Sverre Holm

Bilde av Sverre Holm
English version of this page
Telefon +47-22852704
Mobiltelefon +47-93215705
Rom 4460
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Jeg er professor i akustisk avbildning og signalbehandling ved Universitetet i Oslo og er medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Vår gruppe deltar i "Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS)" som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi er også med i Horizon 2020 prosjektet Force som skal avbilde og manipulere kraftpåvirkningen i og rundt kreftsvulster.

Omtrent en gang i semestret er jeg med på NRK P2s populære Abels Tårn og kommenterer gjerne spørsmål omkring lyd i vid forstand, men også noen ganger vitenskapsfilosofi. Jeg liker å formidle forskning til et populært publikum og har blogget på UiO siden 2010 og også på kollokvium.no, selv om det er blitt litt mindre i det siste pga skriving av en bok.

Det var "Waves with Power-Law Attenuation" som kom ut i 2019 under overskriften kontinuum-fysikk på Springer. Den er også i bokserien til ASA Press (Acoustical Society of America),

Boka handler om å forstå lydbølger i kompliserte medier som biologisk vev og hvordan det påvirker ultralyd og skjærbølger ved medisinsk avbildning. I bunn og grunn handler det om et komplekst samspill mellom mediet og bølger. Derfor har jeg sans for kosmolog og astrofysiker Martin Rees' som sier: "Vi kan forvente store fremskritt på tre områder: det veldig lite, det veldig store og det veldig komplekse." 

De siste årene har jeg gitt inviterte presentasjoner om dette også. Dette har vært på konferanser arrangert av Acoustical Society of America (ASA), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) og IEEE Oceanic Engineering/China Ocean Acoustics. Se engelsk side. Jeg har også vært medlem av Scientific Committe for Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) Conference (2012-2017).

Populærvitenskap

Faglige interesser

Foredrag for nedlasting

Maxwells ligninger
Foto: Åsmund Lindal, www.ilios-kom.no

Listen over publikasjoner fra Cristin-databasen er ikke alltid så brukbar da den ikke ser ut til å klare å skille mellom flere med samme navn som meg. Derfor kan det være bedre å bruke denne listen.

 


 
Emneord: lyd, akustikk, ultralyd, ikke-heltallige (fraksjonelle) deriverte, elastografi, innendørs posisjonering, signalbehandling

Publikasjoner

  • Esmonde, Harry & Holm, Sverre (2020). Fractional derivative modelling of adhesive cure. Applied Mathematical Modelling.  ISSN 0307-904X.  77, s 1041- 1053 . doi: https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.08.021 Vis sammendrag
  • Chandrasekaran, Sri Nivas & Holm, Sverre (2019). A multiple relaxation interpretation of the extended Biot model. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  146(1), s 330- 339 . doi: 10.1121/1.5116139
  • Kvam, Johannes; Holm, Sverre & Angelsen, Bjørn Atle Johan (2019). Exploiting Ballou's rule for better tissue classification. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  145(4), s 2103- 2112 . doi: 10.1121/1.5096533
  • Parker, Kevin; Szabo, Thomas & Holm, Sverre (2019). Towards a consensus on rheological models for elastography in soft tissues. Physics in Medicine and Biology.  ISSN 0031-9155.  64(21) . doi: https://doi.org/10.1088/1361-6560/ab453d Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Holm, Sverre (2019). Waves with Power-Law Attenuation. Springer Nature.  ISBN 978-3-030-14927-7.  312 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Holm, Sverre (2019). Er naturvitenskap Teorien om Alt?.
  • Holm, Sverre (2019). Evolusjon og klassisk kristen tro.
  • Holm, Sverre (2019). Evolusjon og klassisk kristen tro. Teistisk evolusjon ‐ Evolusjonær kreasjonisme.
  • Holm, Sverre (2019). Troende naturforskere gjennom 400 år ved åtte av dem.
  • Holm, Sverre (2019). Troende naturforskere gjennom 400 år ved åtte av dem.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:58 - Sist endret 18. nov. 2019 16:43