Margunn Aanestad

Professor II - DIG Digitalisering
Bilde av Margunn Aanestad
English version of this page
Telefon +47 22852545
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 0316 Oslo

(I PERMISJON)

Jeg interesserer meg for hva som skjer omkring digitale teknologier i samfunnet vårt. For eksempel: helsesektoren har blitt gradvis digitalisert gjennom de siste 20 år, og jeg har studert hvordan læring og utvikling av ny praksis foregår når IKT innføres i arbeid og organisasjoner, og hvordan IKT blir stadig mer sentral og omfattende. De empiriske studiene har fokusert på det systemiske aspektet ved IKT, dvs. jeg ser ikke på selvstendige, isolerte systemer, men på systemene som del av storskala, distribuerte og integrerte samlinger av informasjonssystemer, såkalte "informasjonsinfrastrukturer". Teoretisk arbeider jeg i skjæringsfeltet mellom IS (Information Systems), CSCW (Computer Supported Cooperative Work), STS (Science and Technology Studies) og organisasjonsteori.

Undervisning

Bachelor-nivå: INF3290 Store og komplekse informasjonssystemer

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF3290/

Master-nivå: INF5430 IT and Management

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5890/index-eng.html
 

Bakgrunn

Jeg er utdannet som ingeniør (i medisinsk teknikk, 1992) og sivilingeniør (i tekniske realfag, 1994) fra Høgskolen i Stavanger. Fra 1996-1997 arbeidet jeg som avdelingsingeniør ved Medisinsk-Teknisk Avdeling, Rikshospitalet, Oslo, og i 1998 som senioringeniør iTelenor. Siden juni 1998, da heg startet som Ph.D student, har jeg vært ved IFI, UiO.

Her finner du CV.

Samarbeid

Professor II ved Universitetet i Agder, (Institutt for Informasjonssystemer)

Samarbeid med NTNU, BI, Diakonhjemmet, Copenhagen Business School, ...

