Sverre Holm

Bilde av Sverre Holm
English version of this page
Telefon +47-22852704
Mobiltelefon +47-93215705
Rom 4460
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO

Jeg er professor i akustisk avbildning og signalbehandling ved Universitetet i Oslo og medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Vår gruppe deltar i "Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS)" som er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Vi er også med i Horizon 2020 prosjektet Force som skal avbilde og manipulere kraftpåvirkningen i og rundt kreftsvulster.

Omtrent en gang i semestret er jeg med på NRK P2s populære Abels Tårn og kommenterer gjerne spørsmål omkring lyd i vid forstand, men også noen ganger vitenskapsfilosofi. Jeg liker å formidle forskning til et populært publikum og har blogget på UiO siden 2010 og også på kollokvium.no, selv om det er blitt litt mindre i det siste pga mitt bokprosjekt.

De siste årene har jeg nemlig skrevet på en bok som forhåpentligvis vil komme ut i 2019. Tittelen er "Waves with Power-Law Attenuation" og utgiver er ASA Press (Acoustical Society of America), en serie fra Springer. Første kapittel kan leses her.

Boka er innen det som er min hovedinteresse i forskning, nemlig å forstå kompleksitet. Jeg har sans for kosmolog og astrofysiker Martin Rees' forklaring: "Vi kan forvente store fremskritt på tre områder: det veldig lite, det veldig store og det veldig komplekse." 

De siste årene har jeg gitt inviterte presentasjoner om bølger i komplekse, dempende medier slik som ultralyd og skjærbølger i biologisk vev, og bølger i undervannssedimenter. Dette har vært på konferanser arrangert av Acoustical Society of America (ASA), Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) og IEEE Oceanic Engineering/China Ocean Acoustics. Se engelsk side. Jeg har også vært medlem av Scientific Committe for Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) Conference de siste årene (2012-). I 2012 og 2013 var jeg også leder for industripaneldebatten på IPIN konferansene.

Ellers har jeg antageligvis alt for mange interesser. I tillegg til medisinsk avbildning med ultralyd og skjærbølger (elastografi) inkluderer det innendørs posisjonering med ultralyd, vitenskapshistorie og -filosofi, audio/HiFi/lydkoding og amatørradio.

Populærvitenskap

Mer under fanen Popularisering til venstre.

 

Faglige interesser

Jeg forsker på ultralyd og lyd og spesielt fokus er på nye metoder for medisinsk avbildning og det teoretiske grunnlaget for elastografi i medisin:

Fraksjonell bølgeligning
Foto: Yngve Vogt, Apollon

Jeg er også interessert i audio og var fra 2014-2017 styremedlem i Audio Engineering Society, Norge.

Hva gjør vi innenfor signalbehandling i vår gruppe? Her er en artikkel om det: Signalbehandling: Litt matematikk, litt fysikk og litt informatikk

Jeg er opptatt av innovasjon, har flere patenter innen mitt område og er rådgiver (Technical Advisory Board) for flere nystartede firmaer.

Jeg har hatt blogg på UiO siden mai 2010, og bidrar også som en av flere skribenter på bloggen Kollokvium.no "backstage naturvitenskap". Se høyre kolonne for å finne disse bloggene.

Her er noen YouTube videoer fra vår forskning og undervisning.

Min engelske side har har mer om temaer for forskning.

Foredrag

Jeg holder populært orienterte foredrag om bl.a.:

Foto: Åsmund Lindal, www.ilios-kom.no

 

 

 

Listen over publikasjoner fra Cristin-databasen er ikke så brukbar da den ikke ser ut til å klare å skille mellom flere med samme navn som meg. Derfor er det bedre å bruke denne listen.

