Kandidattilstelning for masterkandidater høsten 2016

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2016 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Program

Velkomsttale v/ Instituttleder Knut Liestøl

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Dagens tale til studentene v/ T/A

Utdeling av midlertidig vitnemål og gaver

 

Sted: Auditorium Simula

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

Publisert 17. nov. 2016 09:45