Kandidattilstelning for masterkandidater ved IFI - Høsten 2019

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2019 til en  formell seremoni med utdeling av midlertidige vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Gruppebilde av glade uteksaminerte studenter

Kandidattilstelningen i juni 2019.

Program

Velkommen ved Instituttleder Ellen Munthe-Kaas

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Studentenes tale v/Kristine Baluka Hein 

Tale til studentene fra instituttet

v/Førsteamanuensis Geir Kjetil Sandve

Utdeling av midlertidig vitnemål og gave 

v/ Instituttleder Ellen Munthe-Kaas og

Undervisningsleder Ragnhild Kobro Runde 

Sted: Auditorium Simula

Umiddelbart etter seremonien blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen for kandidater med gjester.

 

Velkommen!

Arrangør

Institutt for informatikk
Emneord: Kandidattilstelning IFI
Publisert 6. nov. 2019 10:20 - Sist endret 13. des. 2019 10:45