Kandidattilstelning for masterkandidater ved IFI - Høsten 2019

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2019 til en  formell seremoni med utdeling av midlertidige vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

 

Program

Velkommen ved Instituttleder Ellen Munthe-Kaas

Musikkinnslag v/ UNIKOR

Studentenes tale 

Dagens tale til studentene fra instituttet

Utdeling av midlertidig vitnemål og gave v/ Instituttleder Ellen Munthe-Kaas og Undervisningsleder Ragnhild Kobro Lunde 

Sted: Auditorium Simula

Etterpå blir det fotografering av kandidatene, og servering av forfriskninger i vestibylen.

 

Velkommen!

Arrangør

Institutt for informatikk
Emneord: Kandidattilstelning IFI
Publisert 6. nov. 2019 10:20 - Sist endret 8. nov. 2019 13:51