Lars Groth

Bilde av Lars Groth
English version of this page
Rom 6462
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo Ole-Johan Dahls hus
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser ligger i anvendelsen av informasjonsteknologien, spesielt i skjæringspunktet med organisasjonen - det vil si hvordan bruk av IT danner grunnlaget for endringer i organisasjoners struktur og virkemåte. Implementering av systemer i organisasjoner er en naturlig del av dette interesseområdet, både gjennomføring av anskaffelser, av utviklingsprosjekter og av systeminnføring.

Undervisning

Jeg er fagansvarlig for Ifis nye erfaringsbaserte masterprogram i IT og ledelse, og underviser på tre av de obligatoriske kursene.

Bakgrunn

Jeg har tilbragt 30 år i konsulentbransjen, hvor jeg i all hovedsak har jobbet med innføring og anvendelse av IT. De siste 15 årene ble det en god del kvalitetssikring av IT-prosjekter, og jeg har også hatt oppdrag i forbindelse med organisering av IT-funksjonen. Jeg har hatt oppdrag både i offentlig og privat sektor.

Jeg er magister i sosiologi fra Universitetet i Oslo (1977), med organisasjon som spesialområde. Støttefag var sosialantropologi og filosofi. Jeg er dr. oecon. fra Norges Handelshøyskole (1997) på avhandlingen "Building Organizations with Information Technology - Opportunities and Constraints in the Search for New Organizational Forms." En bokutgave av denne avhandlingen ble i 1999 gitt ut på John Wiley & Sons Ltd. under tittelen "Future Organizational Design - The Scope for the IT-based Enterprise". Den er nå tilgjengelig elektronisk under en Creative Commons lisens (klikk på tittelen).

Tidligere jobber:    
Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk Professor II 2007-2010
NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap Professor II i IT og organisasjon 2000-2006
     
Pharos AS Partner 1992-2010
Avenir AS Seniorkonsulent 1987-1992
Enator AS Sjefkonsulent 1986-1987
Media Vision AS Utviklingssjef 1985-1986
Information System International (ISI) AS Konsulent 1980-1984
Morgenbladet Markedssjef 1979-1980
Prosjektstyring AS Konsulent 1978-1979
Nylands Verksted AS Ass. prosjektleder 1977-1978

Priser

Nominert til Rosingprisen (språkprisen) i 2006 for boken "Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien - det du må vite for ikke å bli overkjørt av IT-folk!"

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Groth, Lars (2005). Lederen, organisasjonen og informasjonsteknologien. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0268-2. 375 s.
 • Groth, Lars (1999). Future Organizational Design - The Scope for the IT-based Enterprise. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-98893-6. 448 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Groth, Lars (2011). Elektronisk samhandling i et organisasjonsmessig perspektiv.
 • Groth, Lars (2011). Fra elektronisk regnemaskin til samhandlingsteknologi.
 • Groth, Lars (2011). Forskningen på organisasjonsstruktur: Selvforskyldt irrelevans og behovet for et omforent begrepsapparat.
 • Groth, Lars (2010). Gjedrem, boligprisene og eiendomsskatten. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Groth, Lars (2010). Forslaget bør begraves. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2010). Misforstått beundring av Kina. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2010). Myten om Oslos offentlige livsgrunnlag. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2010). Elektronisk samhandling i et organisasjonssosiologisk perspektiv.
 • Groth, Lars (2010). Mennesker og datamaskiner i et organisasjonssosiologisk perspektiv.
 • Groth, Lars (2005). Prosjektgjennomføring uten tårer.
 • Groth, Lars (2005). IT og organisasjon i et nøtteskall.
 • Groth, Lars (2005). Forutsetninger for vellykket modernisering med elektronisk innkjøp.
 • Groth, Lars (2005). Sentralisering av IT - er det helsebringende?
 • Groth, Lars (2005). Forskning som idrett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2005). Verktøy for ledere i IT-nød. Rådgiver avliver mange av IT-mytene. [Avis]. Stat og Styring.
 • Groth, Lars (2005). Endringsledelse som forutsetning for suksessfull modernisering.
 • Groth, Lars (2005). Sentralisering av IT - er det helsebringende?
 • Groth, Lars (2004). Trender, fordeler og ulemper ved ulik organisering av administrasjons- og støttefunksjoner.
 • Groth, Lars (2004). Prosjektgjennomføring og gevinstrealisering.
 • Groth, Lars (2004). Forskningsfond er de beste pensjonsfond. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Groth, Lars (2004). Hva kjennetegner dem som lykkes?
 • Groth, Lars (2003). Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Prosjektgjennomføring.
 • Groth, Lars (2003). Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Planlegging.
 • Groth, Lars (2003). Elektronisk forretningsdrift - suksesskriterier: Driftsfasen.
 • Groth, Lars (2003). Good Management - the Simple Key to Successful IT Implementations. Economic Trends (Helsinki). ISSN 1457-6287. s. 7–10.
 • Groth, Lars (2003). Theory and Practice Intertwined: an Interview with Lars Groth.
 • Groth, Lars (2003). People, IT, and Organization.
 • Groth, Lars (2003). The New Organizations - Toward the Model-Driven Organization.
 • Groth, Lars (2003). Company Strategy, IT strategy, and IT Projects.
 • Groth, Lars (2002). Anbuds- og prosjektgjennomføring - tips og erfaringer fra IT-prosjekter.
 • Groth, Lars (2002). The New Organizations - Toward the Model-Driven Organization.
 • Groth, Lars (2002). Information technology, Humans, and Organizational Structure.
 • Groth, Lars (2002). Company Strategy, IT strategy, and Organisation.
 • Groth, Lars (2000). IT, organisasjon og ledelse.
 • Groth, Lars (2000). Nye kunster for gamle hunder? Omstilling i etablerte organisasjoner.
 • Groth, Lars (2000). Den nye økonomien - hva skjer i organisasjons- og arbeidslivet?
 • Groth, Lars (2000). Papiruavhengig - innen 2005(?).
 • Groth, Lars (2000). Hvordan internett vil forandre forholdet mellom myndigheter og innbyggere, kunder og leverandører.
 • Groth, Lars (2000). IT i organisasjoner - motor og tvangstrøye.
 • Valen, Marit Støre; Olsson, Nils; Hansen, Geir Karsten; Haugen, Tore I; Jensø, Monica & Groth, Lars (2005). The Flexible Hospitals of Tomorrow. NTNU.
 • Valen, Marit Støre; Larssen, Anne Kathrine; Olsson, Nils; Steen-Hansen, Anne Elise; Hansen, Geir Karsten & Jensø, Monica [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2005). Framtidens fleksible sykehus - et forprosjekt. NTNU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:55 - Sist endret 25. jan. 2016 15:01