Kandidattilstelning for masterkandidater høsten 2013

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2013 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Program

Velkomsttale v/ Dag Langmyhr

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Dagens tale til studentene v/ Josef Noll

Utdeling av midlertidig vitnemål og gaver

Musikkinnslag

 

Sted: Auditorium Smalltalk

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

 

Publisert 6. nov. 2013 13:26 - Sist endret 3. des. 2013 14:32