 


 
Emneord: lyd, ultralyd, medisinsk ultralyd, elastografi, innendørs posisjonering, signalbehandling

Publikasjoner

 • Evensen, Karen Brastad; O'Rourke, Michael; Prieur, Fabrice Jean Gabriel; Holm, Sverre & Eide, Per Kristian (2018). Non-invasive Estimation of the Intracranial Pressure Waveform from the Central Arterial Blood Pressure Waveform in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Patients. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8:4714, s 1- 11 . doi: 10.1038/s41598-018-23142-7
 • Skarpengland, Tonje; Skjelland, Mona; Kong, Xiang Yi; Skagen, Karolina Ryeng; Holm, Sverre; Otterdal, Kari; Dahl, Christen Peder; Krohg-Sørensen, Kirsten; Sagen, Ellen Lund; Bjerkeli, Vigdis; Aamodt, Anne Hege; Abbas, Azhar; Gregersen, Ida; Aukrust, Pål; Halvorsen, Bente & Dahl, Tuva Børresdatter (2018). Increased levels of lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 in ischemic stroke and transient ischemic attack. Journal of the American Heart Association.  ISSN 2047-9980.  7:e006479(2), s 1- 16 . doi: 10.1161/JAHA.117.006479
 • Bergh, Trond; Hafizovic, Ines & Holm, Sverre (2017). Acoustic imaging of sparse Sources with Orthogonal Matching Pursuit and clustering of basis vectors. Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.  ISSN 1520-6149.  s 6030- 6034 . doi: 10.1109/ICASSP.2017.7953314
 • Chandrasekaran, Sri Nivas; Holm, Sverre & Prieur, Fabrice Jean Gabriel (2017). Focused ultrasound setup for the study of acoustic radiation force induced biological effects in cells. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719. . doi: 10.1109/ULTSYM.2017.8091996
 • Chen, Wen; Fang, Jun; Pang, Guofei & Holm, Sverre (2017). Fractional biharmonic operator equation model for arbitrary frequency-dependent scattering attenuation in acoustic wave propagation. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  141(1), s 244- 253 . doi: 10.1121/1.4973865
 • Gregersen, Ida; Sandanger, Øystein; Askevold, Erik Tandberg; Sagen, Ellen Lund; Yang, Kuan; Holm, Sverre; Pedersen, Turid Margrethe; Skjelland, Mona; Krohg-Sørensen, Kirsten; Hansen, Trond Vidar; Dahl, Tuva Børresdatter; Otterdal, Kari; Espevik, Terje; Aukrust, Pål; Yndestad, Arne & Halvorsen, Bente (2017). Interleukin 27 is increased in carotid atherosclerosis and promotes NLRP3 inflammasome activation.. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(11) . doi: 10.1371/journal.pone.0188387 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holm, Sverre & Holm, Martin Blomhoff (2017). Restrictions on wave equations for passive media. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  142(4), s 1888- 1896 . doi: 10.1121/1.5006059
 • Prieur, Fabrice Jean Gabriel; Rindal, Ole Marius Hoel; Holm, Sverre & Austeng, Andreas (2017). Influence of the Delay-Multiply-And-Sum beamformer on the ultrasound image amplitude. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719. . doi: 10.1109/ULTSYM.2017.8092637
 • Rindal, Ole Marius Hoel; Aakhus, Svend; Holm, Sverre & Austeng, Andreas (2017). Hypothesis of Improved Visualization of Microstructures in the Interventricular Septum with Ultrasound and Adaptive Beamforming. Ultrasound in Medicine and Biology.  ISSN 0301-5629.  43(10), s 2494- 2499 . doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2017.05.023
 • Bergh, Trond; Hafizovic, Ines & Holm, Sverre (2016). Multi-speaker voice activity detection using a camera-assisted microphone array. International Conference on Systems, Signals, and Image Processing.  ISSN 2157-8672.  2016-June . doi: 10.1109/IWSSIP.2016.7502768
 • Palmer, Cameron Lowell; Rindal, Ole Marius Hoel; Holm, Sverre & Austeng, Andreas (2016). Realtime plane-wave software beamforming with an iPhone. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  2016-November, s 1- 4 . doi: 10.1109/ULTSYM.2016.7728408
 • Pandey, Vikash & Holm, Sverre (2016). Connecting the grain-shearing mechanism of wave propagation in marine sediments to fractional order wave equations. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  140(6), s 4225- 4236 . doi: 10.1121/1.4971289