Publikasjoner

 • Hydle, Katja Maria; Hanseth, Ole; Aanestad, Margunn & Aas, Tor Helge (2021). Digital Transformation through Collaborative Platformization: A Study of Incumbent-Entrepreneur Relations. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS).  ISSN 1530-1605.  s 5831- 5840 . doi: 10.24251/HICSS.2021.707
 • Grønsund, Tor Rolfsen & Aanestad, Margunn (2020). Augmenting the algorithm: Emerging human-in-the-loop work configurations. Journal of strategic information systems.  ISSN 0963-8687.  29(2) . doi: 10.1016/j.jsis.2020.101614 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kempton, Alexander Moltubakk; Brænden, Kristin; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2020). Infrastructural Tuning in Public-Private Partnerships, In Sue Newell; Nancy Pouloudi & Eric van Heck (ed.),  Proceedings of the 28th European Conferenceon Information Systems (ECIS), Marrakech, Morocco/Online, 15 - 17 June 2020.  Association for Information Systems (AIS).  ISBN 978-1-7336325-1-5.  Artikkel 146. Vis sammendrag
 • Paparova, Dragana & Aanestad, Margunn (2020). Governing Innovation in E-Health Platform Ecosystems – Key Concepts and Future Directions, In Jon Aaen & Stefan Hochwarter (ed.),  Selected Papers of the IRIS, Issue Nr 11.  Association for Information Systems (AIS).  ISBN 0000000000000.  Artikkel 4. Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn & Vassilakopoulou, Polyxeni (2019). Innovation Readiness in Healthcare Information Infrastructures: Key Resources to Enable Collaborative Digital Innovation, In Conceição Granja & Terje Solvoll (ed.),  Proceedings of the 17th Scandinavian Conference on Health Informatics 2019.  Linköping University Electronic Press.  ISBN 978-91-7929-957-6.  Academic Article.  s 61 - 66 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn; Vassilakopoulou, Polyxeni & Øvrelid, Egil (2019). Collaborative Innovation in Healthcare: Boundary Resources for Peripheral Actors, In  Proceedings of the International Conference on Information Systems - Information Systems - the Heart of Innovation Ecosystems, ICIS 2019.  Association for Information Systems (AIS).  ISBN 978-0-9966831-9-7.  Artikkel 3010. Vis sammendrag
 • Agudelo-Londoño, Sandra; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2019). “MIPRES grew like a snowball and took us with it”: Evolution of a health information infrastructure. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies.  ISSN 2510-2591. . doi: 10.18420/ihc2019_017
 • Askedal, Kirsti; Flak, Leif Skiftenes & Aanestad, Margunn (2019). Five Challenges for Benefits Management in Complex Digitalisation Efforts – and a Research Agenda to Address Current Shortcomings. Electronic Journal of e-Government.  ISSN 1479-439X.  17(2), s 64- 78 . doi: 10.34190/EJEG.17.2.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aune, Gunnbjørg & Aanestad, Margunn (2019). Oppfølging fra spesialisthelsetjenesten hjemme hos pasienten: muligheter og utfordringer ved bruk av videokonferanse, I: Ingunn Brita Moser (red.),  Velferdsteknologi: en ressursbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202536480.  Kapittel 3.  s 69 - 84
 • Grisot, Miria; Kempton, Alexander Moltubakk; Hagen, Laila Garberg & Aanestad, Margunn (2019). Data-work for personalized care: Examining nurses’ practices in remote monitoring of chronic patients. Health Informatics Journal.  ISSN 1460-4582.  25(3), s 608- 616 . doi: 10.1177/1460458219833110
 • Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin & Aanestad, Margunn (2019). Dilemmas in Scaling up Telemedical Services. Linköping Electronic Conference Proceedings.  ISSN 1650-3686.  17, s 56- 60
 • Pols, Jeannette; Willems, Dick & Aanestad, Margunn (2019). Making sense with numbers. Unravelling ethico-psychological subjects in practices of self-quantification. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  41(1), s 98- 115 . doi: 10.1111/1467-9566.12894 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sahay, Sundeep; Nielsen, Petter & Aanestad, Margunn (2019). Institutionalizing Information Systems for Universal Health Coverage in Primary Health Care and the Need for New Forms of Institutional Work. Communications of the Association for Information Systems.  ISSN 1529-3181.  44(1), s 62- 80 . doi: 10.17705/1CAIS.04403 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2019). Communal data work: Data sharing and re-use in clinical genetics. Health Informatics Journal.  ISSN 1460-4582.  25(3), s 511- 525 . doi: 10.1177/1460458219833117 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2019). Between Personal and Common: the Design of Hybrid Information Spaces. Computer Supported Cooperative Work (CSCW).  ISSN 0925-9724.  28(6), s 1011- 1038 . doi: 10.1007/s10606-017-9304-y
