Tohid Moradi Khanshan

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B Ole-Johan Dahls hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1080 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Moradi Khanshan, Tohid; Kjelgård, Kristian Gjertsen; Ulvestad, Emil; Wisland, Dag T & Lande, Tor Sverre (2018). CMOS photosensors for LIDAR. IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5386-7656-1.  4 s.
  • Ulvestad, Emil; Kjelgård, Kristian Gjertsen; Moradi Khanshan, Tohid; Wisland, Dag T & Lande, Tor Sverre (2018). High-speed Sampling System in CMOS. IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-5386-7656-1.  4 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2017 12:20

Forskergrupper