 • Pandey, Vikash & Holm, Sverre (2016). Linking the fractional derivative and the Lomnitz creep law to non-Newtonian time-varying viscosity. Physical review. E.  ISSN 2470-0045.  94 . doi: 10.1103/PhysRevE.94.032606
 • Pandey, Vikash; Näsholm, Sven Peter & Holm, Sverre (2016). Spatial dispersion of elastic waves in a bar characterized by tempered nonlocal elasticity. Fractional Calculus and Applied Analysis.  ISSN 1311-0454.  19(2), s 498- 515 . doi: 10.1515/fca-2016-0026
 • Rindal, Ole Marius Hoel; Austeng, Andreas; Torp, Hans Garman; Holm, Sverre & Rodriguez-Molares, Alfonso (2016). The dynamic range of adaptive beamformers. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  2016-November . doi: 10.1109/ULTSYM.2016.7728717
 • Skarpengland, Tonje; Dahl, Tuva Børresdatter; Skjelland, Mona; Scheffler, Katja; Sousa, Mirta; Gregersen, Ida; Kusnierczyk, Anna; Sharma, Animesh; Slupphaug, Geir; Eide, Lars; Segers, Filip; Skagen, Karolina Ryeng; Dahl, Christen Peder; Russell, David; Folkersen, Lasse; Krohg-Sørensen, Kirsten; Holm, Sverre; Bjørås, Magnar; Aukrust, Pål & Halvorsen, Bente (2016). Enhanced base excision repair capacity in carotid atherosclerosis may protect nuclear DNA but not mitochondrial DNA. Free Radical Biology & Medicine.  ISSN 0891-5849.  97, s 386- 397 . doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.07.001
 • Skarpengland, Tonje; Holm, Sverre; Scheffler, Katja; Gregersen, Ida; Dahl, Tuva Børresdatter; Suganthan, Rajikala; Segers, Filip; Østlie, Ingunn; Otten, Jeroen J.T.; Gomez, Luisa Fernanda Luna; Ketelhuth, Daniel F.J.; Lundberg, Anna M.; Neurauter, Christine Gran; Hildrestrand, Gunn Annette; Skjelland, Mona; Bjørndal, Bodil; Svardal, Asbjørn M.; Iversen, Per Ole; Hedin, Ulf; Nygård, Ståle; Olstad, Ole Kristoffer; Krohg-Sørensen, Kirsten; Slupphaug, Geir; Eide, Lars; Kusnierczyk, Anna; Folkersen, Lasse; Ueland, Thor; Berge, Rolf Kristian; Hansson, Göran K.; Biessen, Erik A.L.; Halvorsen, Bente; Bjørås, Magnar & Aukrust, Pål (2016). Neil3-dependent base excision repair regulates lipid metabolism and prevents atherosclerosis in Apoe-deficient mice. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  6:28337 . doi: 10.1038/srep28337
 • Zhang, Wei & Holm, Sverre (2016). Estimation of shear modulus in media with power law characteristics. Ultrasonics.  ISSN 0041-624X.  64, s 170- 176 . doi: 10.1016/j.ultras.2015.09.003
 • Holm, Sverre (2015). Four ways to interpret temporal memory operators in the wave equation. IFAC-PapersOnLine.  ISSN 2405-8963.  48, s 378- 379 . doi: 10.1016/j.ifacol.2015.05.165
 • Holm, Sverre (2015). Prudence in estimating coherence between planetary, solar and climate oscillations. Astrophysics and Space Science.  ISSN 0004-640X.  357(2) . doi: 10.1007/s10509-015-2334-3
 • Lambert, Simon A.; Näsholm, Sven Peter; Nordsletten, David; Michler, Christian; Juge, Lauriane; Serfaty, Jean-Michel; Bilston, Lynne; Guzina, Bojan; Holm, Sverre & Sinkus, Ralph (2015). Bridging three orders of magnitude: multiple scattered waves sense fractal microscopic structures via dispersion. Physical Review Letters.  ISSN 0031-9007.  115:094301(9) . doi: 10.1103/PhysRevLett.115.094301
 • Bakken, Leif Elias; Lande, Tor Sverre & Holm, Sverre (2014). Real Time UWB Radar Imaging Using Single Chip Transceivers, In  International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS), 2014 IEEE.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4799-3431-7.  Kapittel.  s 2461 - 2464
 • Dahl, Tobias Gulden; Ealo, Joao L.; Bang, Hans Jørgen; Holm, Sverre & Khuri-Yakub, Pierre (2014). Applications of airborne ultrasound in human–computer interaction. Ultrasonics.  ISSN 0041-624X.  54, s 1912- 1921 . doi: 10.1016/j.ultras.2014.04.008
 • Holm, Sverre (2014). Corrigendum to “On the alleged coherence between the global temperature and the sun's movement”. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.  ISSN 1364-6826.  119, s 230- 231 . doi: 10.1016/j.jastp.2014.07.009