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2019). Friction forces and patient-centredness: Understanding how established logics endure during infrastructure transformation. Health Informatics Journal.  ISSN 1460-4582.  25(2), s 361- 371 . doi: 10.1177/1460458217712053 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Øvrelid, Egil & Aanestad, Margunn (2019). Expanding hospital infrastructures: boundary resources for peripheral actors. Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies.  ISSN 2510-2591. . doi: 10.18420/ihc2019_011
 • Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten; Riemer, Kai & Schultze, Ulrike (2018). Living with Monsters?. IFIP Advances in Information and Communication Technology.  ISSN 1868-4238.  543, s 3- 12 . doi: 10.1007/978-3-030-04091-8_1
 • Grisot, Miria; Kempton, Alexander Moltubakk; Hagen, Laila Garberg & Aanestad, Margunn (2018). Supporting patient self-care: Examining nurses' practices in a remote care setting. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  247, s 601- 605 . doi: 10.3233/978-1-61499-852-5-601
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2018). Dealing with Tensions in Technology Enabled Healthcare Innovation: Two Cases from the Norwegian Healthcare Sector, In Thomas Hoholm; Antonella La Rocca & Margunn Aanestad (ed.),  Controversies in Healthcare Innovation. Service, Technology and Organization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55779-7.  5.  s 109 - 132
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Pesaljevic, Aleksandra & Aanestad, Margunn (2018). Polycentric governance of interorganizational systems: managerial and architectural arrangements, In P Bednar; Ulrich Frank & Karlheinz Kautz (ed.),  European Conference on Information Systems: Beyond Digitization - Facets of Socio-Technical Change ECIS 2018 Proceedings.  Association for Information Systems.  ISBN 9781861376671.  1922. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2018). Enabling openness of valuable information resources: Curbing data subtractability and exclusion. Information Systems Journal.  ISSN 1350-1917.  29(4), s 768- 786 . doi: 10.1111/isj.12191 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aanestad, Margunn; Driveklepp, Anne Merete; Sørli, Hilde & Hertzum, Morten (2017). Participatory Continuing Design: “Living with” Videoconferencing in Rehabilitation, In Anne Marie Kanstrup; Ann Bygholm; Pernille Bertelsen & Christian Nøhr (ed.),  Participatory Design & Health Information Technology.  IOS Press.  ISBN 978-1-61499-740-5.  5.  s 45 - 59 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Information Infrastructures and the Challenge of the Installed Base, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  3.  s 25 - 33 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Information Infrastructures for eHealth, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  2.  s 11 - 23 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Strategies for Building eHealth Infrastructures, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  4.  s 35 - 51 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2017). The Norwegian eHealth Platform: Development Through Cultivation Strategies and Incremental Changes, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  12.  s 193 - 208 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Roland, Lars Kristian; Sanner, Terje Aksel & Aanestad, Margunn (2017). Flexibility in EHR ecosystems: five integration strategies and their trade-offs. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  25(1)
 • Skorve, Espen; Vassilakopoulou, Polyxeni; Aanestad, Margunn & Grunfeld, Thomas Berthold (2017). A Lens for Evaluating Genetic Information Governance Models: Balancing Equity, Efficiency and Sustainability. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  235, s 298- 302 . doi: 10.3233/978-1-61499-753-5-298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria; Blegind Jensen, Tina; Sellberg, Nina; Eltes, Johan; Thorseng, Anne Asmyr & Aanestad, Margunn (2017). Building National eHealth Platforms: the Challenge of Inclusiveness, In Yong Jin Kim; Ritu Agarwal & Jae Kyu Lee (ed.),  Proceedings of the International Conference on Information Systems - Transforming Society with Digital Innovation, ICIS 2017.  Association for Information Systems.  ISBN 9780996683159.  Article 81. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Pesaljevic, Aleksandra; Marmaras, Nicolas & Aanestad, Margunn (2017). Collective action in national e-health initiatives: Findings from a cross-analysis of the Norwegian and Greek e-prescription initiatives.. Linköping Electronic Conference Proceedings.  ISSN 1650-3686.  145, s 36- 42 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aanestad, Margunn & Jensen, Tina Blegind (2016). Collective mindfulness in post-implementation IS adaptation processes. Information and organization.  ISSN 1471-7727.  26(1-2), s 13- 27 . doi: 10.1016/j.infoandorg.2016.02.001
