Tidligere arrangementer

Gruppebilde av glade uteksaminerte studenter
Tid og sted: 18. des. 2019 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2019 til en  formell seremoni med utdeling av midlertidige vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

A group of happy students
Tid og sted: 18. des. 2019 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

The Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the fall semester of 2019 to a formal reception. There will be a ceremony where candidates will be awarded a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 19. juni 2019 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2019 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 19. des. 2018 14:1516:30, Ole Johan Dahls hus

The Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the fall semester of 2018 to a formal reception. There will be a ceremony where candidates will be awarded a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 20. juni 2018 14:1516:30, Ole Johan Dahls hus

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the spring semester of 2018 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 20. juni 2018 14:1516:30, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2018 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 14. juni 2017 14:1516:30, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2017 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 19. des. 2016 14:1516:30, Ole Johan Dahls hus, Auditorium Simula

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the autumn semester of 2016 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 19. des. 2016 14:1516:30, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2016 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 22. juni 2016 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the spring semester of 2016 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 22. juni 2016 14:0016:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av vårsemesteret 2016 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 16. des. 2015 14:1517:00, Ole Johan Dahls hus, Auditorium Simula

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the autumn semester of 2015 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 16. des. 2015 14:1517:00, Ole Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2015 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 25. juni 2015 14:1517:00, Kristen Nygaards hus

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the spring semester of 2015 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 18. des. 2014 14:1517:00, Ole-Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2014 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål og en liten gave fra instituttet. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 18. juni 2014 14:1517:00, Ole-Johan Dahls hus

Department of Informatics is pleased to invite all candidates who have submitted their thesis during the spring semester of 2014 to a formal reception. There will be a ceremony with the award of a temporary diploma. Candidates, supervisors, family, friends and fellow students are all welcome!

Tid og sted: 18. des. 2013 14:1517:00, Ole-Johan Dahls hus

Institutt for informatikk har den glede å invitere alle kandidater som har presentert sin masteroppgave i løpet av høstsemesteret 2013 til en formell seremoni med utdeling av vitnemål. Kandidatenes veiledere, familie, venner og medstudenter er også hjertelig velkomne!

Tid og sted: 20. juni 2013 14:1517:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 20. des. 2012 14:1516:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 21. juni 2012 14:1516:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 20. des. 2011 14:1516:00, Ole-Johan Dahls hus
Tid og sted: 22. juni 2011 14:1516:00, Ole-Johan Dahls hus