 • Holm, Sverre (2014). On the alleged coherence between the global temperature and the sun's movement. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.  ISSN 1364-6826.  110-111, s 23- 27 . doi: 10.1016/j.jastp.2014.01.014
 • Holm, Sverre & Näsholm, Sven Peter (2014). Comparison of fractional wave equations for power law attenuation in ultrasound and elastography. Ultrasound in Medicine and Biology.  ISSN 0301-5629.  40(4), s 695- 703 . doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2013.09.033
 • Rindal, Ole Marius Hoel; Åsen, Jon Petter; Holm, Sverre & Austeng, Andreas (2014). Understanding contrast improvements from capon beamforming. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  s 1694- 1697 . doi: 10.1109/ULTSYM.2014.0420
 • Zhang, Wei; Cai, Xing & Holm, Sverre (2014). Time-fractional heat equations and negative absolute temperatures. Computers and Mathematics with Applications.  ISSN 0898-1221.  67(1), s 164- 171 . doi: 10.1016/j.camwa.2013.11.007
 • Åsen, Jon Petter; Austeng, Andreas & Holm, Sverre (2014). Capon beamforming and moving objects-an analysis of lateral shift-invariance. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control.  ISSN 0885-3010.  61(7), s 1152- 1160 . doi: 10.1109/TUFFC.2014.3014
 • Åsen, Jon Petter; Buskenes, Jo Inge; Nilsen, Carl-Inge Colombo; Austeng, Andreas & Holm, Sverre (2014). Implementing Capon Beamforming on a GPU for Real-Time Cardiac Ultrasound Imaging. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control.  ISSN 0885-3010.  61(1), s 76- 85 . doi: 10.1109/TUFFC.2014.6689777
 • Holm, Sverre; Näsholm, Sven Peter; Prieur, Fabrice Jean Gabriel & Sinkus, Ralph (2013). Deriving fractional acoustic wave equations from mechanical and thermal constitutive equations. Computers and Mathematics with Applications.  ISSN 0898-1221.  66(5), s 621- 629 . doi: 10.1016/j.camwa.2013.02.024
 • Näsholm, Sven Peter & Holm, Sverre (2013). On a fractional Zener elastic wave equation. Fractional Calculus and Applied Analysis.  ISSN 1311-0454.  16(1), s 26- 50 . doi: 10.2478/s13540-013-0003-1
 • Ramos, Antonio; Holm, Sverre; Gudvangen, Sigmund & Otterlei, Ragnvald (2013). A Multi-band spectral subtraction based algorithm for real-time noise cancellation applied to gunshot acoustics. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering.  ISSN 0277-786X.  8711 . doi: 10.1117/12.2018589
 • Ramos, Antonio; Holm, Sverre; Gudvangen, Sigmund & Otterlei, Ragnvald (2013). A spectral subtraction based algorithm for real-time noise cancellation with application to gunshot acoustics. International Journal of Electronics and Telecommunications.  ISSN 0867-6747.  59(1), s 93- 98 . doi: 10.2478/eletel-2013-0011 Vis sammendrag
 • Ramos, Antonio; Holm, Sverre; Gudvangen, Sigmund & Otterlei, Ragnvald (2013). The multipath propagation effect in gunshot acoustics and its impact on the design of sniper positioning systems. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering.  ISSN 0277-786X.  8711 . doi: 10.1117/12.2018739
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications, In Woon Seung Yeo; Kyogu Lee; Alexander Sigman; Haru Ji & Wakefield Graham (ed.),  Proceedings of the International Conference on New Interfaces For Musical Expression.  Korea Advance Institute of Science and Technology.  Kapittel.  s 142 - 147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Austeng, Andreas & Holm, Sverre (2012). Synthetic aperture composite focusing for high framerate medical ultrasound imaging, In Matthias Weiß (ed.),  9th European Conference on Synthetic Aperture Radar, Electronic Proceedings, 23-26 April 2012, Nürnberg, Germany.  VDE Verlag GmbH.  ISBN 978-3-8007-3404-7.  24.  s 47 - 50
 • Austeng, Andreas; Nilsen, Carl-Inge Colombo; Jensen, Are Charles; Näsholm, Sven Peter & Holm, Sverre (2012). Coherent Plane-Wave Compounding and Minimum Variance Beamforming. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  s 2448- 2451 . doi: 10.1109/ULTSYM.2011.0608