 • Myhre, Sonja; Kaye, Jane; Bygrave, Lee Andrew; Aanestad, Margunn; Ghanem, Buthaina; Mechael, Patricia & Frøen, Frederik (2016). eRegistries: governance for electronic maternal and child health registries. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  16 . doi: 10.1186/s12884-016-1063-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Shidende, Nima Herman; Aanestad, Margunn & Igira, Faraja Teddy (2016). The role of context in the co-evolution of work and tools. A case from the primary health sector in Tanzania. Information Technology and People.  ISSN 0959-3845.  29(4), s 850- 875 . doi: 10.1108/ITP-12-2013-0218 Vis sammendrag
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2016). Enabling Electronic Interactions between Patients and Healthcare Providers: a service design perspective. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS).  ISSN 0905-0167.  28(1), s 71- 90
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2016). Premises for Clinical Genetics Data Governance: Grappling with Diverse Value Logics, In Brent Daniel Mittelstadt & Luciano Floridi (ed.),  The Ethics of Biomedical Big Data.  Springer.  ISBN 978-3-319-33523-0.  11.  s 239 - 256
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). A Frugal Approach to Novelty: Patient-oriented Digital Health Initiatives Shaped by Affordable Losses and Alliances, In Jorg Becker; Jan vom Brocke & Marco de Marco (ed.),  Proceedings of ECIS 2015.  Association for Information Systems.  ISBN 978-3-00-050284-2.  193.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). Co-Creation of Patient-Oriented Services: Design of Electronic Booking for Norwegian Healthcare, In Harri Oinas-Kukkonen; Netta Iivari; Kari Kuutti; Anssi Öörni & Mikko Rajanen (ed.),  Nordic Contributions in IS Research. 6th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2015, Oulu, Finland, August 9-12, 2015, Proceedings..  Springer.  ISBN 978-3-319-21782-6.  14.  s 193 - 207
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2015). Co-creation of patient-oriented services: Design of electronic booking for Norwegian healthcare. Lecture Notes in Business Information Processing.  ISSN 1865-1348.  223, s 193- 207 . doi: 10.1007/978-3-319-21783-3_14
 • Aanestad, Margunn; Jolliffe, Bo; Mukherjee, Arunima Sehgal & Sahay, Sundeep (2014). Infrastructuring Work: Building a State-Wide Hospital Information Infrastructure in India. Information systems research.  ISSN 1047-7047.  25(4), s 834- 845 . doi: 10.1287/isre.2014.0557
 • Aanestad, Margunn; Sæbø, Johan Ivar & Grünfeld, Thomas Berthold (2014). TOWARDS A PROCESSUAL PERSPECTIVE ON ARCHITECTURE - Building an Information Infrastructure for Personalized Medicine. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  22(1)
 • Shidende, Nima Herman; Grisot, Miria; Aanestad, Margunn & Igira, Faraja Teddy (2014). Coordination Challenges in Collaborative Practices in the Prevention of Mother to Child Transmission of HIV in Tanzania. Journal of Health Informatics in Africa.  ISSN 2197-6902.  2(1), s 1- 16 . doi: 10.12856/JHIA-2014-v2-i1-88
 • Damtew, Zufan Abera & Aanestad, Margunn (2013). Benefits of Local Knowledge in Shaping standards. A Case Study from Community Health Service and Information Systems in Ethiopia. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS).  ISSN 0905-0167.  24(2), s 27- 50
 • Mengiste, Shegaw Anagaw & Aanestad, Margunn (2013). Understanding the dynamics of learning across social worlds: A case study from implementing IS in the Ethiopian public health care system. Information and organization.  ISSN 1471-7727.  23(4), s 233- 257 . doi: 10.1016/j.infoandorg.2013.08.001
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn & Hoholm, Thomas (2013). Tverrfaglig samhandling: En praksisbasert studie av utvikling og implementering av nye praksiser i sykehus, I: Aksel Hagen Tjora & Line Melby (red.),  Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425521.  Kapittel 13.  s 258 - 279

