Ragnhild Bassøe Gundersen

Bilde av Ragnhild Bassøe Gundersen
English version of this page
Telefon +47 22859852
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Jeg er doktorgradsstipendiat ved Health Information Systems Programme (HISP) ved Institutt for informatikk. Her forsker jeg på digitalisering av sykdomsovervåking- og respons generelt og spesielt digitaliseringen av smittesporingsinformasjonssystemer, da særlig med tankeå Covid-19 i Norge. Forskningen skjer i samarbeid med andre forskere, masterstudenter og utviklere. Det foregår også internasjonale samarbeidsprosjekter som ser på bruken av DHIS2 sin Covid-19 smittesporingsmodul.

Over 100 kommuner har implementert DHIS2 som smittesporingsløsning og gjennom forskningen min studerer jeg hvordan digitalisering av smittesporing spesielt påvirker sykdomsovervåking- og respons i Norge. Således studerer jeg økosystemet rundt smittesporing; aktører og systemer og hvordan disse påvirker hverandre. Jeg er også interessert i mulige integrasjoner mellom DHIS2 og andre helseinformasjonssystemer, som for eksempel FHI sitt MSIS register. Et tema jeg er interessert i er hvorvidt det er mulig og hva som må til, for å utvikle fleksible og bærekraftige smittesporingsinformasjonssystemer.

Publisert 16. sep. 2020 10:20 - Sist endret 3. juni 2021 14:30