Kandidattilstelning for masterkandidater våren 2017

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2017 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Program

Velkomsttale v/ Instituttleder Ellen Munthe-Kaas

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Dagens tale til studentene v/ T/A

Utdeling av midlertidig vitnemål og gaver

 

Sted: Auditorium Simula

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

Publisert 24. mai 2017 09:53 - Sist endret 24. mai 2017 09:53