Se alle arbeider i Cristin

 • Hoholm, Thomas; La Rocca, Antonella & Aanestad, Margunn (ed.) (2018). Controversies in Healthcare Innovation. Service, Technology and Organization. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55779-7.  381 s.
 • Schultze, Ulrike; Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten & Riemer, Kai (ed.) (2018). Living with Monsters? Social Implications of Algorithmic Phenomena, Hybrid Agency, and the Performativity of Technology. IS&O 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 543. Springer, Cham. Springer.  ISBN 978-3-030-04090-1.  203 s.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (ed.) (2017). Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base. Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  263 s. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Boules-Rødje, Nina; Ellingsen, Gunnar; Bratteteig, Tone; Aanestad, Margunn & Bjørn, Pernille (ed.) (2015). ECSCW 2015: Proceedings of the 14th European Conference on Computer Supported Cooperative Work. Springer.  ISBN 978-3-319-20498-7.  316 s.
 • Aanestad, Margunn & Bratteteig, Tone (ed.) (2013). Nordic Contributions in IS Research : 4th Scandinavian Conference on Information Systems, SCIS 2013, Oslo, Norway, August 11-14, 2013. Proceedings. Springer.  ISBN 978-3-642-39831-5.  105 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hydle, Katja Maria; Hanseth, Ole; Aanestad, Margunn & Aas, Tor Helge (2021). Digital Transformation through Collaborative Platformization: A Study of Incumbent-Entrepreneur Relations.
 • Aanestad, Margunn (2020). Akson, elefanter – og Vipps. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digital transformasjon: Digitale plattformer.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digital transformasjon: Digitalisering i norsk helsesektor - historikk, status, sentrale aktører og initiativer.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digitale infrastrukturer, kompleksitet og styring.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digitale transformasjonsprosesser.
 • Aanestad, Margunn (2020). Digitalisering er ikkje automatisk grøn omstilling. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.
 • Aanestad, Margunn (2020). «Hvordan spise en elefant?» Søkelys på prosjektmetodikk.
 • Aanestad, Margunn (2020). Muligheter og utfordringer ved nye måter å yte helsehjelp på.
 • Aanestad, Margunn (2020). Transformational digitalization of public health services as a multi-actor and multi-level process. Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn; Skrøvseth, Stein Olav; Bergland, Christine & Ekroll, Henning Carr (2020, 11. september). Dette er diskusjonen om hvordan det nye milliardsystemet for kommunene bør lages.  Aftenposten.
 • Crooks, George & Aanestad, Margunn (2020). Care 4.0 An exploration of the future of health and care.
 • Skrøvseth, Stein Olav; Aanestad, Margunn; Strisland, Frode & Olsen, Per Ingvar (2020). Norge trenger en kunnskapsbasert e-helselov. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290. Vis sammendrag
 • Skrøvseth, Stein Olav; Aanestad, Margunn; Vestli, Karl & Carr Ekroll, Henning (2020, 11. september). Forskere: -Ble ikke bedt om råd.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn & Vassilakopoulou, Polyxeni (2019). Public interests and value creation around global genetic data platforms.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2019). Understanding the conjunction between “the byte” and “the gene”: an infrastructural perspective on bio data.
 • Aanestad, Margunn; Mähring, Magnus; Østerlund, Carsten; Riemer, Kai & Schultze, Ulrike (2018). Living with Monsters?, In Ulrike Schultze; Margunn Aanestad; Magnus Mähring; Carsten Østerlund & Kai Riemer (ed.),  Living with Monsters? Social Implications of Algorithmic Phenomena, Hybrid Agency, and the Performativity of Technology. IS&O 2018. IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol 543. Springer, Cham.  Springer.  ISBN 978-3-030-04090-1.  Innledning.  s 3 - 12
 • Hoholm, Thomas; La Rocca, Antonella & Aanestad, Margunn (2018). Introduction: Controversies in Health Care Innovation. Service, Technology and Organization, In Thomas Hoholm; Antonella La Rocca & Margunn Aanestad (ed.),  Controversies in Healthcare Innovation. Service, Technology and Organization.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-55779-7.  Chapter 1.  s 1 - 20
