English version of this page

Kandidattilstelning for masterkandidater våren 2019

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2019 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Program

Velkomst v/ Instituttleder Ellen Munthe-Kaas

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Studentenes tale ved Malin Aandahl

Dagens tale til studentene ved Jens Petter Falck

Utdeling av midlertidig vitnemål og gaver v/ Instituttleder Ellen Munthe-Kaas og Førsteamanuensis Petter Nielsen

 

Sted: Auditorium Simula

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

Publisert 11. apr. 2019 09:28 - Sist endret 14. juni 2019 14:38