Nils Damm Christophersen

Professor Emeritus

Faglige interesser

Min bakgrunn er innen anvendt matematikk og statistikk med vekt på signalbehandling. I tillegg er jeg opptatt av innovasjon og entreprenørskap i universitetssektoren.

 

Arbeidserfaring

 • 2006 – 2009      Styremedlem UiO
 • 2003 – 2004      Undervisningsdekan ved Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet
 • 2000 – 2006     Gruppeleder for forskningsgruppen innen Digital Signalbehandling og Bildeanalyse (DSB). 
 • 1998 – 1999      Leder Institutt for informatikk
 • 1997 – 1998      Visiting scientist, Department of Statistics, Stanford University
 • 1991 –               Professor, Institutt for informatikk, UiO
 • 1988 – 1989      Visiting scientist, Institute of Hydrology, UK
 • 1986 – 1991      Professor II, Institutt for informatikk, UiO
 • 1978 – 1991      Seniorforsker, Senter for Industriforskning/SINTEF, Oslo
 • 1975 – 1977      Amanuensis, Fysisk Institutt, UiO
 • 1972 – 1975      Forsker, Forsvarets Forskningsinstitutt

 

Utdannelse:

 • 1983 Dr. Philos. (matematisk modellering av miljøeffekter av sur nedbør), Senter for Industriforskning/SINTEF og Institutt for informatikk, UiO
 • 1972  Cand. real. i kybernetikk, Forsvarets Forskningsinstitutt og Fysisk Institutt, UiO

 

Priser

 • Høyt sitert forsker slik dette defineres av Institute for Scientific Information (ISI) -http://highlycited.com/ (archives 2001 list). Kom inn på denne listen på et tidspunkt da kun fem norske forskere var der.

 

 

CV på engelsk med publikasjonsliste:

http://heim.ifi.uio.no/~nilsch/CV_Nov_2016.pdf

Emneord: anvendt matematikk, statistikk, innovasjon, entreprenørskap
Publisert 4. nov. 2010 13:49 - Sist endret 1. juli 2021 15:12