Kandidattilstelning for masterkandidater høsten 2015

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2015 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Program

Velkomsttale v/ Instituttleder Knut Liestøl

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Dagens tale til studentene v/ Lars Groth

Utdeling av midlertidig vitnemål og gaver

 

Sted: Auditorium Simula

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

Publisert 14. des. 2015 13:49 - Sist endret 16. des. 2015 14:10