 • Bakken, Leif Elias; Lande, Tor Sverre & Holm, Sverre (2012). Effect of process variations in CMOS chips for radar beamforming, In Tor Sverre Lande (ed.),  Proceedings of the 30th Norchip Conference, NORCHIP12.  IEEE Press.  ISBN 978-1-4673-2222-5.  KAPITTEL 12.  s 1 - 4
 • Diego, Cristina; Hernandez, Alvaro; Jimenez, Ana; Holm, Sverre & Aparicio, Joaquin (2012). Effect of CDMA techniques with Kasami codes on ultrasound-image quality parameters, In Axel Pinz & Thomas Bretterklieber (ed.),  2012 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC 2012) Proceedings.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4577-1771-0.  KAPITTEL.  s 1833 - 1837
 • Eide, Per Kristian; Holm, Sverre & Sorteberg, Wilhelm (2012). Simultaneous monitoring of static and dynamic intracranial pressure parameters from two separate sensors in patients with cerebral bleeds: comparison of findings. Biomedical engineering online.  ISSN 1475-925X.  11(66) . doi: 10.1186/1475-925X-11-66
 • Jensen, Are Charles; Näsholm, Sven Peter; Nilsen, Carl-Inge Colombo; Austeng, Andreas & Holm, Sverre (2012). Applying Thomson's Multitaper Approach to Reduce Speckle in Medical Ultrasound Imaging. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control.  ISSN 0885-3010.  59(10), s 2178- 2185 . doi: 10.1109/TUFFC.2012.2444 Vis sammendrag
 • Jensen, Are Charles; Nilsen, Carl-Inge Colombo; Austeng, Andreas; Näsholm, Sven Peter & Holm, Sverre (2012). A Multitaper Approach to Speckle Reduction for Medical Ultrasound Imaging. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  s 397- 400 . doi: 10.1109/ULTSYM.2011.0095
 • Mehdizadeh, Saeed; Austeng, Andreas; Johansen, Tonni Franke & Holm, Sverre (2012). Eigenspace Based Minimum Variance Beamforming Applied to Ultrasound Imaging of Acoustically Hard Tissues. IEEE Transactions on Medical Imaging.  ISSN 0278-0062.  31(10), s 1912- 1921 . doi: 10.1109/TMI.2012.2208469
 • Mehdizadeh, Saeed; Austeng, Andreas; Johansen, Tonni Franke & Holm, Sverre (2012). Minimum Variance Beamforming Applied to Ultrasound Imaging With a Partially Shaded Aperture. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control.  ISSN 0885-3010.  59(4), s 683- 693 . doi: 10.1109/TUFFC.2012.2246
 • Mehdizadeh, Saeed; Austeng, Andreas; Johansen, Tonni Franke & Holm, Sverre (2012). Performance of Adaptive Beamformers for Ultrasound Imaging of a Partially Shaded Object. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  31(10), s 2460- 2463 . doi: 10.1109/ULTSYM.2011.0611
 • Mehdizadeh, Saeed; Muller, Sebastien; Johansen, Tonni Franke & Holm, Sverre (2012). Application of eigen-spaced beamformers for imaging lamina of vertebral arch. IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings.  ISSN 1051-0117.  s 2238- 2241 . doi: 10.1109/ULTSYM.2012.0559
 • Näsholm, Sven Peter; Austeng, Andreas; Jensen, Are Charles; Nilsen, Carl-Inge Colombo & Holm, Sverre (2012). Capon Beamforming Applied to Second-Harmonic Ultrasound Experimental Data. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  s 2217- 2220 . doi: 10.1109/ULTSYM.2011.0550
 • Prieur, Fabrice Jean Gabriel; Vilenskiy, Gregory & Holm, Sverre (2012). A more fundamental approach to the derivation of nonlinear acoustic wave equations with fractional loss operators (L). Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  132(4), s 2169- 2172 . doi: 10.1121/1.4751540
 • Ramos, Antonio; Holm, Sverre; Gudvangen, Sigmund & Otterlei, Ragnvald (2012). A modified spectral subtraction algorithm for real-time noise reduction applied to gunshot acoustics, In Zbigniew Sołtys & Bartłomiej Golenko (ed.),  Signals and Electronic Systems (ICSES), 2012 International Conference on.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-1710-8.  Article.
 • Ramos, Antonio; Holm, Sverre; Gudvangen, Sigmund & Otterlei, Ragnvald (2012). Real-time Vehicle Noise Cancellation Techniques for Gunshot Acoustics. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering.  ISSN 0277-786X.  8359 . doi: 10.1117/12.920275 Vis sammendrag
