AVLYST: Kandidattilstelning for masterkandidater ved IFI - Våren 2020

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2020 til en  formell seremoni med utdeling av midlertidige vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Gruppebilde av glade uteksaminerte studenter

Kandidattilstelningen i juni 2019.

Program - kommer

 

Umiddelbart etter seremonien blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen for kandidater med gjester.

 

Velkommen!

Arrangør

Institutt for informatikk
Emneord: Kandidattilstelning IFI
Publisert 25. feb. 2020 14:17 - Sist endret 23. mars 2020 10:48