Tohid Moradi Khanshan

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Moradi Khanshan, Tohid; Kjelgård, Kristian Gjertsen; Ulvestad, Emil; Wisland, Dag T & Lande, Tor Sverre (2018). CMOS photosensors for LIDAR. IEEE conference proceedings. ISBN 978-1-5386-7656-1. 4 s.
  • Ulvestad, Emil; Kjelgård, Kristian Gjertsen; Moradi Khanshan, Tohid; Wisland, Dag T & Lande, Tor Sverre (2018). High-speed Sampling System in CMOS. IEEE conference proceedings. ISBN 978-1-5386-7656-1. 4 s.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2017 12:20

Forskergrupper