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Holm, Sverre & Høvin, Mats Erling (2012). Digital IIR filters with minimal group delay for real-time applications, In Yasser G. Hegazy; Paul J. Küehn & Alaa Khamis (ed.),  Engineering and Technology (ICET), 2012 International Conference on.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4673-4808-9.  proceedings.  s 1 - 6 Vis sammendrag
 • Åsen, Jon Petter; Buskenes, Jo Inge; Nilsen, Carl-Inge Colombo; Austeng, Andreas & Holm, Sverre (2012). Implementing Capon Beamforming on the GPU for Real Time Cardiac Ultrasound Imaging. Proceedings - IEEE Ultrasonics Symposium.  ISSN 1948-5719.  s 2133- 2136 . doi: 10.1109/ULTSYM.2012.0532
 • Åsen, Jon Petter & Holm, Sverre (2012). Huygens on Speed: Interactive Simulation of Ultrasound Pressure Fields. IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings.  ISSN 1051-0117.  s 1643- 1646 . doi: 10.1109/ULTSYM.2012.0412
 • Anthonisen, Elin Holter; Berven, Lise; Holm, Sverre; Nygard, M; Nygård, Maria Torvund; Nebb, Hilde Irene & Grønning-Wang, Line Mariann (2010). Nuclear Receptor Liver X Receptor Is O-GlcNAc-modified in Response to Glucose. Journal of Biological Chemistry.  ISSN 0021-9258.  285(3), s 1607- 1615 . doi: 10.1074/jbc.M109.082685
 • Austeng, Andreas; Jensen, Are Fritz Charles; Synnevåg, Johan-Fredrik & Holm, Sverre (2010). Image Amplitude Estimation with the Minimum Variance Beamformer. IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings.  ISSN 1051-0117.
 • Blomberg, Ann Elisabeth Albright; Holfort, Iben Kraglund; Austeng, Andreas; Synnevåg, Johan-Fredrik; Holm, Sverre & Jensen, Jørgen A (2010). APES Beamforming Applied to Medical Ultrasound Imaging. IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings.  ISSN 1051-0117.
 • Holfort, Iben Kraglund; Austeng, Andreas; Synnevåg, Johan-Fredrik; Holm, Sverre; Gran, Fredrik & Jensen, Jørgen A (2010). Adaptive Receive and Transmit Apodization for Synthetic Aperture Ultrasound Imaging. IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings.  ISSN 1051-0117.
 • Holm, Sverre & Sinkus, Ralph (2010). A unifying fractional wave equation for compressional and shear waves. Journal of the Acoustical Society of America.  ISSN 0001-4966.  127(1), s 542- 548 . doi: 10.1121/1.3268508
 • Nilsen, Carl-Inge Colombo & Holm, Sverre (2010). Wiener Beamforming and the Coherence Factor in Ultrasound Imaging. IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control.  ISSN 0885-3010.  57(6), s 1329- 1346 . doi: 10.1109/TUFFC.2010.1553
 • Blomberg, Ann Elisabeth Albright; Austeng, Andreas; Hansen, Roy Edgar & Holm, Sverre (2009). Minimum Variance Adaptive Beamforming Applied to a Circular Sonar Array, In John S. Papadakis & Leif Bjørnø (ed.),  Proceedings of the 3rd International Conference & Exhibition on Underwater Acoustic Measurements: Technologies and Results.  Foundation for Research & Technology.  ISBN 978-960-98883-0-1.  artikkel.  s 1361 - 1366
 • Holm, Sverre (2009). Hybrid ultrasound-RFID indoor positioning: Combining the best of both worlds, In Daniel W. Engels (ed.),  2009 IEEE International Conference on RFID.  IEEE Communications Society.  ISBN 978-1-4244-3338-4.  3B: Localization and Active Tags.  s 155 - 162
 • Holm, Sverre & Eide, Per Kristian (2009). Impact of sampling rate for time domain analysis of continuous intracranial pressure (ICP) signals. Medical Engineering and Physics.  ISSN 1350-4533.  31(5), s 601- 606 . doi: 10.1016/j.medengphy.2008.12.001
 • Holm, Sverre & Skramstad, Rune (2009). Reduction of distortion in conical horn loudspeakers at high levels, In Martin Wöhr (ed.),  126th Audio Engineering Society Convention 2009.  Audio Engineering Society.  ISBN 9781615671663.  Paper Number:7717.
 • Holm, Sverre; Synnevåg, Johan-Fredrik & Austeng, Andreas (2009). Capon Beamforming for Active Ultrasound Imaging Systems, In Victor DeBrunner & Jim Schroeder (ed.),  13 IEEE Digital Signal Processing Workshop.  IEEE Signal Processing Society.  ISBN 978-1-4244-3677-4.  DSP-2: (DSP) Adaptive Systems.  s 60 - 65

