hannege

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine faglige interesser er i skjæringsfeltet mellom vitenskaps- og teknologistudier (STS), informasjonssystemsforskning (IS), Computer Supported Cooperative Work (CSCW), og antropologi. Jeg er spesielt opptatt av hvordan infrastrukturer ikke bare tilrettelegger for samfunnsoppgaver, men også former samfunn. En annen faglig interesse er solcelleanlegg. I doktoravhandlingen min har jeg skrevet om utviklingen av et solcelledrevet elektrisitetsnett i en landsby i Bangladesh.

Bakgrunn

Jeg har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet innen internasjonal utvikling og telekom. Sør-Asia er mitt regionale fokusområde.

Prosjekter

Les om prosjektene mine på den engelskspråklige siden.

Emneord: infrastruktur, Sør-Asia, Bangladesh, bærekraftig teknologi, mobiltelefoner, smarte byer, solcellestrøm

Publikasjoner

 • Geirbo, Hanne Cecilie (2019). Knowing Through Relations. On the Epistemology and Methodology of Being a Reflexive Insider. ID&A Interaction design & architecture(s).  ISSN 1826-9745.  38, s 107- 123
 • Baker, Karen S.; Botero, Andrea; Geirbo, Hanne Cecilie; Karasti, Helena; Marttila, Sanna; Parmiggiani, Elena & Saad-Sulonen, Joanna (2018). What does infrastructuring look like in STS? When? Workshop Report. EASST Review.  ISSN 1384-5160.  37(4)
 • Grisot, Miria; Parmiggiani, Elena & Geirbo, Hanne Cecilie (2018). Infrastructuring Internet of Things for Public Governance, In P Bednar; Ulrich Frank & Karlheinz Kautz (ed.),  European Conference on Information Systems: Beyond Digitization - Facets of Socio-Technical Change ECIS 2018 Proceedings.  Association for Information Systems.  ISBN 9781861376671.  KAPITTEL. Vis sammendrag
 • Pettersen, Ida Nilstad; Geirbo, Hanne Cecilie & Johnsrud, Hanne (2018). The tree as method: co-creating with urban ecosystems, In Liesbeth Huybrechts; Maurizio Teli; Ann Light; Yanki Lee; Carl Di Salvo; Erik Grönvall; Anne Marie Kanstrup & Keld Bødker (ed.),  Proceedings of the 15th Participatory Design Conference: Short Papers, Situated Actions, Workshops and Tutorial - Volume 2.  Association for Computing Machinery (ACM).  ISBN 978-1-4503-5574-2.  Article No. 21. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2017). Smart environments? Reflections on the role of metaphors in IS. Scandinavian Journal of Information Systems.  ISSN 0905-0167.  29(2) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2013). The ambiguous photocopier - a story about designing for development. IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia.  ISSN 1891-9863.  s 119- 133 Vis sammendrag
 • Geirbo, Hanne C (2011). The Community Power concept: mitigating urban–rural digital divide with renewable energy mini grids. IRIS Selected Papers of the Information Systems Research Seminar in Scandinavia.  ISSN 1891-9863.  (2), s 173- 182

Se alle arbeider i Cristin

 • Botero, Andrea; Karasti, Helena; Saad-Sulonen, Joanna; Geirbo, Hanne Cecilie; Karen, Baker; Parmiggiani, Elena & Marttila, Sanna (2019). Drawing Together: Infrastructuring and Politics for Participatory Design - a visual collection of cases, issues, questions, and relevant literature. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2019). Brukermedvirkning i elektrisitetsbransjen - muligheter og problemstillinger sett fra Norge, Colombia og USA.
 • Pettersen, Ida Nilstad; Geirbo, Hanne Cecilie & Johnsrud, Hanne (2019). Involving street trees and other nonhumans in urban design.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2018). Seeing through sensors - reflections on IoT in the public sector. Vis sammendrag
 • Geirbo, Hanne Cecilie; Pettersen, Ida Nilstad & Johnsrud, Hanne (2018). Exploring diverging visions of the future city using the tree as method. Vis sammendrag
 • Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie & Hoelscher, Kristian (2018). 2 Cities - 2 Ciudades | Oslo & Medellín forum.
 • Harboe, Lisbet; Geirbo, Hanne Cecilie; Hoelscher, Kristian; Petersen, Sobah Abbas & Christie, Ingrid Nytun (2018). Norske floker - urbane utfordringer. Rapport fra forskningsprosjektet Learning Flexibility 2018. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2017). Crafting connections – practices of infrastructuring. An ethnographic study of developing a village electricity grid in Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2017). Imagining smart environments - Reflections on the role of metaphors in infrastructure development. Vis sammendrag
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2017). Inviting flexibility in electricity system design - experiences from a pilot project in Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2017). Landsbystrøm gjennom mobilteknologi.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2017). Mobilising multi-scalar energy sector transformations through solution-oriented research on systemic solar adoption.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2016). Configuring electricity moralities - from a solar mini-grid pilot in Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2016). Hjemmet som strømprodusent.
 • Harboe, Lisbet; Hoelscher, Kristian; Geirbo, Hanne Cecilie; Petersen, Sobah Abbas & Christie, Ingrid Nytun (2016). Hvilken vei skal byene gå?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 6
 • Hoelscher, Kristian; Geirbo, Hanne Cecilie; Ingrid, Christie; Petersen, Sobah Abbas & Harboe, Lisbet (2016, 18. oktober). Hvilken vei skal byene gå?.  Dagsavisen.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2015). Forbrukernes rolle i utvikling av smart teknologi.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2015). Solar powered village electrification based on mobile network infrastructure - experiences from a pilot project in Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2015). Å planlegge for bærekraft - erfaringer med å bygge et solcelledrevet mini-grid i Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2014). Research and village politics - reflections on positionality and embodiment in action research.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2014). Solcelledrevne strømnett i utviklingsland - fra planlegging til drift.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2013). Elektrifisering gjennom mobilnettverk - erfaringer fra et pilotprosjekt i Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2013, 29. mai). Fabrikkbrannen i Savar - om klesbransjen i Bangladesh. [Radio].  NRK - Dagsnytt 18.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2013, 01. mars). Intervju om den politiske situasjonen i Bangladesh. [Radio].  Sveriges Radio - Studio 1.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2013). Mobile electricity - a study of the development of a village electricity grid.
 • Geirbo, Hanne Cecilie (2013). Mobile towers as electricity hubs - studying the emergence of an infrastructure.
 • Geirbo, Hanne Cecilie & Aanestad, Margunn (2013). Community Power taking place - studying the implementation and redesign of a village electricity grid in Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie; Bakken, Vebjørn & Selj, Josefine Helene (2013). Mobil kraft. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Ruud, Arild Engelsen & Geirbo, Hanne Cecilie (2013). Ideologisk strid og politisk undergang? Bangladesh mot valg.
 • Bakken, Vebjørn; Geirbo, Hanne Cecilie & Braa, Kristin (2012). Community power project in Bangladesh.
 • Geirbo, Hanne Cecilie; Bakken, Vebjørn & Braa, Kristin (2012). Leveraging mobile network infrastructure for rural electrification - experiences from an ongoing pilot project in Bangladesh.
 • Wilhite, Harold Langford; Elverhøi, Anders; Bakken, Vebjørn; Winther, Tanja; Braa, Kristin & Geirbo, Hanne Cecilie (2012). Social impacts of electricity in rural areas.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:54 - Sist endret 13. juli 2017 19:42