Kandidattilstelning for masterkandidater våren 2018

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2018 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Program

Velkomst v/ Instituttleder Ellen Munthe-Kaas

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Studentenes tale v/ Preben Ødegård Aas

Dagens tale til studentene v/ Eric Bartley Jul

Utdeling av midlertidig vitnemål og gaver v/ Instituttleder Ellen Munthe-Kaas og Utdanningsleder Ragnhild Kobro Runde

 

Sted: Auditorium Simula

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

Publisert 25. mai 2018 13:10 - Sist endret 18. juni 2018 13:29