Se alle arbeider i Cristin

 • Chandrasekaran, Sri Nivas; Holm, Sverre & Prieur, Fabrice Jean Gabriel (2017). Focused ultrasound setup for the study of acoustic radiation force induced biological effects in cells. Vis sammendrag
 • Holm, Sverre (2017). New insights from applying linear viscoelasticity to acoustics.
 • Holm, Sverre (2017). Thermodynamically viable fractional wave equations for power law attenuation in viscoelastic media. Vis sammendrag
 • Holm, Sverre (2017). Thermodynamically viable wave equations for power law attenuation in viscoelastic media. Vis sammendrag
 • Prieur, Fabrice Jean Gabriel; Rindal, Ole Marius Hoel; Holm, Sverre & Austeng, Andreas (2017). Influence of the Delay-Multiply-And-Sum beamformer on the ultrasound image amplitude.
 • Holm, Sverre (2016). – Kristne bør ikke bli forskere, og særlig ikke innen biologi. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 3- 3
 • Holm, Sverre (2016). Bedre alternativ enn Intelligent Design. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 19- 19
 • Holm, Sverre (2016). Dette er utenfor hva vitenskapen kan si noe om. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.  s 3- 3
 • Holm, Sverre (2016). Processing the data twice: Minimum variance as an alternative to geometry-based beamforming.
 • Holm, Sverre & Pandey, Vikash (2016). Wave propagation in marine sediments expressed by fractional wave and diffusion equations.
 • Holm, Sverre & Prieur, Fabrice Jean Gabriel (2016). Tutorial lecture: Second harmonic imaging in active sonar.
 • Kvellestad, Anders; Tveten, Gry Merete & Holm, Sverre (2016). Kirken har spilt en positiv rolle i naturvitenskapens historie. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Schultzen, Aril; Hauglin, Harald; Dunker, Tim & Holm, Sverre (2016). Interference Detection and Countermeasures in a GPS-Disciplined Chip-Scale Atomic Clock.
 • Jemterud, Torkild; Wenn, Camilla Cecilie; Holm, Sverre & Gorbitz, Carl Henrik (2015, 25. september). Tidskapsler - og andre spørsmål. [Radio].  NRK Ekko - Abels tårn.
 • Rypdal, Kristoffer; Rypdal, Martin wibe & Holm, Sverre (2015). Detection and attribution: how is the solar signal identified and distinguished from the response to other forcings?, In Thierry Dudok de Wit (ed.),  Earth's climate response to a changing Sun.  EDP Sciences.  ISBN 978-2-7598-1733-7.  Chapter 3.9.  s 204 - 209
 • Åsen, Jon Petter & Holm, Sverre (2014). Accelerating adaptive ultrasound imaging algorithms by means of general-purpose computing on graphics processing units. Doktoravhandlinger ved NTNU. 268.
 • Holm, Sverre (2013). Ultrasound positioning based on time-of-flight and signal strength.
 • Lambert, Simon; Chatelin, Simon; Näsholm, Sven Peter; Jugé, Lauriane; Garteiser, Philippe; ter Beek, Leon; Vilgrain, Valérie; Van Beers, Bernard E.; Bilston, Lynne; Guzina, Bojan B.; Holm, Sverre & Sinkus, Ralph (2013). Sub-Voxel Micro-Architecture Assessment by Scattering of Mechanical Shear Waves.
