internet. Sampling Search Services. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2000). Dårlig teknologi. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (6), s 18- 18
 • Hannemyr, Gisle (2000). En tid kjennetegnet av opplyst forvirring. Informasjonssamfunnet på tampen av tusenåret. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (5), s 18- 18 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2000). DVD dekonstruert. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (10), s 14 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2000). De nye monopolene. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (13), s 12
 • Hannemyr, Gisle (2000). Hvor går Internett.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Kartet og det digitale terrenger. Om konvergens og om digitale portvakter. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (3), s 16
 • Hannemyr, Gisle (2000). Mennesker, maskiner, og mikromakt.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Microsoft elsker deg ... men det er ditt ansvar dersom du havner i uløkka. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (7), s 16 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2000, 27. juli). Napster og opphavsrett i en digital verden. [Radio].  Oslo : NRK1, Dagsrevyen.
 • Hannemyr, Gisle (2000, 26. juli). Napster og vern av opphavsrett. [Radio].  Oslo : NRK1, Sommeråpent.
 • Hannemyr, Gisle (2000, 26. juli). Opphavsrett og Internett. [Radio].  Oslo : TV2, Nyhetene.
 • Hannemyr, Gisle (2000). Sympati for djevelen. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (9), s 16 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (2000). Trender ved et nytt tusenår. Hvordan vil vår hverdag bli i et nytt årtusen?. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (1)
 • Hannemyr, Gisle (1999). Bellboy bløffer! Et kort kurs i lesing av patentskrift. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (12), s 10- 10 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999). Informasjons- og kommunikasjosnteknologien rolle i framtidas samfunn. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999). Discovering Resources on the Internet. Augmenting FAST Searches with Metadata.
 • Hannemyr, Gisle (1999, 29. november). Elektronisk post. [Radio].  Oslo : Metropol TV, Metropol live. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999). Forbud mot sterk krypografi. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (1), s 16- 16
 • Hannemyr, Gisle (1999). Interaktive opplevelser. En Web smekk full av dill. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (4), s 14- 13
 • Hannemyr, Gisle (1999). Internett for hele familien. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (5), s 14- 14 Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999, 26. juli). Internett søkemotorer. [Radio].  Oslo : NRK1, Dagsrevyen. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999). Internett: Flukten fra konsekvenene. Vis sammendrag
 • Hannemyr, Gisle (1999). Internett: Kultur og kommunikasjon.
 • Hannemyr, Gisle (1999). Kobberet tilhører folket. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (3), s 16- 16
 • Hannemyr, Gisle (1999). Påvirkningsagenter. Har du blitt overtalt av en datamaskin i det siste?. PC world Norge.  ISSN 0801-5236.  (7), s 10- 10 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. aug. 2017 11:37 - Sist endret 26. jan. 2018 15:30

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter