Kandidattilstelning for masterkandidater høsten 2014

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2014 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Program

Velkomsttale v/ undervisningsleder Dag Langmyhr

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Dagens tale til studentene v/ Fritz Albregtsen

Utdeling av midlertidig vitnemål og gaver

Musikkinnslag

 

Sted: Auditorium Simula

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

 

Publisert 12. nov. 2014 17:10 - Sist endret 11. des. 2014 16:40