 • Nilsen, Carl-Inge Colombo; Hafizovic, Ines & Holm, Sverre (2013). Robust 3-D Sound Source Localization Using Spherical Microphone Arrays.
 • Skogstad, Ståle Andreas van Dorp; Nymoen, Kristian; Høvin, Mats Erling; Holm, Sverre & Jensenius, Alexander Refsum (2013). Filtering Motion Capture Data for Real-Time Applications. Vis sammendrag
 • Zhang, Wei & Holm, Sverre (2013). Modeling radiation force and shear wave propagation using the fractional Kelvin-Voigt mode.
 • Chatelin, Simon; Lambert, Simon; Jugé, Lauriane; Cai, Xing; Näsholm, Sven Peter; Vilgrain, Valérie; Maitre, Xavier; Van Beers, Bernard E.; Bilston, Lynne; Guzina, Bojan B.; Holm, Sverre & Sinkus, Ralph (2012). Measured elasticity and its frequency dependence are sensitive to tissue microarchitecture in MR Elastography.
 • Holm, Sverre; Näsholm, Sven Peter & Sinkus, Ralph (2012). Fractional acoustic wave equations from constitutive equations.
 • Jugé, Lauriane; Lambert, Simon; Chatelin, Simon; ter Beek, Leon; Vilgrain, Valérie; Van Beers, Bernard E.; Bilston, Lynne; Guzina, Bojan B.; Holm, Sverre & Sinkus, Ralph (2012). Sub-Voxel Micro-Architecture Assessment by Diffusion of Mechanical Shear Waves.
 • Lambert, Simon; Chatelin, Simon; Näsholm, Sven Peter; Holm, Sverre & Sinkus, Ralph (2012). Sub-Voxel Micro-Architecture Assessment by Diffusion of Mechanical Shear.
 • Lambert, Simon; Chatelin, Simon; Näsholm, Sven Peter; Jugé, Lauriane; Garteiser, Philippe; ter Beek, Leon; Vilgrain, Valérie; Van Beers, Bernard E.; Bilston, Lynne; Guzina, Bojan B.; Holm, Sverre & Sinkus, Ralph (2012). Sub-Voxel Micro-Architecture Assessment by Scattering of Mechanical Shear.
 • Medina, Carlos; Holm, Sverre & Segura, Jose Carlos (2012). Feasibility of ultrasound positioning based on signal strength.
 • Näsholm, Sven Peter & Holm, Sverre (2012). A Fractional Acoustic Wave Equation from Multiple Relaxation Loss and Conservation Laws.
 • Åsen, Jon Petter & Holm, Sverre (2012). Huygens on Speed - Interactive Simulation of Ultrasound Pressure Fields.
 • Garcia, Enrique; Holm, Sverre; García, Juan jesús & Ureña, Jesús (2011). Enlace ultrasónico para LPS Codificado versus LPS de Bajo Ancho de Banda.
 • Garcia, Enrique; Holm, Sverre; García, Juan Jesús & Ureña, Jesús (2011). Link Budget for Low Bandwidth and Coded Ultrasonic Indoor Location Systems.
 • Sinkus, Ralph; Holm, Sverre; Guzina, Bojan B.; Näsholm, Sven Peter; Garteiser, Philippe; Doblas, S; Van Beers, Bernard E. & Vilgrain, Valérie (2011). Revealing the origin of attenuation in tissue: pure absorption or multiple scattering?.
 • Austeng, Andreas; Jensen, Are Fritz Charles; jetlund, safiye; Hansen, Roy Edgar & Holm, Sverre (2010). Adaptive beamforming in active sonar imaging.
 • Holm, Sverre & Nilsen, Carl-Inge Colombo (2010). Robust ultrasonic indoor positioning using transmitter arrays.
 • Holm, Sverre (2009). Magnetospheric ducting as an explanation for delayed 3.5 MHz signals. QST.  ISSN 0033-4812.  (3), s 54- 54

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 13:58 - Sist endret 13. juli 2018 23:00