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; Hanseth, Ole & Vassilakopoulou, Polyxeni (2017). Introduction, In Margunn Aanestad; Miria Grisot; Ole Hanseth & Polyxeni Vassilakopoulou (ed.),  Information Infrastructures within European Health Care: Working with the Installed Base.  Springer.  ISBN 978-3-319-51018-7.  1.  s 1 - 7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aanestad, Margunn (2016). How IS can become more agile and relevant. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS).  ISSN 0905-0167.  28(2)
 • Aanestad, Margunn (2016). "Porting IS Research to the Cloud" Keynote SCIS 2016.
 • Aanestad, Margunn (2016). Questioning the IS field's capacities for understanding the consequences of the digital.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Skorve, Espen & Aanestad, Margunn (2016). A COMMONS PERSPECTIVE ON GENETIC DATA GOVERNANCE: THE CASE OF BRCA DATA.
 • Aanestad, Margunn (2015). Keynote presentation: Information Infrastructures in Healthcare: Beyond the "here and how"?.
 • Aanestad, Margunn (2015). New ethical dilemmas arising from the growth of personal health. Vis sammendrag
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria; La Rocca, Antonella & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Connected Care – creating patient-oriented digitally supported health services.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2015). Personal Health Records as novel common Spaces: patients as integrators.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Aanestad, Margunn & Grisot, Miria (2015). Innovation in eHealth Infrastructures: Digitalisation Spirals.
 • Aanestad, Margunn (2014). Hvorfor er store IKT-systemer så vanskelige å lykkes med?.
 • Aanestad, Margunn (2014). Patient-centered innovations: to, With, for and about patients.
 • Aanestad, Margunn (2014). Research in Health Informatics - the need for multidisciplinarity.
 • Aanestad, Margunn (2014). Some comments on "socio-digital generativity".
 • Aanestad, Margunn; Eike, Morten Christoph; Grünfeld, Thomas B. & Undlien, Dag Erik (2014). Building an Infrastructure for Personalized Medicine: connecting the local knowing in practice to global 'circuits of knowledge'.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2014). My Record - Between Infrastructures.
 • Brown, Carol V.; Jensen, Tina Blegind; Aanestad, Margunn; Currie, Wendy; Federico, Pigni & Shahar, Yuval (2014). Leveraging Digital Innovation in Healthcare : Harnessing Big Data, Cloud and Mobile Computing for Better Health.
 • Eike, Morten Christoph; Skorve, Espen; Håndstad, Tony; Fontenelle, Hugues; Børsting, Jorun; Aanestad, Margunn; Culén, Alma Leora; Grünfeld, Thomas & Undlien, Dag Erik (2014). GenAP workbench: aiding variant classification in clinical diagnostic settings.
 • Grisot, Miria; Aanestad, Margunn; Vassilakopoulou, Polyxeni & Thorseng, Anne Asmyr (2014). To, with, for and about patients: four modes of IT enabled patient-centricity.
 • Grisot, Miria; Vassilakopoulou, Polyxeni & Aanestad, Margunn (2014). Innovation and emergence in infrastructure evolution: the case of Helsenorge.no and the Health Archive.
 • Rolland, Knut-Helge Ronæs & Aanestad, Margunn (2014). Growing platform-based enterprise systems through ‘modular’ and ‘architectural’ acts of customizing: a case study.
 • Shidende, Nima Herman; Aanestad, Margunn & Mørk, Bjørn Erik (2014). The Role of Information Artefacts in Organizing: An Empirical Study forn Tanzanian Health Care.
 • Vassilakopoulou, Polyxeni; Grisot, Miria & Aanestad, Margunn (2014). Cultivating novelty in patient-healthcare provider communication: an effectuation perspective.
 • Aanestad, Margunn (2013). Change and continuity: Towards a more detailed understanding of the ”installed base”.
 • Aanestad, Margunn (2013). Hvorfor er store IKT-systemer så vanskelige å lykkes med? Eller: Tre grunner til at man ikke bør snakke om 'utrulling' av IKT-systemer.
 • Aanestad, Margunn (2013). IKT og kompleksitet.
 • Aanestad, Margunn (2013). Modularitet i arkitektur og implementasjonsstrategi.
 • Aanestad, Margunn; Grisot, Miria & Vassilakopoulou, Polyxeni (2013). Towards Patient-Centered Health Information Infrastructures: the Challenge of Disparate Components.
 • Geirbo, Hanne Cecilie & Aanestad, Margunn (2013). Community Power taking place - studying the implementation and redesign of a village electricity grid in Bangladesh.
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn & Hoholm, Thomas (2013). Praksisbaserte perspektiver på teknologisk innovasjon i helsevesenet.
 • Mørk, Bjørn Erik; Aanestad, Margunn; Hoholm, Thomas & Halvorsen, Per Steinar (2013). "Høyteknologisk innovasjon, tverrfaglighet og ekspertise".
 • Aanestad, Margunn (2012). EXAMINING THE NOTION OF INSTALLED BASE.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:43 - Sist endret 26. feb. 2019 10:21