Knut Dagestad Rand

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole Johan Dahls hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for informatikk

Publikasjoner

  • Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Nederbragt, Alexander Johan & Sandve, Geir Kjetil (2020). Assessing graph-based read mappers against a baseline approach highlights strengths and weaknesses of current methods. BMC Genomics.  ISSN 1471-2164.  21 . doi: 10.1186/s12864-020-6685-y Fulltekst i vitenarkiv.
  • Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Nederbragt, Alexander Johan; Storvik, Geir Olve; Glad, Ingrid Kristine & Sandve, Geir Kjetil (2019). Graph Peak Caller: Calling ChIP-seq peaks on graph-based reference genomes. PLoS Computational Biology.  ISSN 1553-734X.  15(2), s 1- 13 . doi: 10.1371/journal.pcbi.1006731 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Salvatore, Stefania; Rand, Knut Dagestad; Grytten, Ivar; Ferkingstad, Egil; Domanska, Diana; Holden, Lars; Gheorghe, Marius; Mathelier, Anthony; Glad, Ingrid Kristine & Sandve, Geir Kjetil (2019). Beware the Jaccard: the choice of similarity measure is important and non-trivial in genomic colocalisation analysis. Briefings in Bioinformatics.  ISSN 1467-5463.  s 1- 8 . doi: 10.1093/bib/bbz083
  • Rand, Knut Dagestad; Grytten, Ivar; Nederbragt, Alexander Johan; Storvik, Geir Olve; Glad, Ingrid Kristine & Sandve, Geir Kjetil (2017). Coordinates and intervals in graph-based reference genomes. BMC Bioinformatics.  ISSN 1471-2105.  18:263, s 1- 8 . doi: 10.1186/s12859-017-1678-9 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Simovski, Boris; Vodak, Daniel; Gundersen, Sveinung; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman; Holden, Lars; Holden, Marit; Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Drabløs, Finn; Johansen, Morten; Mora Ortiz, Antonio Carlos; Lund-Andersen, Christin; Fromm, Bastian; Eskeland, Ragnhild; Gabrielsen, Odd Stokke; Ferkingstad, Egil; Nakken, Sigve; Bengtsen, Mads; Nederbragt, Alexander Johan; Thorarensen, Hildur Sif; Akse, Johannes Andreas; Glad, Ingrid Kristine; Hovig, Johannes Eivind & Sandve, Geir Kjetil (2017). GSuite HyperBrowser: integrative analysis of dataset collections across the genome and epigenome. GigaScience.  ISSN 2047-217X.  6(7), s 1- 12 . doi: 10.1093/gigascience/gix032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Balaban, Gabriel; Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Scheffer, Lonneke & Sandve, Geir Kjetil (2021). Ten simple rules for quick and dirty scientific programming. PLoS Computational Biology.  ISSN 1553-734X.  17:e1008549(3), s 1- 15 . doi: 10.1371/journal.pcbi.1008549

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. mars 2021 15:58 - Sist endret 24. mars 2021 15:58